Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 233

Rīgā 2019. gada 4. jūnijā (prot. Nr.27 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 6. panta piekto daļu,
Imigrācijas likuma 24. panta piekto un 5.1 daļu,
likuma "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja
statusu Latvijas Republikā
" 3. panta ceturto un piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 110. nr.; 2012, 4., 169. nr.; 2013, 174. nr.; 2014, 6. nr.; 2017, 41. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".

2. Papildināt 3. punktu aiz vārda "pirmajā" ar vārdiem "otrajā un trešajā".

3. Svītrot 4. punktu.

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas, kuru profesija vai amats nav minēts šo noteikumu 1. pielikumā, bet kuru darbības skar likumīgas sabiedriskās intereses, nodrošina informācijas saņemšanu valsts valodā."

5. Papildināt noteikumus ar 12.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. kuras nav sasniegušas 15 gadu vecumu."

6. Aizstāt 33. punktā:

6.1. skaitli "60" ar skaitli "90";

6.2. skaitli "90" ar skaitli "120".

7. Svītrot 69. un 69.1 punktu.

8. Papildināt noteikumus ar 69.2 punktu šādā redakcijā:

"69.2 Personas, kuru profesijas un amati šo noteikumu 1. pielikumā un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar kodiem 2431 09, 2631 02, 3152 14, 3152 15, 3259 01, 5131 06, 5142 19 (to profesiju uzskaitījumā, kurās nepieciešams valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms augstākā līmeņa 1. pakāpē (C1)), ar kodiem 3313 01, 3512 02, 4224 01, 4311 01, 5414 04 (to profesiju uzskaitījumā, kurās nepieciešams valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms vidējā līmeņa 2. pakāpē (B2)), 5142 13 (profesijai, kurai nepieciešams valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms vidējā līmeņa 1. pakāpē (B1)) un kurai darba devējs nav noteicis atbilstošo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu apgūst līdz 2020. gada 1. jūlijam.";

9. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 7. jūlija
noteikumiem Nr. 733

Profesiju grupas
atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei

Profesiju grupām (arodiem, amatiem, specialitātēm) nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikta, izmantojot Profesiju klasifikatorā1 minēto profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) raksturojumu un ņemot vērā profesionālo pienākumu pildīšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu personām, kas minētas Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā.

Profesiju grupas trīsciparu vai sešciparu kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram

Profesiju grupas (vai profesijas) nosaukums

Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe

011 VIRSNIEKI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

0110 01

ĢENERĀLLEITNANTS/VICEADMIRĀLIS
(Jūras spēkos)

C2

0110 02

ĢENERĀLMAJORS/KONTRADMIRĀLIS
(Jūras spēkos)

0110 03

Brigādes ĢENERĀLIS/Flotiles ADMIRĀLIS
(Jūras spēkos)

0110 04

PULKVEDIS/Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos)

0110 05

PULKVEŽLEITNANTS/KOMANDKAPTEINIS
(Jūras spēkos)
021 INSTRUKTORI

B2

031 KAREIVJI UN ZEMESSARGI

B1

111 LIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI2

C2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

1111 21

Republikas pilsētas pašvaldības domes DEPUTĀTS

C1

1111 22

Novada pašvaldības domes DEPUTĀTS
112 RĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJI

C1

121 KOMERCPAKALPOJUMU UN ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

1213 05

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

C2

1213 06

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1213 15

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213 16

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213 19

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā)

1213 23

Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/PRIEKŠNIEKS
122 TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN ATTĪSTĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

C1

131 LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANAS VADĪTĀJI

C1

132 APSTRĀDES UN IEGUVES RŪPNIECĪBAS, BŪVNIECĪBAS UN LOĢISTIKAS JOMAS VADĪTĀJI

C1

133 INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS VADĪTĀJI

C1

134 SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

C1

1345 23

Katedras VADĪTĀJS3
141 VIESMĪLĪBAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

C1

142 MAZUMTIRDZNIECĪBAS UN VAIRUMTIRDZNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

C1

143 CITU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

C1

211 ZINĀTNIEKI, FIZIKAS UN ZEMES ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

212 MATEMĀTIĶI, AKTUĀRI UN STATISTIĶI

C1

213 DABAS ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

214 INŽENIERI (IZŅEMOT ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERUS)

C1

215 ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERI

C1

216 ARHITEKTI, PLĀNOTĀJI, ĢEODĒZIJAS UN KARTOGRĀFIJAS INŽENIERI, MĒRNIEKI UN DIZAINERI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2166 02

