Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. oktobrī.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 249

Rīgā 2019. gada 11. jūnijā (prot. Nr. 28 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
49. panta pirmo daļu un 50. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161. nr.; 2010, 73., 131. nr.; 2011, 86. nr.; 2012, 118., 194. nr.; 2013, 31. nr.; 2014, 160. nr.; 2015, 108. nr.; 2016, 204. nr.; 2018, 119., 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1 AAS (Active Antenna Systems) - aktīvās antenas sistēmas;".

2. Papildināt noteikumus ar 3.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3.1 AES (Aircraft Earth Stations) - gaisa kuģu Zemes stacijas;".

3. Papildināt noteikumus ar 3.8.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.8.2 BB-PPDR (Broadband Public Protection and Disaster Relief) - platjoslas sabiedrības drošības un katastrofu seku novēršanas sistēmas;".

4. Papildināt noteikumus ar 3.51.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.51.2 FS (Fixed Service) - fiksētais dienests;".

5. Papildināt noteikumus ar 3.89.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.89.2 ne-AAS (non-Active Antenna Systems) - neaktīvās antenas sistēmas;".

6. Papildināt noteikumus ar 3.128.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.128.1 TRP (Total Radiated Power) - kopējā izstarotā jauda;".

7. Papildināt noteikumus ar 3.137.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.137.2 WBB ECS (Wireless Broadband Electronic Communications Services) - bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi;".

8. Papildināt noteikumus ar 51., 52., 53. un 54. punktu šādā redakcijā:

"51. Šo noteikumu 1. pielikuma 240.1 punktā noteiktais 703-733 MHz, 758-788 MHz un 738-758 MHz radiofrekvenču spektra joslas iedalījums zemes sistēmām, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT, stājas spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

52. Šo noteikumu 1. pielikuma 240.1 punktā noteiktais iedalījums televīzijas apraides sistēmām radiofrekvenču spektra joslā 694-790 MHz ir spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam. No 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam noteikts pārejas periods televīzijas apraides sistēmu raidošo tīklu pārkārtošanai 694-790 MHz radiofrekvenču spektra joslas pilnīgai atbrīvošanai 2022. gada 30. jūnijā. Šā pārejas perioda laikā radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru sistēmu lietošanai ir izsniedzamas ģeogrāfiskajās vietās, kurās ir pabeigta televīzijas apraides raidošo tīklu pārkārtošana vai to darbībai nav iespējami kaitīgie radiotraucējumi. Šajā periodā (līdz 2022. gada 30. jūnijam) zemes televīzijas apraidei tiek noteikta prioritāte pār citiem lietojuma veidiem.

53. Šo noteikumu 1. pielikuma 240.1 punktā noteiktais iedalījums SRD sistēmām radiofrekvenču spektra joslā 694-789 MHz un SAB/SAP sistēmām radiofrekvenču spektra joslā 694-786MHz ir spēkā līdz 2022. gada 1. janvārim.

54. Šo noteikumu 1. pielikuma 240.1 punktā noteiktās 703-733 MHz un 758-788 MHz radiofrekvenču spektra joslas no 2022. gada 1. janvāra ir izmantojamas publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu pakalpojumu nodrošināšanai, un šīs radiofrekvenču spektra joslas var izmantot PPDR sistēmas darbības nodrošināšanai saskaņā ar PPDR sistēmas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un elektronisko sakaru komersantu noslēgtu vienošanos."

9. Izteikt 1. pielikuma 237., 238., 239. un 240. punktu šādā redakcijā:

"237.

456-459 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.271 5.287

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.287

IMT/ML: 450-457,5 MHz ECC/DEC/(04)06 - ECC 2004. gada 19. marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību platjoslas ciparu zemes mobilo PMR/PAMR sistēmu ieviešanai 400 MHz un 800/900 MHz diapazonos

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-470 MHz joslā

Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 460-467,5 MHz)

Radiosaskarne RS LM.450

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Sakari uz kuģiem: 457,5125-457,5875 MHz ITU-R M.1174 - Sakariem uz kuģiem lietojamo radioiekārtu frekvenču joslās starp 440 MHz un 470 MHz tehniskais raksturojums

CEPT T/R 32-02 - Radiofrekvences sakariem uz kuģiem

Radiosaskarne RS LM.450-1
PMR/ML: 457,5875-458,1125 MHz CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-9470 MHz joslā Dzelzceļa sakari. Dupleksie kanāli (FB: 467,5875- 468,1125 MHz)

Radiosaskarne RS LM.450-2

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu PMR/ML: 458,1125-459,4250 MHz CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-921 MHz joslā

ECC/DEC/(06)06 - ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai

Šaurjoslas sistēmas

Dupleksie kanāli (FB: 468,1125-469,4250 MHz)

Radiosaskarne RS LM.450-3

Privātie elektronisko sakaru tīkli

238.

459-460 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.209 5.271 5.286A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.209 5.286A

Ciparu PMR/ML: 458,1125-459,4250 MHz;

459,6750-460 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-921 MHz joslā

ECC/DEC/(06)06 - ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai

Šaurjoslas sistēmas

Dupleksie kanāli (FB: 468,1125-469,4250 MHz; 469,6750-470 MHz)

Radiosaskarne RS LM.450-3

Privātie elektronisko sakaru tīkli

      Ciparu PMR: 459,4250-459,6750 MHz CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-921 MHz joslā Datu pārraides tīkli

Dupleksie kanāli: 469,4250-469,6750 MHz

Radiosaskarne RS LM. LM.450-4

Privātie elektronisko sakaru tīkli

239.

460-470 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Meteoroloģiskais satelītu (izplatījums-Zeme)

5.287 5.289 5.290 5.286AA

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Meteoroloģiskais satelītu (izplatījums-Zeme)

5.287 5.289 5.286AA

IMT/FB: 460-467,5 MHz ECC/DEC/(04)06 - ECC 2004. gada 19. marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību platjoslas ciparu zemes mobilo PMR/PAMR sistēmu ieviešanai 400 MHz un 800/900 MHz diapazonos

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-921 MHz joslā

Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (ML: 450-457,5 MHz)

Radiosaskarne RS LM.450

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Sakari uz kuģiem: 467,5125-467,5875 MHz ITU-R M.1174 - Sakariem uz kuģiem lietojamo radioiekārtu frekvenču joslās starp 440 MHz un 470 MHz tehniskais raksturojums

CEPT T/R 32-02 - Radiofrekvences sakariem uz kuģiem

Radiosaskarne RS LM.450-3
PMR/FB: 467,5875-468,1125 MHz CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-921 MHz joslāā Dzelzceļa sakari. Dupleksie kanāli (ML: 457,5875-458,1125 MHz)

Radiosaskarne RS LM.450-4

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu PMR/FB: 468,1125-469,4250 MHz; 469,6750-470 MHz CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-470 MHz joslā

ECC/DEC/(06)06 - ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai

Šaurjoslas sistēmas

Dupleksie kanāli (ML: 458,1125-459,4250 MHz; 459,6750-460 MHz)

Radiosaskarne RS LM.450-3

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu PMR: 469,4250-469,6750 MHz CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-470 MHz joslā Datu pārraides tīkli

Dupleksie kanāli: 459,4250-459,6750 MHz

Radiosaskarne RS LM. LM.450-4

Privātie elektronisko sakaru tīkli

240.

