Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 256

Rīgā 2019. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 29 10. §)
Valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts materiālo rezervju likuma
8. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atsavina valsts materiālajās rezervēs ietilpstošās zāles un medicīniskās ierīces (turpmāk – zāles un medicīniskās ierīces).

2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – atbildīgā institūcija) organizē zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanu, ja:

2.1. to atlikušais derīguma termiņš ir 12 mēneši vai mazāks un zāles un medicīniskās ierīces nevar izlietot atbildīgās institūcijas pamatdarbības nodrošināšanai;

2.2. tās ir izslēgtas no valsts materiālo rezervju nomenklatūras.

3. Atbildīgā institūcija zāles un medicīniskās ierīces atsavina, tās pārdodot vai nododot bez atlīdzības.

4. Zāles un medicīniskās ierīces pirms to pārdošanas novērtē ar atbildīgās institūcijas vadītāja rīkojumu izveidota zāļu un medicīnisko ierīču novērtēšanas komisija (turpmāk – novērtēšanas komisija). Novērtēšanas komisija nosaka zāļu un medicīnisko ierīču pārdošanas cenu, ņemot vērā zāļu un medicīnisko ierīču iegādes vērtību attiecībā pret atlikušo derīguma termiņu un citus apstākļus, ja tie var ietekmēt pārdošanas cenu, kā arī noformē novērtējuma aktu. Ja nepieciešams, darbam novērtēšanas komisijā pieaicina citas institūcijas pārstāvi vai ekspertu attiecīgajā jomā.

5. Novērtējuma aktu apstiprina atbildīgās institūcijas vadītājs. Atbildīgās institūcijas vadītājs var uzdot novērtēšanas komisijai citā sastāvā veikt atkārtotu zāļu un medicīnas ierīču novērtējumu.

6. Atbildīgā institūcija zāles un medicīniskās ierīces pārdod ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām vai veterinārmedicīniskās prakses iestādēm (turpmāk – pircējs). Sludinājumu par zāļu un medicīnisko ierīču pārdošanu atbildīgā institūcija publicē tīmekļvietnē.

7. Ja uz atsavināšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm piesakās vairāki pircēji, mantu atsavina:

7.1. priekšroku dodot pircējam, kas pirmais pieteicies iegādāties zāles un medicīniskās ierīces;

7.2. par labu pircējam, kas viena veida ekvivalentas zāles vai medicīniskās ierīces paredzējis iegādāties lielākā daudzumā, ja divas vai vairākas iestādes pieteikušās vienā dienā;

7.3. saskaņā ar izlozi, ja, ievērojot minētos kritērijus, priekšroku nav iespējams noteikt.

8. Ja zāles un medicīniskās ierīces nav izdevies pārdot sešu mēnešu laikā, tās var atsavināt, bez atlīdzības nododot valsts, atvasinātu publisku personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu, sabiedriskā labuma organizāciju vai sociālo uzņēmumu īpašumā, tai skaitā zinātniskajai izpētei. Šādā gadījumā to saņēmējam ir jābūt tiesīgam iegādāties zāles saskaņā ar farmācijas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

9. Zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanu noformē, sastādot pieņemšanas un nodošanas aktu.

10. Ja zāles un medicīniskās ierīces nav atsavinātas līdz to derīguma termiņa beigām, atbildīgā institūcija tās noraksta atbilstoši grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele
21.06.2019