Interjera DIZAINERS

B1

2166 03

Grafikas DIZAINERS

2166 04

Mājaslapu DIZAINERS

2166 05

DATORGRAFIĶIS
221 ĀRSTI

C1

222 MEDICĪNAS MĀSAS UN VECMĀTES PROFESIJAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

223 ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

224 ĀRSTU PALĪGI

C1

225 VETERINĀRĀRSTI

C1

226 CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

231 UNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

C1

2310 01

ASISTENTS (izglītības jomā)3

2310 02

DOCENTS3

2310 03

LEKTORS3

2310 04

PROFESORS3

2310 05

Asociētais PROFESORS3
232 PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

C1

233 VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

C1

234 PAMATIZGLĪTĪBAS UN PIRMSSKOLAS PEDAGOGI

C1

235 CITI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

241 FINANŠU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

242 PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

243 TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:  

2432 03

Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS

C2

2432 04

Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS

2432 05

Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

2432 06

MINISTRA preses SEKRETĀRS

2434 01

Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikas jomā)

B2

251 PROGRAMMĒTĀJI UN LIETOJUMPROGRAMMU VEIDOTĀJI UN ANALĪTIĶI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2513 01

Skaitļotāju/sakaru/komunikāciju ANALĪTIĶIS

B2

2513 04

Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS
252 DATUBĀZU UN TĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2523 01

Skaitļotāju/sistēmu INŽENIERIS

C1

2523 02

Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS

2529 01

Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

2529 02

Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

2529 03

Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS

2529 04

Interneta portāla REDAKTORS

2529 07

Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS

2529 08

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS
261 JURIDISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C2

262 BIBLIOTEKĀRI, ARHĪVISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

263 SOCIĀLO UN RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

264 RAKSTNIEKI, ŽURNĀLISTI UN LINGVISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2642 03

KOREKTORS4

C2

2642 05

REDAKTORS4

2642 06

Galvenais REDAKTORS4

2642 08

Literārais REDAKTORS4
265 RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU MĀKSLINIEKI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2652 05

Instrumentu MŪZIĶIS

B1

2652 06

Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS

2652 07

Sitaminstrumentu MŪZIĶIS

2652 08

Stīginstrumentu MŪZIĶIS

2652 09

Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS

2652 10

SOLISTS

2652 11

Operas VOKĀLISTS

2652 15

Kora DZIEDĀTĀJS

2652 19

MŪZIĶIS

2652 20

DZIEDĀTĀJS

2652 26

VOKĀLISTS

2653 01

Baleta SOLISTS

2653 02

DEJOTĀJS

2653 03

HOREOGRĀFS

2653 04

BaletDEJOTĀJS

2653 08

Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS

2656 01

Televīzijas DIKTORS5

C2

2656 02

Radio DIKTORS5

2659 01

Cirka AKROBĀTS

A2

2659 02

Cirka izrādes VADĪTĀJS

2659 03

Striptīza MĀKSLINIEKS

2659 04

KLAUNS

2659 05

KOMIĶIS

2659 06

HIPNOTIZĒTĀJS

2659 07

ILUZIONISTS (burvju mākslinieks)

2659 09

ŽONGLIERIS

2659 12

Leļļu MEISTARS

2659 13

DRESĒTĀJS

2659 14

VēderRUNĀTĀJS

2659 15

Cirka VINGROTĀJS

2659 16

Cirka ATLĒTS

2659 17

EKVILIBRISTS
311 FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

B2

312 IEGUVES, APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UN BŪVNIECĪBAS UZRAUGI

B2

313 TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI

A2

314 DABAS ZINĀTŅU UN TĀM RADNIECĪGU ZINĀTŅU SPECIĀLISTI

B2

315 KUĢU UN GAISA KUĢU VADĪTĀJI UN TEHNISKIE SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3151 01

Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

B2

3151 02

Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 03

Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 04

Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 05

Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 06

Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 07

Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

3151 08

MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3151 09

Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 10

Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW

3151 11

MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 12

MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW

3151 13

Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 14

Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 15

Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem

3151 16

MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3151 18

Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

3151 21

Kuģu MEHĀNIĶIS (vadības līmenī)