470-694 MHz

  APRAIDES

5.149 5.291A

5.294 5.296

5.300

5.304 5.306

5.311A 5.312

APRAIDES

5.149 5.306

5.311A 5.296

Televīzijas apraides sistēmas Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju), un Irānas Islāma Republikā 174-230 MHz un 470-862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006)  
      SRD Komisijas 2014. gada 1. septembra Lēmums 2014/641/ES par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

ERC/REC 25-10 - Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB)

PMSE ierīces

Radiosaskarne RS PMSE.01

      SAB/SAP ERC/REC 25-10 - Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) Skaņas un video signālu pārraides radiolīnijas"

10. Papildināt 1. pielikumu ar 240.1 punktu šādā redakcijā:

"240.1

694-790 MHz

  APRAIDES

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.300 5.311A 5.312

5.312A 5.317A

APRAIDES

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.311A

5.312A 5.317A

Televīzijas apraides sistēmas Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174-230 MHz un 470-862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) Noslēguma jautājumi, 52. punkts
Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT

FDD/ML: 703-733 MHz

FDD/FB: 758-788 MHz

SDL/FB: 738-758 MHz

Komisijas 2016. gada 28. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2016/687 par 694-790 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus, un elastīgai nacionālai izmantošanaii

Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Lēmums (ES) 2017/899 par 470-790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā

ECC/DEC/(15)01 - ECC 2015. gada 6. marta lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 694-790 MHz joslā, ieskaitot radiofrekvenču sapāroto kanālu plānu (frekvenčdales duplekss 2x30 MHz) un izvēles radiofrekvenču nesapāroto kanālu plānu (Papildu lejuplīnija)

ECC/DEC/(16)02 - ECC 2016. gada 17. jūnija lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem un frekvenču joslām Platjoslas sabiedrības drošības un katastrofu seku novēršanas (BB-PPDR) sistēmām

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Dupleksie kanāli:

ML: 703-733 MHz

FB: 758-788 MHz

FB (SDL): 738-758 MHz

Radiosaskarne RS LM.700

Noslēguma jautājumi, 51., 52., 54. punkts

PPDR sistēmas saskaņā ar Noslēguma jautājumu 54. punktu

SRD: 694-789 MHz Komisijas 2014. gada 1. septembra Lēmums 2014/641/ES par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

ERC/REC 25-10 - Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB)

PMSE ierīces

Radiosaskarne RS PMSE.01

Noslēguma jautājumi, 53. punkts

SAB/SAP: 694-786 MHz ERC/REC 25-10 - Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) Skaņas un video signālu pārraides radiolīnijass

Noslēguma jautājumi, 53. punkts"

11. Izteikt 1. pielikuma 242. un 243. punktu šādā redakcijā:

"242.

862-890 MHz

  FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A APRAIDES 5.322 5.319 5.323 FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A SRD: 863-865 MHz ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Radiomikrofoni un dzirdes palīgierīces
SRD: 863-865 MHz ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Augsta darbības cikla/ nepārtrauktas raidīšanas ierīces

SRD: 864,8-865 MHz ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Bezvadu skaņas pielietojumi, analogās šaurjoslas balss sakaru ierīces
SRD: 865- 868 MHz Komisijas 2006. gada 23. novembra Lēmums 2006/804/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu identifikācijas radiofrekvenču ierīcēm (RFID), kuras darbojas sevišķi augstu frekvenču joslā (UHF)

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

RFID
SRD:

868,0-868,6 MHz;

868,7-869,2 MHz;

869,4-869,65 MHz;

869,7-870 MHz

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD:

868,6-868,7 MHz;

869,2-869,4 MHz;

869,65-869,7 MHz

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Trauksmes signāli

Zema darbības cikla/ augstas uzticamības ierīces

AS: 873-874 MHz   Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai

SRD: 874-874,4 MHz

Komisijas 2018. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1538 par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēm 874-876 un 915-921 MHz frekvenču joslās

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces

GSM-R/ML/DMO:

876-880 MHz

ECC/DEC/(02)05 - ECC 2002. gada 5. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu noteikšanu un to pieejamību dzelzceļa sakaru sistēmām 876-880 MHz un 921-925 MHz frekvenču joslās

ECC/DEC/(02)09 - ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876-880 MHz un 921-925 MHz radiofrekvenču joslās, brīvu apriti un lietošanu CEPT valstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95)01 piemērošanas jomu

ECC/DEC/(02)10 - ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876-880 MHz un 921-925 MHz radiofrekvenču joslās, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)

Dupleksie kanāli (FB: 921-925 MHz)

DMO kanāli: 876-876,075 MHz

IMT-2000/UMTS/LTE/ WiMAX/ E-GSM/ML: 880-890 MHz ERC/DEC/(97)02 - ERC 1997. gada 21. marta lēmums par paplašinātām radiofrekvenču joslām, lietošanai Viseiropas ciparu sakaru sistēmai GSM

ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)

ECC/DEC/(06)13 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām

Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2018. gada 20. aprīļa Īstenošanas lēmums 2018/637/ES, ar ko Lēmumu 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus, groza saistībā ar attiecīgiem tehniskajiem nosacījumiem lietu internetam

Dupleksie kanāli (FB: 925-935 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.900

243.

