Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Daugavpilī 2019.gada 30.maijā (prot. Nr.20, 10.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Izteikt 122.punktu šādā redakcijā:

"122. Pašvaldības institūciju un amatpersonu izdotos administratīvos aktus vai to faktisko rīcību var apstrīdēt Domes priekšsēdētājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja normatīvie akti neparedz citu apstrīdēšanas kārtību. Gadījumā, ja administratīvā akta apstrīdēšana noteikta Domē, lēmumu Domes vārdā pieņem Domes priekšsēdētājs.".

2. Izteikt 123.punktu šādā redakcijā:

"123. Domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.12 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24.panta otrās daļas 7.punktu, pašvaldības nolikumā nosaka pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem 122. un 123.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, precizējot pašvaldības amatpersonu un iestāžu izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

31.05.2019