3151 22

Kuģu MEHĀNIĶIS (ekspluatācijas līmenī)

3151 23

Kuģu INSTRUKTORS

3152 22

Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā)

C2

321 MEDICĪNAS UN FARMĀCIJAS SPECIĀLISTI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3211 01

RADIOLOGA ASISTENTS

B1

3211 02

Elektrokardiogrāfijas OPERATORS

3211 03

Elektroencefalogrāfijas OPERATORS

3211 04

Rentgenstaru iekārtas OPERATORS

3213 01

FARMACEITA asistents

C1

322 MEDICĪNAS MĀSAS PROFESIJAS SPECIĀLISTI

C1

323 ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTI

B2

324 VETERINĀRFELDŠERI UN VETERINĀRĀRSTU ASISTENTI

B2

325 CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3254 01

OPTIĶIS

C1

3254 02

OPTOMETRISTA ASISTENTS

3257 01

Valsts darba INSPEKTORS

3257 02

Darba INSPEKTORS

3257 03

Vides aizsardzības INSPEKTORS

3257 06

Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

3257 07

ĀRSTA EPIDEMIOLOGA PALĪGS

3258 01

Neatliekamās medicīnas ĀRSTA PALĪGS/FELDŠERIS

3259 01

ORTOĒPISTS

3259 02

ORTOFONISTS

3259 03

ORTOOPTIĶIS

3259 04

Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijas jomā)
331 FINANŠU UN MATEMĀTIKAS SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3313 01

GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

B2

3313 02

Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS

3313 03

Vērtspapīru GRĀMATVEDIS

3313 04

Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS

3313 07

Finanšu SPECIĀLISTS

3313 08

GRĀMATVEDIS KONSULTANTS

3313 09

Finanšu DARBINIEKS

3313 10

Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

3313 11

Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS

3314 01

STATISTIĶA PALĪGS

3314 02

GRĀMATVEŽA PALĪGS

3314 04

AKTUĀRA ASISTENTS
332 TIRDZNIECĪBAS UN IEPIRKUMU AĢENTI UN STARPNIEKI

C1

333 KOMERCPAKALPOJUMU SPECIĀLISTI

C1

334 ADMINISTRATĪVIE UN SPECIALIZĒTIE SEKRETĀRI

C1

335 VALSTS VARAS ĪSTENOŠANAS SPECIĀLISTI

C1

341 JURIDISKO, SOCIĀLO UN RELIĢIJAS LIETU SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

3412 06

Bāriņtiesas LOCEKLIS

C2

342 SPORTA UN FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3421 01

ATLĒTS

B1

3421 02

Sacīkšu BRAUCĒJS

3421 03

ŽOKEJS

3421 04

Profesionāls SPORTISTS

3421 05

ALPĪNISTS
343 MĀKSLAS, KULTŪRAS UN KULINĀRIJAS SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3431 01

MikroFOTOGRĀFS

B1

3431 02

Mākslas FOTOGRĀFS
351 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DARBĪBAS UN LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTI

B2

352 TELESAKARU UN RADIOSAKARU IEKĀRTU SPECIĀLISTI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3521 23

GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) universālais OPERATORS

C1

3521 24

GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) ierobežotais OPERATORS

3522 01

Telesakaru/telekomunikāciju TEHNIĶIS

B2

3522 02

Aerokosmisko telesakaru/telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS

3522 03

Radara telesakaru/telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS

3522 04

Signālsistēmu telesakaru/telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS

3522 05

Telesakaru/telekomunikāciju SPECIĀLISTS

3522 06

Tālsakaru OPERATORS

3522 07

GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) I klases radioELEKTRONIĶIS

3522 08

GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) II klases radioELEKTRONIĶIS
411 IESTĀŽU KALPOTĀJI

C1

412 SEKRETĀRI

C1

413 KANCELEJAS TEHNIKAS OPERATORI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4131 02

STENOGRĀFS

C2

4131 08

Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS

C1

4131 09

Audioierakstu atšifrēšanas OPERATORS
421 KASIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