890-942 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A

APRAIDES 5.322

Radiolokācijas

5.323

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A

Radiolokācijas

IMT-2000/UMTS/LTE/ WiMAX/GSM/ML: 890-915 MHz ERC/DEC/(94)01 - ERC 1994. gada 24. oktobra lēmums par frekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai Viseiropas ciparu sakaru sistēmas GSM ieviešanai

ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)

ECC/DEC/(06)13 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām

Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2018. gada 20. aprīļa Īstenošanas lēmums 2018/637/ES, ar ko Lēmumu 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus, groza saistībā ar attiecīgiem tehniskajiem nosacījumiem lietu internetam

Dupleksie kanāli (FB: 935-960 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.900

AS: 915-916 MHz   Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 916,1-918,9 MHz Komisijas 2018. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1538 par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēm 874-876 un 915-921 MHz frekvenču joslās Radioidentifikācijas (RFID) ierīces

SRD:

917,3-918,9 MHz;

917,4-919,4 MHz

Komisijas 2018. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1538 par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēm 874-876 un 915-921 MHz frekvenču joslās Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces
SRD: 917,4-919,4 MHz Komisijas 2018. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1538 par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēm 874-876 un 915-921 MHz frekvenču joslās Platjoslas datu pārraides ierīces
GSM-R/FB: 921-925 MHz ECC/DEC/(02)05 - ECC 2002. gada 5. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu noteikšanu un to pieejamību dzelzceļa sakaru sistēmām 876-880 MHz un 921-925 MHz frekvenču joslās

ECC/DEC/(02)09 - ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876-880 MHz un 921-925 MHz radiofrekvenču joslās, brīvu apriti un lietošanu CEPT valstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95)01 piemērošanas jomu

ECC/DEC/(02)10 - ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876-880 MHz un 921-925 MHz radiofrekvenču joslās, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)

Dupleksie kanāli (ML: 876-880 MHz)
IMT-2000/UMTS/LTE/ WiMAX/E-GSM/FB: 925-935 MHz ERC/DEC/(97)02 - ERC 1997. gada 21. marta lēmums par paplašinātām radiofrekvenču joslām, lietošanai Viseiropas ciparu sakaru sistēmai GSM

ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)

ECC/DEC/(06)13 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām

Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900MHz un 1800MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Dupleksie kanāli (ML: 880-890 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.900

IMT-2000/UMTS/LTE/ WiMAX/GSM/FB: 935-960 MHz ERC/DEC/(94)01 - ERC 1994. gada 24. oktobra lēmums par frekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai Viseiropas ciparu sakaru sistēmas GSM ieviešanai

ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)

ECC/DEC/(06)13 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām

Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Dupleksie kanāli (ML: 890-915 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.900"

12. Izteikt 1. pielikuma 252., 253., 254. un 255. punktu šādā redakcijā:

"252.

1 427-1 429 MHz

  IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme-izplatījums)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341 5.338A

IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme-izplatījums)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341 5.338A

Ciparu RRL: 1427-1452/1375-1400 MHz CEPT T/R 13-01 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā

1-3 GHz

Konfigurācija: PP

Radiosaskarne RS FX.014-2PP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

FWA sistēmas ITU-R F.701 - Radiofrekvenču kanālu plānojums analogajām un ciparu punkta-daudzpunktu radio sistēmām, kuras izmanto radiofrekvenču joslas no 1,350-2,690 GHz Konfigurācija: PMP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

AS: 1427-1432 MHz

  Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
253.

1 429-1 452 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341 5.342 5.338A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341 5.338A

Ciparu RRL: 1427-1452/1375-1400 MHz CEPT T/R 13-01 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā

1-3 GHz

Konfigurācija: PP

Radiosaskarne RS FX.014-2PP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

FWA sistēmas ITU-R F.701 - Radiofrekvenču kanālu plānojums analogajām un ciparu punkta-daudzpunktu radio sistēmām, kuras izmanto radiofrekvenču joslas no 1,350-2,690 GHz Konfigurācija: PMP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

AS: 1427-1432 MHz   Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES: 1432-1492 MHz Komisijas 2018. gada 26. aprīļa Īstenošanas lēmums  2018/661/ES, ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1 452-1 492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1 427-1 452 MHz un 1 492-1 517 MHz frekvenču joslu

ECC/DEC/(17)06 - ECC 2017. gada 17. novembra lēmums par frekvenču joslu 1427-1452 MHz un 1492-1518 MHz harmonizētu izmantošanu mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) papildu lejuplīnijai (MFCN SDL)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.1500

 

254.

1 452-1 492 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.346

APRAIDES 5.345

APRAIDES SATELĪTU 5.208B

5.345 5.341 5.342

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341

Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES: 1432-1492 MHz Komisijas 2018. gada 26. aprīļa Īstenošanas lēmums  2018/661/ES, ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1 452-1 492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1 427-1 452 MHz un 1 492-1 517 MHz frekvenču joslu

ECC/DEC/(13)03 - ECC 2013. gada 8. novembra lēmums par frekvenču joslas 1452-1492 MHz harmonizētu izmantošanu mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) papildu lejuplīnijai (MFCN SDL)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.1500

255.

1 492-1 518 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341 5.342

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341

Ciparu RRL: 1492-1517/1350-1375 MHz CEPT T/R 13-01 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā

1-3 GHz

Konfigurācija: PP

Radiosaskarne RS

FX.014-1PP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

FWA sistēmas: 1492-1506 MHz ITU-R F.701 - Radiofrekvenču kanālu plānojums analogajām un ciparu punkta-daudzpunktu radio sistēmām, kuras izmanto radiofrekvenču joslas no 1,350-2,690 GHz Konfigurācija: PMP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

AS   Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai"

13. Izteikt 1. pielikuma 296. un 297. punktu šādā redakcijā:

"296.

3 400-3 600 MHz

  FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A

Radiolokācijas 5.431

FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A

Radiolokācijas

Radioamatieru

RR4.4:

3400-3410 MHz

BWA/IMT: 3400-3800 MHz Komisijas 2008. gada 21. maija Lēmums 2008/411/EK par 3400-3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2014. gada 2. maija Īstenošanas lēmums 2014/276/ES par grozījumiem Lēmumā  2008/411/EK par 3400-3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2019. gada 24. janvāra Īstenošanas lēmums (ES) 2019/235 par Lēmuma 2008/411/EK grozīšanu attiecībā uz atjauninājumiem 3400-3800 MHz frekvenču joslā piemērojamos attiecīgajos tehniskajos nosacījumos

ERC/REC 14-03 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums mazas un vidējas ietilpības sistēmām 3400-3600 MHz joslā (B2)

ECC/DEC/(11)06 - ECC 2011. gada 9. decembra lēmums par harmonizētiem kanālu plāniem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN), kas darbojas 3400-3600 MHz un 3600-3800 MHz radiofrekvenču joslās

Konfigurācija: MP

Radiosaskarne RS FX.035MP

Radiosaskarne RS LM.3600

Radiosaskarne RS LM.3600-1

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Noslēguma jautājumi, 42.-47. punkts

Radioamatieru radiostacijas: 3400-3410 MHz CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Radioamatieru dienesta radiostacijas
Uztverošās Zemes radiostacijas   Ieteicamā josla 3800-4200 MHz
297.

