Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 243

Rīgā 2019. gada 11. jūnijā (prot. Nr. 28 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 174. nr.; 2018, 149. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12.2 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2 7. atsauci uz Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk - Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES)."

2. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes atlases kārtas ietvaros īstenojamas 36 mēnešu laikā pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim."

3. Svītrot 55.1 punktā skaitli "50.".

4. Izteikt 55.2 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.2 1. drīkst kumulēt ar de minimis atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %;".

5. Papildināt noteikumus ar 55.2 3. apakšpunktu un 55.3 punktu šādā redakcijā:

"55.2 3. nedrīkst kumulēt ar de minimis atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, kas sniegts saskaņā ar Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu (ES) Nr. 360/2012 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

55.3 Atbalstu, kas šo noteikumu ietvaros sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, nevar kumulēt ar atbalstu, kas šo noteikumu ietvaros sniegts saskaņā ar Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES."

6. Papildināt noteikumus ar 56.3 punktu šādā redakcijā:

"56.3 Par atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra vietā -
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

14.06.2019