B1

422 KLIENTU INFORMĒTĀJI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4221 01

Ceļojumu KONSULTANTS

C1

4221 02

Ceļojumu ORGANIZATORS

4221 03

Tūrisma informācijas KONSULTANTS

4221 04

Ceļojumu AĢENTS

4221 05

Lauku tūrisma SPECIĀLISTS

4221 06

Ekotūrisma SPECIĀLISTS

4222 01

PASZINIS

C2

4222 07

Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS

C1

4222 08

Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas INSPEKTORS

C2

4222 09

Telefonbankas OPERATORS

4224 01

Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS

B2

4224 02

Viesnīcas ADMINISTRATORS

4224 03

Viesnīcas klientu REĢISTRATORS

4224 04

Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS

4224 05

Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS

4227 01

INTERVĒTĀJS
431 UZSKAITES DARBINIEKI

B2

4311 01

GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)6
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4311 02

KASIERIS

B1

4311 03

Grāmatvedības UZSKAITVEDIS

4311 04

Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS

4311 06

Nodokļu/nodevu ADMINISTRATORS

4311 07

RĒĶINVEDIS

4311 08

TĀMĒTĀJS

4311 10

Kontu OPERATORS

4311 09

INVENTARIZATORS

A2

432 MATERIĀLO VĒRTĪBU UN TRANSPORTA DARBĪBAS UZSKAITES DARBINIEKI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4323 09

Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS

A2

4323 10

Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS

4323 11

Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS

4323 27

Videonovērošanas OPERATORS

4323 28

Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā

4323 29

TĀLMANIS

4323 30

Kuģu AĢENTS

4323 31

BRIGADIERIS (ostas pakalpojumu jomā)

4323 34

Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS

4323 01

Transporta DISPEČERS

B2

4323 02

Galvenais transporta INSPEKTORS

4323 03

Transporta INSPEKTORS

4323 04

Transporta KONTROLIERIS

4323 05

Transporta biroja PĀRVALDNIEKS

4323 06

Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS

4323 12

Stacijas DEŽURANTS

4323 14

Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

4323 23

Dzelzceļa DEŽURANTS

4323 24

Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS

4323 25

Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)

4323 32

Ostas UZRAUGS

4323 33

Trases DISPEČERS

4323 35

Lidmašīnu svara un balansa kontroles SPECIĀLISTS

4323 15

Dzelzceļa DISPEČERS

C1

4323 16

Dzelzceļa depo DEŽURANTS

4323 17

Transporta grafika ANALĪTIĶIS

4323 21

Dzelzceļa OPERATORS

4323 26

Transporta PĀRRAUGS

4323 36

Lidlauka DISPEČERS
441 CITI KALPOTĀJI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4412 01

Pasta NOSŪTĪTĀJS

B1

4412 02

Pasta KURJERS

4412 03

PASTNIEKS

4412 04

Tiesas ZIŅNESIS

4412 05

Pasta ŠĶIROTĀJS

4412 06

Pasta DARBINIEKS

4413 01

Informācijas KODĒTĀJS

4413 02

Informācijas KOREKTORS

4413 03

Dokumentu ZĪMOGOTĀJS

4413 04

Dokumentu ŠĶIROTĀJS

4414 01

RAKSTVEDIS

C1

4415 01

ARHIVĀRS

4415 02

KOPĒTĀJS

A2

4415 03

Jaunākais fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)

B1

4415 04

Dokumentu DIGITALIZĒTĀJS

A2

4415 05

Transportlīdzekļu REĢISTRATORA PALĪGS

B1

4415 06

Dokumentu pavairošanas tehnikas OPERATORS

A2

4415 07

Kopēšanas mašīnu OPERATORS
511 CEĻOJUMU PAVADOŅI, KONDUKTORI UN GIDI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5111 01

Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS

B2

5111 02

Ielidošanas servisa AĢENTS

5111 08

Dienesta vagona PAVADONIS

5112 05

Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)

C1

5113 01

Tūristu grupas VADĪTĀJS

B2

5113 02

Ekskursiju GIDS

5113 03

Tūrisma GIDS

5113 04

Kultūras tūrisma GIDS

5113 05

Tūristu GIDS
512 PAVĀRI

B1

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

5120 01

Vecākais PAVĀRS

B2

513 VIESMĪĻI UN BĀRMEŅI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5131 06

Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS

C1

5132 01

Vecākais BĀRMENIS

B2

514 FRIZIERI, SKAISTUMKOPŠANAS DARBINIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5142 11

TETOVĒTĀJS

A2

5142 19

KOSMĒTIĶIS (ārstniecības persona)