3 600-4 200 MHz

  FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)

Mobilais

FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

BWA/IMT: 3400-3800 MHz Komisijas 2008. gada 21. maija Lēmums  2008/411/EK par 3400-3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2014. gada 2. maija Īstenošanas lēmums 2014/276/ES par grozījumiem Lēmumā  2008/411/EK par 3400-3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2019. gada 24. janvāra Īstenošanas lēmums (ES) 2019/235 par Lēmuma 2008/411/EK grozīšanu attiecībā uz atjauninājumiem 3400-3800 MHz frekvenču joslā piemērojamos attiecīgajos tehniskajos nosacījumos

ERC/REC 12-08 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums un frekvenču bloku sadalījums mazas, vidējas un augstas ietilpības sistēmām 3600-4200 MHz joslā (B2.2)

ECC/DEC/(11)06 - ECC 2011. gada 9. decembra lēmums par harmonizētiem kanālu plāniem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN), kas darbojas 3400-3600 MHz un 3600-3800 MHz radiofrekvenču joslās

Konfigurācija: MP

Radiosaskarne RS FX.035MP

Radiosaskarne RS LM.3600

Radiosaskarne RS LM.3600-1

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Noslēguma jautājumi, 42.-47. punkts

Uztverošās Zemes radiostacijas   Ieteicamā josla 3800-4200 MHz
VSAT: 3800-4200 MHz    
Izplatījuma sistēmas: 3700-4200 MHz ECC/DEC/(05)09 - ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 5925-6425 MHz (Zeme-izplatījums) un 3700-4200 MHz (izplatījums-Zeme)

 "

14. Papildināt 1. pielikuma 373., 380., 381., 402. un 403. punkta piekto aili aiz teksta "ECC/DEC/(13)01 - ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām" ar tekstu "ECC/DEC/(15)04 - ECC 2015. gada 3. jūlija lēmums par sauszemes un jūras Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām".

15. Izteikt 2. pielikuma 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Radiosaskarne RS LM.1500

Nr. p. k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais, fiksētais  Nav definēti
2. Piemērošana Zemes radiosakaru sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus: IMT Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Frekvenču josla 1432-1492 MHz  Nav definēti
4. Kanālu sadalījums Bāzes stacijas papildu lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL) Atbilstoši Komisijas 2018. gada 26. aprīļa Īstenošanas lēmuma  2018/661/ES, ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1452-1492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1427-1452 MHz un 1492-1517 MHz frekvenču joslu (turpmāk - Lēmums  2018/661/ES), pielikuma A daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Piešķirtā bloka zemākā robežfrekvence sakrīt ar 1432 MHz joslas apakšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 5 MHz daudzkārtņiem

5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Ciparu  Nav definēti
6. Virziens/nodalīšana Nav definēts  Nav definēti
7. Pārraides jauda/jaudas blīvums Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam Bāzes stacijas raidīšanai 1432-1492 MHz joslas ietvaros ir jāatbilst Lēmuma  2018/661/ES pielikuma bloka malas maskām (BEM).

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros - atbilstoši Lēmuma  2018/661/ES pielikuma B daļai (jaudas robežvērtību bloka ietvaros piemēro blokam, kas piešķirts operatoram). Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros, katrai šūnai 68 dBm/5 MHz.

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības - atbilstoši Lēmuma  2018/661/ES pielikuma B daļas 2. tabulai (bāzes stacijas BEM ārpusbloka e.i.r.p. robežvērtības katrai antenai 1432-1492 MHz frekvenču joslā).

3. Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu - atbilstoši Lēmuma  2018/661/ES pielikuma B daļas 5. tabulai (bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu zem 1452 MHz un virs 1492 MHz bāzes stacijām, kas darbojas 1452-1492 MHz frekvenču joslā).

5. tabulas skaidrojums - šīs prasības ir piemērojamas, ja bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu sistēmas netiek izmantotas ne zem 1452 MHz, ne virs 1492 MHz.

4. Bāzes stacijas nevēlamu izstarojumu jaudas robežvērtības - atbilstoši Lēmuma  2018/661/ES pielikuma B daļas 3. tabulai (bāzes stacijas nevēlamu izstarojumu jaudas robežvērtības 1400-1427 MHz frekvenču joslā bāzes stacijām, kas darbojas 1432-1452 MHz frekvenču joslā).

Par nevēlamo izstarojumu jaudas līmeni uzskata līmeni, kas izmērīts antenas pieslēgvietā.

Šī prasība ir paredzēta, lai aizsargātu radioastronomijas un pasīvo Zemes izpētes satelītu dienestus 1400-1427 MHz pasīvajā frekvenču joslā.

Vairāku sektoru stacijā vērtība "katrai šūnai" atbilst vērtībai vienam no sektoriem.

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori.

8. Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi Atbilstoši Lēmuma 2018/661/ES pielikuma
A daļā norādītajam - bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas - SDL) režīms.

Raidīšanas frekvences:

FB: SDL: 1432-1492 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram  Nav definēti
10. Būtiskas papildu prasības Nav noteikts  Nav definēti
11. Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi Komisijas Lēmums  2018/661/ES

ECC/DEC/(13)03

ECC/DEC/(17)06

Radiofrekvenču josla 1432-1492 MHz paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā.
Informatīvā daļa
12. Paredzētie grozījumi Nav noteikts  Nav noteikts
13. Atsauce  Nav noteikts  Nav noteikts
14. Paziņojuma numurs  Nav noteikts  Nav noteikts
15. Piezīmes  

 "

16. Izteikt 2. pielikuma 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Radiosaskarne RS LM. 450-3

Nr.

p. k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Mobilais Nav definēti
2. Piemērošana PMR Nav definēti
3. Frekvenču joslas 458,1125-459,4250 MHz;

459,6750-459,8000 MHz;

468,1125-469,4250 MHz;

469,6750-469,8000 MHz

Nav definēti
4. Kanālu sadalījums 12,5 kHz; 25 kHz Nav definēti
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Ciparu vai analogais Nav definēti
6. Virziens/nodalīšana Dupleksais atdalījums 10 MHz Nav definēti
7. Pārraides jauda/jaudas blīvums ≤ 14 dBW e.r.p. Nav definēti
8. Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi Raidīšanas frekvences:

