Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24. nr.; 2001, 21. nr.; 2002, 3. nr.; 2004, 2., 8. nr.; 2005, 7., 10. nr.; 2006, 24. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51., 205. nr.; 2014, 114. nr.; 2015, 49. nr.; 2016, 48. nr.; 2017, 106. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Drošības policija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts drošības dienests" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 4.1 pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Militāros objektus apsaimnieko Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

(6) Par fiziskās vai juridiskās personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esoša nekustamā īpašuma (tā daļas) nodošanu lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un tā izmantošanas nosacījumiem noslēdz rakstveida vienošanos starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai turētāju."

3. 6.1 pantā:

izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) veic pirmstiesas izmeklēšanu Kriminālprocesa likumā noteiktās kompetences ietvaros;";

izslēgt trešās daļas 5. punktā vārdus "un informācijas".

4. Papildināt 18. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Centralizētos iepirkumus Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām veic un būvniecību organizē Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 30. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 12. jūnijā

13.06.2019