Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 262

Rīgā 2019. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 29 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5. panta
ceturto daļu un Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma
15. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 27. nr.; 2013, 98. nr.; 2016, 29. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Pārtikas uzņēmuma atzīšanas un reģistrācijas procedūru Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests) uzsāk pēc šo noteikumu 4. vai 24. punktā minētā iesnieguma (1. pielikums) un 4.1 un 24.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas, ja informācija par attiecīgās būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - kadastra informācijas sistēma) un tajā reģistrētais būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst paredzamajai darbībai."

2. Papildināt I nodaļu ar 2.3 punktu šādā redakcijā:

"2.3 Dienests apstrādā personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi), lai atzītu vai reģistrētu pārtikas uzņēmumu, izsniegtu atzīšanas vai reģistrācijas apliecību, kā arī izdarītu izmaiņas uzraudzības objektu reģistrā un sazinātos ar pārtikas uzņēmumu. Personas datus uzglabā piecus gadus pēc uzņēmuma svītrošanas no uzraudzības objektu reģistra."

3. Aizstāt 4. punktā vārdus "Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk - dienests)" ar vārdu "dienesta".

4. Izteikt 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Pārtikas uzņēmums šo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina uzņēmuma tiesības darboties attiecīgajā nekustamajā īpašumā, ja īpašuma vai lietošanas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī plānu teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums. Ja nepieciešams, dienests pieprasa uzrādīt dokumentus (piemēram, līgumu), kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un ražošanas iekārtas."

5. Papildināt noteikumus ar 23.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.3. biedrību un nodibinājumu, kā arī reliģisko organizāciju un tās iestādi, kas nodarbojas ar labdarību un saistībā ar to veic darbības pārtikas apritē."

6. Izteikt 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Pārtikas uzņēmums šo noteikumu 24. punktā minētajam iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina uzņēmuma tiesības darboties attiecīgajā nekustamajā īpašumā, ja īpašuma vai lietošanas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī plānu teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums. Ja nepieciešams, dienests pieprasa uzrādīt dokumentus (piemēram, līgumu), kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un ražošanas iekārtas."

7. Papildināt noteikumus ar 26.4 un 26.5 punktu šādā redakcijā:

"26.4 Dienests pārbauda, vai kadastra informācijas sistēmā reģistrētais būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst paredzamajai darbībai, kad pārtikas uzņēmums informē dienestu par:

26.4 1. izmaiņām darbībā, kas saistītas ar pārtikas apriti;

26.4 2. darbības atjaunošanu, ja tā bijusi pārtraukta ilgāk par gadu.

26.5 Dienesta teritoriālā struktūrvienība informē iestādi, kas pilda būvvaldes funkcijas, ja konstatē, ka būve vai telpu grupa netiek izmantota atbilstoši kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam lietošanas veidam."

8. Izteikt 1. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Informācija par iesniedzēju un nekustamo īpašumu:
1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds  
1.2. reģistrācijas numurs, personas kods vai personas identifikācijas numurs  
1.3. juridiskā vai deklarētās dzīvesvietas adrese  
1.4. pārtikas uzņēmuma faktiskā adrese  
1.5. nekustamā īpašuma kadastra numurs un objekta kadastra apzīmējums:
1.5.1. zemes vienība  
1.5.2. būve (norāda, ja pārtikas uzņēmums atrodas visā būvē)  
1.5.3. telpu grupa (norāda, ja pārtikas uzņēmums atrodas būves telpu grupā)  
1.6. elektroniskā pasta adrese  
1.7. tālruņa numurs  
1.8. kontaktpersonas vārds un uzvārds  
1.9. kontaktpersonas elektroniskā pasta adrese  
1.10. kontaktpersonas tālruņa numurs

"

9. Papildināt 1. pielikumu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumu Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" 2.3 punktu."

10. Papildināt 2. pielikumu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumu Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" 2.3 punktu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministra vietā -
veselības ministre I. Viņķele

21.06.2019