ML1: 458,1125-459,4250 MHz

ML2: 459,6750- 459,8000 MHz

FB1: 468,1125-469,4250 MHz

FB2: 469,6750- 469,8000 MHz

Nav definēti
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Katrai radiostacijai individuāli Nav definēti
10. Būtiskas papildu prasības Nav noteikts Nav definēti
11. Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi CEPT rekomendācija T/R 25-08
Nav definēti
Informatīvā daļa
12. Paredzētie grozījumi Nav noteikts Nav noteikts
13. Atsauce Nav noteikts Nav noteikts
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts Nav noteikts
15. Piezīmes  

"

17. Papildināt 2. pielikumu ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Radiosaskarne RS LM. 450-4

Nr.

p. k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Mobilais Nav definēti
2. Piemērošana Telemetrija Datu pārraides tīkli
3. Frekvenču joslas 459,4250-459,6750 MHz;

469,4250-469,6750 MHz

Nav definēti
4. Kanālu sadalījums 50 kHz Nav definēti
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Ciparu Nav definēti
6. Virziens/nodalīšana Dupleksais atdalījums 10 MHz Nav definēti
7. Pārraides jauda/jaudas blīvums ≤ 14 dBW e.r.p. Nav definēti
8. Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi Nav noteikts Nav definēti
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Katrai radiostacijai individuāli Nav definēti
10. Būtiskas papildu prasības Nav noteikts Nav definēti
11. Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi Nav noteikts Nav definēti
Informatīvā daļa
12. Paredzētie grozījumi Nav noteikts Nav noteikts
13. Atsauce Nav noteikts Nav noteikts
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts Nav noteikts
15. Piezīmes  

"

18. Izteikt 2. pielikuma 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Radiosaskarne RS LM.3600-1

Normatīvā daļa
Nr. Parametrs Apraksts Komentāri
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais, fiksētais Nav definēti
2. Piemērošana Zemes radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus: BWA/IMT Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Frekvenču josla 3400-3800 MHz Nav definēti
4. Kanālu sadalījums Laikdales duplekss (TDD) Atbilstoši Komisijas 2019. gada 24. janvāra Lēmuma (ES) 2019/235 par Lēmuma 2008/411/EK grozīšanu attiecībā uz atjauninājumiem 3400-3800 MHz frekvenču joslā piemērojamos attiecīgajos tehniskajos nosacījumos (turpmāk - Lēmums (ES) 2019/235) pielikuma B daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Ja piešķirtos blokus ir nepieciešams pārbīdīt, lai pielāgotos citiem esošiem lietotājiem, izmanto 100 kHz rastru. Blakusbloki citiem lietotājiem var tikt noteikti šaurāki, lai nodrošinātu efektīvu spektra izmantošanu

5. Modulācija/ aizņemtā frekvenču josla Ciparu Nav definēti
6. Virziens/nodalīšana Nav noteikts Nav definēti
7. Pārraides jauda/ jaudas blīvums Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam Bāzes stacijas un galastacijas raidīšanai 3400-3800 MHz joslas ietvaros ir jāatbilst Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļā norādītajām bloka malas maskām (BEM).

1. AAS un ne-AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 2. tabulai.

Femto bāzes stacijām piemēro jaudas regulēšana, lai mazinātu traucējumus blakuskanālos.

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM jaudas robežvērtības:

Bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar sinhronizētu tīkla darbību - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 3. tabulai.

Pārejas apgabala jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar sinhronizētu WBB ECS tīkla darbību - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 4. tabulai.

Ierobežotās bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar nesinhronizētu un daļēji sinhronizētu WBB ECS tīkla darbību - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 5. tabulai.

Papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām zem 3400 MHz valstu īpašos gadījumos - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 6. tabulai.

Paskaidrojums par 6. tabulu:

Attiecībā uz ne-AAS var izvēlēties robežvērtības no A vai B gadījuma atkarībā no tā, kāds aizsardzības līmenis vajadzīgs radaram attiecīgajā apgabalā. Var būt nepieciešami citi traucējumu mazināšanas pasākumi, piemēram, ģeogrāfiskā nošķiršana, koordinācija katrā atsevišķā gadījumā vai papildu aizsargjosla. Ja bāzes stacija ierīkota iekštelpās, robežvērtības var tikt noteiktas brīvāk, atbilstīgi specifiskiem īstenošanas gadījumiem. Bez blakusjoslu izmantojuma vai ar izmantojumu, kam nav vajadzīga papildu aizsardzība, var izvēlēties C gadījumu.

Papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības virs 3800 MHz bāzes stacijām līdzāspastāvēšanai ar FSS/FS - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 7. tabulai.

3. Tehniskie nosacījumi galastacijām. Galastacijas BEM jaudas robežvērtība bloka ietvaros - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma D daļas 8. tabulai: maksimālā jauda bloka ietvaros 28 dBm TRP.

BEM elementu definīcijas dotas Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 1. tabulā.

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

8. Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi Atbilstoši Lēmumam (ES) 2019/235:

Laikdales duplekss (TDD)

Raidīšanas frekvences:

ML/FB: TDD: 3400-3800 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida/uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs.

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram Nav definēti
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteikts Nav definēti
11. Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi Komisijas Lēmums (ES) 2019/235

ECC/DEC/(11)06

ECC ziņojums Nr. 216

ECC ziņojums Nr. 296

Radiofrekvenču josla 3400-3800 MHz paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā. Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā minimālais pieejamais nepārtraukta frekvenču bloka platums ir 50 MHz (vēlamais 80-100 MHz).

Zemes radiosakaru sistēmas jāizvēlas tādas, kuru pamatā ir vai nu sinhronizēta, vai daļēji sinhronizēta, vai nesinhronizēta tīkla darbība, un jānodrošina spektra efektīva izmantošana. Jāņem vērā secinājumi, kas izklāstīti ECC 296. ziņojumā par sinhronizāciju

Informatīvā daļa
12. Paredzētie grozījumi Nav noteikts Nav noteikts
13. Atsauce Nav noteikts Nav noteikts
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts Nav noteikts
15. Piezīmes Definīcijas Atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma A daļai"

19. Izteikt 2. pielikuma 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Radiosaskarne RS PMSE.01

Nr. p. k.

