Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10. nr.; 1997, 8. nr.; 1998, 22. nr.; 1999, 14. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 22. nr.; 2005, 2. nr.; 2007, 15. nr.; 2009, 9., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 99., 101., 205. nr.; 2017, 54. nr.; 2018, 132., 210. nr.) šādus grozījumus:

1. 8. pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus "valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra"" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktās valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Uz valsts vārda atsavināšanu organizējošās institūcijas (Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. pantā noteiktās institūcijas) personā zemesgrāmatā tiek ierakstīti atsavināšanai nodoti valstij piekrītoši neapbūvēti vai apbūvēti zemes gabali."

2. Aizstāt 10. panta piektajā daļā un 10.1 panta trešajā daļā vārdus "valsts institūcijas administratīvais vadītājs, valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valde" ar vārdiem "institūcijas administratīvais vadītājs".

3. 13. pantā:

aizstāt pirmās daļas 9. punktā vārdus "zemesgrāmatu nodaļai" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesai";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nostiprinājuma lūgumam noteiktā kārtībā izgatavotus un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētus zemes robežu plānus pievieno rajona (pilsētas) tiesa."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Šā likuma 13. panta trešās daļas jaunā redakcija (kas paredz rajona (pilsētas) tiesas tiesības pievienot zemes robežu plānus) stājas spēkā 2019. gada 1. decembrī."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 6. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 19. jūnijā

03.07.2019