Parametri

Apraksts

Komentāri/papildu nosacījumi

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais, sekundārais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas Maza darbības attāluma ierīces, programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīces Radiomikrofoni vai auss monitora sistēmas
3. Radiofrekvenču josla 174-216 MHz

470-694 MHz

694-789 MHz

823-832 MHz

Atbilstoši radiosaskarnes 7. punkta tabulai

Noslēguma jautājumi, 53. punkts

4. Radiokanālu plānojums Nav noteikts Nav definēti
5. Pārraidāmā signāla veids Nav noteikts Nav definēti
6. Radiokanāla dupleksais atdalījums Nav noteikts Nav definēti
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Josla Frekvenču josla (MHz) Raidītāja izejas (izstarotās) jaudas robežvērtība  
e 174-216 50 mW e.r.p.  
f1 470-694 50 mW e.r.p.  
f11 694-786 50 mW e.r.p. Noslēguma jautājumi, 53. punkts
f2 786-789 12 mW e.r.p. Noslēguma jautājumi, 53. punkts
f3 823-826 20 mW e.i.r.p.

100 mW e.i.r.p.

Bloka malas maskas apgabala nosacījumi atbilstoši Komisijas 2014. gada 1. septembra Lēmuma 2014/641/ES par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā (turpmāk - Lēmums 2014/641/ES) pielikuma 1. tabulai.

100 mW e.i.r.p. jauda atļauta tikai uz ķermeņa nēsājamām ierīcēm

f4 826-832 100 mW e.i.r.p. Bloka malas maskas apgabala nosacījumi atbilstoši Lēmuma 2014/641/ES pielikuma 1. tabulai
8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi Nav noteikts Nav definēti
9. Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums Nav definēti
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 1999/5/EK 3. panta 3. punktu Nav noteikts Nav definēti
11. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi ERC/REC 70-03

Lēmums 2014/641/ES

ERC/REC 25-10

ECC/DEC/(09)03

Nav definēti
Informatīvā daļa
12. Paredzētie grozījumi Nav noteikts  Nav noteikts
13. Atsauce  Nav noteikts  Nav noteikts
14. Paziņojuma numurs  Nav noteikts  Nav noteikts
15. Piezīmes  

 "

20. Papildināt 2. pielikumu ar 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Radiosaskarne RS LM.700

Nr.

p. k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēma Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Frekvenču josla 703-733 MHz/758-788 MHz

738-758 MHz

Nav definēti
4. Radiokanālu plānojums Frekvenčdales duplekss (FDD)

Bāzes stacijas papildu lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL)

Atbilstoši Lēmuma (ES) 2016/687 pielikuma A daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem

5. Modulācija/ aizņemtā frekvenču josla Ciparu Nav definēti
6. Dupleksais atdalījums 55 MHz Nav definēti
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam 1. Bāzes stacijas jaudas robežvērtība bloka ietvaros - atbilstoši Lēmuma (ES) 2016/687 pielikuma B daļas 2. tabulai.

2. Bāzes stacijas ārpus bloka BEM jaudas robežvērtības - atbilstoši Lēmuma (ES) 2016/687 pielikuma B daļas 3.- 8. tabulai.

3. Tehniskie nosacījumi galiekārtām - atbilstoši Lēmuma (ES) 2016/687 pielikuma C daļai

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Atbilstoši Lēmumam (ES) 2016/687

Raidīšanas frekvences:

ML: 703-733 MHz

FB: 758-788 MHz

FB (SDL): 738-758 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida un uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs, un uztver un raida FB (SDL) radiofrekvencēs

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9. Atļaujas izsniegšanas procedūra Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram Nav definēti
10. Papildu būtiskās prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteikts Nav definēti
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi (ES) 2016/687

(ES) 2017/899

ECC/DEC/(15)01

ECC/DEC/(16)02

Radiofrekvenču spektra joslas 703-733 MHz, 758-788 MHz un 738-758 MHz paredzētas publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā.

Šīs radiosaskarnes tehniskie nosacījumi bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem būtu arī jāizmanto, ja tiek īstenoti PPDR radiosakari radiofrekvenču spektra joslās 703-733 MHz un 758-788 MHz

Informatīvā daļa
12. Plānotie grozījumi Nav noteikts Nav definēti
13. Atsauce Nav noteikts Nav definēti
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts Nav definēti
15. Piezīmes  

"

21. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1. GSM un UMTS/IMT standarta publisko mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas

1.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla Piezīmes
450-457,5 MHz/460-467,5 MHz IMT
703-733 MHz/758-788 MHz IMT
791-821 MHz/832-862 MHz IMT
880-915 MHz/925-960 MHz GSM, UMTS/IMT-2000
1710-1785 MHz/1805-1880 MHz GSM, UMTS/IMT-2000
1900-2025 MHz un 2110-2200 MHz UMTS/IMT-2000 Zemes un satelītu sakaru mobilās galiekārtas
2300-2370 MHz IMT
2500-2690 MHz UMTS/IMT
3400-3800 MHz BWA/IMT"

22. Papildināt 3. pielikumu ar 8.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.15. Harmonizēti tehniskie parametri izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēm 874-876 un 915-921 MHz frekvenču joslās

Radiofrekvenču spektra harmonizēšana izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēm 874-876 un 915-921 MHz frekvenču joslās nodrošina spektra pieejamību jauniem mašīnas- mašīnas sakaru un lietu interneta

(IoT) lietojumiem, aptverot arī radioidentifikāciju (RFID). Tehniskos nosacījumus 863-870 MHz frekvenču joslas izmantošanai IoT vajadzībām, ieskaitot RFID, aptver Lēmums 2006/771/EK, kurā doti vispārīgie harmonizētie tehniskie nosacījumi visdažādāko maza darbības attāluma ierīču izmantošanai, kurām līdz ar to vajadzīga tikai vispārēja atļauja. Taču koplietošanas vide 874-876 MHz un 915-921 MHz joslā neatbilst šai pieejai spektra izmantošanā maza darbības attāluma ierīcēm un prasa citādu regulējumu atbilstoši 2018. gada 11. oktobra Komisijas Īstenošanas lēmumam (ES) 2018/1538 (turpmāk - Lēmums 2018/1538).

Šie mašīnas-mašīnas sakaru un IoT lietojumi balstās uz tīklā savienotām maza darbības attāluma ierīcēm, ko vada tīkla piekļuves punkti, kuri, datu tīklā būdami fiksēta tīkla piekļuves punkti, citām maza darbības attāluma ierīcēm tajā kalpo par punktu savienojumam ar pakalpojumu platformām ārpus minētā tīkla, pārsūtot datus, kas iegūti no to vadītajiem galamezgliem.

8.15.1. Tehniskās prasības

Joslas Nr.

Frekvenču josla

Maza darbības attāluma ierīču kategorija

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un/vai kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)

Citi izmantošanas ierobežojumi

1 874-874,4 MHz8 Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces1 500 mW e.r.p. Vajadzīga adaptīvā jaudas kontrole (APC), alternatīvi - citi traucējumu mazināšanas paņēmieni, kas panāk vismaz tikpat augstu saderību ar spektru Joslas platums ≤ 200 kHz. Darbības cikls ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem (4). Darbības cikls 2,5 % pārējos gadījumos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz datu tīkliem. Visas ierīces datu tīklā darbojas tīkla piekļuves punktu vadībā4, 5, 6, 7
2 917,4-919,4 MHz9 Platjoslas datu pārraides ierīces3 25 mW e.r.p. Joslas platums ≤ 1 MHz. Darbības cikls ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem (4). Darbības cikls ≤ 2,8 % citām Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz platjoslas maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklos. Visas ierīces datu tīklā darbojas tīkla piekļuves punktu vadībā4, 5, 6
3 916,1-918,9 MHz10 Radioidentifikācijas (RFID) ierīces2 Nolasītāja pārraide ar 4 W e.r.p. atļauta tikai 916,3 MHz, 917,5 MHz un 918,7 MHz centrālajās frekvencēs Joslas platums ≤ 400 kHz Izmantošanas ierobežojumi5, 6, 7
4 917,3-918,9 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces1 500 mW e.r.p. Pārraide atļauta tikai 917,3-917,7 MHz un 918,5-918,9 MHz frekvenču joslās. Vajadzīga adaptīvā jaudas kontrole (APC), alternatīvi - citi traucējumu mazināšanas paņēmieni, kas panāk vismaz tikpat augstu saderību ar spektru Joslas platums ≤ 200 kHz. Darbības cikls ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem (4). Darbības cikls ≤ 2,5 % citos gadījumos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz datu tīkliem. Visas ierīces datu tīklā darbojas tīkla piekļuves punktu vadībā4, 5, 6, 7
5 917,4-919,4 MHz9 Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces1 25 mW e.r.p. Joslas platums ≤ 600 kHz. Darbības cikls ≤ 1 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklos. Visas ierīces datu tīklā darbojas tīkla piekļuves punktu vadībā4, 5, 6

Piezīmes.

Darbības cikls ir Σ(Ton)/(Tobs) attiecība procentos, kur Ton ir atsevišķa raidītāja laiks, kad tas ir "Ieslēgts", un Tobs ir novērošanas periods. Ton mēra novērojamajā frekvenču joslā (Fobs). Ja šajā tehniskajā pielikumā nav noteikts citādi, Tobs ir viena stunda bez pārtraukuma un Fobs ir šajā tehniskajā pielikumā piemērojamā frekvenču josla.

1 Nespecifisko maza darbības attāluma ierīču kategorija neatkarīgi no lietojuma vai mērķa aptver visu veidu radioierīces, kas atbilst tehniskajiem nosacījumiem, kuri noteikti attiecīgajai frekvenču joslai. Tipiski lietojumi ir telemetrija, tālvadība, signalizācija, datu pārraide vispār un citi lietojumi.

2 Radioidentifikācijas (RFID) ierīču kategorijā ietilpst birkas un nolasītāja radiosakaru sistēmas, kas sastāv no radioierīcēm (birkām), kuras pieliktas dzīvām būtnēm vai priekšmetiem, un raiduztvērējiem (nolasītājiem), kas aktivizē birkas un saņem atpakaļ datus. Tipiski lietojumi ir objektu izsekošana un identifikācija, piemēram, elektroniskai preču uzraudzībai (EAS), un datu vākšana un pārraide sakarā ar vienumiem, kuriem ir pieliktas birkas, kas var būt bez baterijām vai bateriju atbalstītas vai darboties ar baterijām. Nolasītājs birkas atbildes izvērtē un nodod savai saimnieksistēmai.

3 Platjoslas datu pārraides ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas piekļūšanai spektram izmanto platjoslas modulācijas paņēmienus. Tipiski lietojumi ir tādas bezvadu piekļuves sistēmas kā bezvadu lokālais tīkls (WAS/RLAN) vai platjoslas maza darbības attāluma ierīces datu tīklos.

4 Tīkla piekļuves punkts datu tīklā ir fiksēta zemes sakaru maza darbības attāluma ierīce, kas pārējām maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklā ir savienojuma punkts ar pakalpojumu platformām, kuras atrodas ārpus minētā datu tīkla. Apzīmējums "datu tīkls" attiecas uz vairākām maza darbības attāluma ierīcēm, ieskaitot tīkla piekļuves punktu, kas ir tīkla komponenti, un uz to bezvadu savienojumiem.

5 Saskaņā ar Lēmuma 2018/1538 3. panta 1. punktu frekvenču joslas paredz un dara pieejamas neekskluzīvi un koplietošanas kārtā. Harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem jādod iespēja maza darbības attāluma ierīcēm darboties saskaņā ar valsts tiesību aktiem atbilstošu vispārējas atļaujas piešķiršanas kārtību. Tas neskar Direktīvas 2002/20/EK 5. pantu, Direktīvas 2002/21/EK 9. panta 3. un 4. punktu, Direktīvas 2014/53/ES 7. pantu un Lēmuma 2018/1538 3. panta 2. punktu, dalībvalstis var ierobežot šā punkta izmantošanu tā, ka uzstādīšanu un ekspluatāciju veic tikai profesionāli lietotāji, un var apsvērt individuālu atļauju izmantošanu, piemēram, ģeogrāfiski dalītas koplietošanas un/vai traucējumu mazināšanas paņēmienu lietošanas administrēšanai, gādājot par radiodienestu aizsardzību.

6 Ja frekvences joslas daļas vai visa josla tiek izmantota sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības nolūkos un aizsardzībai un koordinācija nav iespējama, saskaņā ar Lēmuma 676/2002/EK 1. panta 4. punktu un 2018/1538 3. panta 2. punktu izvirzītie nosacījumi var tikt daļēji vai pilnībā neīstenoti.

7 Var tikt noteikti kritēriji un koordinācija, lai nepieļautu traucējumus radiosakaru dienestiem blakusjoslās, piemēram, intermodulācijas vai bloķēšanas dēļ.

8 Šī 874-874,4 MHz frekvenču josla ir harmonizētā minimālā pamatjosla.

9 Šī 917,4-919,4 MHz frekvenču josla ir harmonizētā minimālā pamatjosla.

10 Frekvenču joslā ap RFID nolasītāja kanāliem RFID birkas reaģē ar ļoti zemu jaudu (-10 dBm e.r.p.), un tām jāatbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām.

8.15.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Vispārīgie tehniskie nosacījumi, kas attiecas uz Lēmuma 2018/1538 darbības jomā ietilpstošām joslām un maza darbības attāluma ierīcēm:

Spektru atļauts izmantot līdz 8.15.1. tabulā norādītajai raidīšanas jaudas, lauka intensitātes vai jaudas blīvuma vērtībai. Saskaņā ar Lēmuma 2018/1538 3. panta 3. punktu var tikt izvirzīti mazāk ierobežojoši nosacījumi, t. i., atļaut spektru izmantot ar lielāku raidīšanas jaudu, lauka intensitāti vai jaudas blīvumu, ja tas neierobežo un neapdraud maza darbības attāluma ierīču pienācīgu līdzāspastāvēšanu ar Lēmumu 2018/1538 harmonizētajās joslās.

Var tikt noteikti 8.15.1. tabulā dotie "papildu parametri (kanālu sakārtojuma un/vai kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumi)", bet nedrīkst papildus noteikt citus parametrus vai prasības attiecībā uz piekļuvi spektram un traucējumu mazināšanu. Mazāk ierobežojoši nosacījumi Lēmuma 2018/1538 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē to, ka drīkst pilnībā atteikties no ailē norādītajiem papildu parametriem (kanālu sakārtojuma un/vai kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumiem) vai atļaut augstākas vērtības, ja vien harmonizētajā joslā netiek apdraudēta attiecīgā koplietošanas vide.

Var tikt noteikti 8.15.1. tabulā dotie "citi izmantošanas ierobežojumi", bet nedrīkst noteikt izmantošanas papildu ierobežojumus, ja vien nav jāievēro Lēmuma 2018/1538 3. panta 2. punktā minētie nosacījumi. Tā kā drīkst pieņemt mazāk ierobežojošus nosacījumus Lēmuma 2018/1538 3. panta 3. punkta izpratnē, var atteikties no viena vai visiem šiem ierobežojumiem, ja vien harmonizētajā joslā netiek apdraudēta koplietošanas vide."

23. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 9.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5.1. Tehniskās prasības Zemes stacijām uz mobilām platformām (ESOMP) GSO satelītu tīklā

Nr. p. k.

Parametri

Apraksts

Papildu nosacījumi

1. Radiosakaru dienests Fiksētais satelītu dienests  
2. Radiosakaru sistēmas Zemes stacija uz mobilas platformas (ESOMP) Tikai GSO satelītu tīklā
3. Radiofrekvenču josla 17,3-17,7 GHz  
19,7-20,2 GHz;

29,5-30,0 GHz

Saskaņā ar ECC/DEC/(13)01 lēmuma lemjošās daļas 2. a punktu
4. Radiokanālu plānojums   Nosaka satelītu tīkla operators
5. Pārraidāmā signāla veids   Nosaka satelītu tīkla operators
6. Radiosakaru trašu virzieni 17,3-17,7 GHz un

19,7-20,2 GHz (izplatījums-Zeme);

29,5-30,0 GHz (Zeme-izplatījums)

 
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda a) e.i.r.p. ≤ 58,4 dBW - lietojot uz gaisa kuģiem (arī uz zemes esošiem) uzstādītās ESOMP iekārtas lidlauka teritorijā

b) e.i.r.p. ≤ 52,4 dBW - lietojot sauszemes ESOMP iekārtas lidlauka teritorijā

c) e.i.r.p. ≤ 60 dBW - lietojot "a" un "b" punktā neminētās ESOMP iekārtas ārpus lidlauka teritorijas vai uz kuģiem uzstādītās ESOMP iekārtas

Saskaņā ar lēmuma ECC/DEC/(13)01 1. pielikuma 8. punktu
8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi   Nosaka satelītu tīkla operators
9. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi   Papildu tehniskās prasības ir definētas ECC lēmumā ECC/DEC/(13)01"

24. Papildināt 3. pielikuma II sadaļu ar 9.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5.2. Tehniskās prasības Zemes stacijām uz mobilām platformām (ESOMP) NGSO satelītu tīklā

Nr. p. k.

Parametri

Apraksts

Papildu nosacījumi

1. Radiosakaru dienests Fiksētais satelītu dienests  
2. Radiosakaru sistēmas Zemes stacija uz mobilas platformas (ESOMP) Attiecas uz sauszemes un jūras ESOMP iekārtām NGSO satelītu tīklā
3. Radiofrekvenču josla 17,3-17,7 GHz  
19,7-20,2 GHz;

29,5-30,0 GHz

Saskaņā ar ECC/DEC/(15)04 lēmuma lemjošās daļas 2. a punktu
4. Radiokanālu plānojums   Nosaka satelītu tīkla operators
5. Pārraidāmā signāla veids   Nosaka satelītu tīkla operators
6. Radiosakaru trašu virzieni 17,3-17,7 GHz un

19,7-20,2 GHz (izplatījums-Zeme);

29,5-30,0 GHz (Zeme-izplatījums)

 
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda lietus laikā - maksimālā e.i.r.p. 70 dBW

nominālā e.i.r.p. 60,6 dBW

skaidrā laikā - e.i.r.p. 61,9 dBW

Saskaņā ar lēmuma ECC/DEC/(15)04 3. pielikumu
8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi   Nosaka satelītu tīkla operators
9. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi   Papildu tehniskās prasības ir definētas ECC lēmumā ECC/DEC/(15)04"

25. Papildināt 3. pielikuma II sadaļu ar 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. Gaisa kuģu Zemes stacijas (AES)

9.6.1. Tehniskās prasības

Nr. p. k.

Parametri

Apraksts

Papildu nosacījumi

1. Radiosakaru dienests Mobilais satelītu dienests  
2. Radiosakaru sistēmas Gaisa kuģu Zemes stacijas (AES)  
3. Radiofrekvenču joslas 10,7-11,7 GHz

12,5-12,75 GHz

14,0-14,5 GHz

Izplatījums-Zeme

Izplatījums-Zeme

Zeme-izplatījums

4. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda e.i.r.p. ≤ 50 dBW Papildu tehniskās prasības ir definētas ECC lēmumā ECC/DEC/(05)11"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

14.06.2019