C1

515 NAMU PĀRZIŅI UN SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5153 01

Namu PĀRZINIS

C1

5153 02

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS

5153 03

Namu APSAIMNIEKOTĀJS

5153 04

Uzkopšanas darbu MEISTARS

B1

516 CITU INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5162 01

PAVADONIS

B1

5162 02

ASISTENTS personām ar invaliditāti

5162 04

Sociālais MENTORS

5163 01

BALZAMĒTĀJS

A2

5163 02

IEZĀRKOTĀJS

5163 03

KAPRACIS

5163 04

Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

C1

5163 05

Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs)

5164 01

Zirgu TRENERIS

A2

5164 02

Suņu pavadonis

5164 03

Zooloģiskā dārza UZRAUGS

5164 04

Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS

5164 05

Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS

5164 06

Suņu audzētavas UZRAUGS

5164 07

Vivārija dzīvnieku KOPĒJS

5164 08

Suņu un kaķu KOPĒJS

5164 09

KINOLOGS

5164 10

Suņu FRIZIERIS

5169 01

Kluba SAIMNIEKS

B1

5169 02

PAVADONIS (izklaides pasākumu jomā)

5169 03

Deju PARTNERIS
521 IELU UN TIRGUS PĀRDEVĒJI

B1

522 VEIKALU PĀRDEVĒJI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5222 01

VECĀKAIS PĀRDEVĒJS

B2

5222 02

Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS

C1

5222 03

Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS

B2

523 KASIERI UN BIĻEŠU PĀRDEVĒJI

B1

524 CITI TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

B1

531 BĒRNU PIESKATĪTĀJI UN SKOLOTĀJU PALĪGI

B2

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

5312 01

SKOLOTĀJA PALĪGS

C1

532 INDIVIDUĀLĀS APRŪPES DARBINIEKI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5329 01

FARMACEITA PALĪGS

B2

5329 02

Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS
541 APSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5413 01

Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

C2

5413 02

Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS

5413 03

INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

5413 04

Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS

5413 08

Ieslodzījuma vietas UZRAUGS

5413 10

Ieslodzījuma vietas APSARGS

5413 11

Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS

C1

5414 18

MIESASSARGS

B1

5414 23

INKASENTS
611 KULTŪRAUGU AUDZĒTĀJI

A1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

6113 01

DĀRZNIEKS

A2

6113 02

Dārzniecības LAUKKOPIS

6113 03

Parka DĀRZNIEKS

6113 04

Siltumnīcas DĀRZNIEKS

6113 05

Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS

6113 06

Puķu AUDZĒTĀJS

6113 07

Sēņu AUDZĒTĀJS

6113 08

DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)

6113 09

Apstādījumu kopējs

6113 10

Daiļdārznieks

6113 11

KOKKOPIS (arborists)

6113 12

DĀRZKOPIS

6113 13

AUGKOPIS
612 LOPKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

A1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

6123 01

BIŠKOPIS

A2

6123 02

DRAVNIEKS

6129 01

Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS

6129 02

Savvaļas/putnu AUDZĒTĀJS

6129 03

Savvaļas/kažokādu dzīvnieku KOPĒJS

6129 04

Savvaļas/kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6129 08

Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS
613 JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI

A1

621 MEŽKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

A2

622 ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI UN MEDNIEKI

A2

633 PERSONISKAM PATĒRIŅAM PAREDZĒTU JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI

A1

711 BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

712 APDARES BŪVDARBU STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

713 KRĀSOTĀJI, BŪVJU KONSTRUKCIJU TĪRĪTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

721 VALCĒTĀJI, SKĀRDNIEKI UN METĀLA KONSTRUKCIJU MONTĒTĀJI, METĀLLĒJĒJI, METINĀTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

722 KALĒJI, INSTRUMENTU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

723 MAŠĪNU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI

A2

731 AMATNIEKI

A2

732 IESPIEDDARBU STRĀDNIEKI

A2

741 ELEKTROIEKĀRTU UZSTĀDĪTĀJI UN LABOTĀJI

A2

742 ELEKTRONISKO UN TELESAKARU IEKĀRTU MEHĀNIĶI UN LABOTĀJI

A2

751 PĀRTIKAS PĀRSTRĀDES STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

752 KOKAPSTRĀDES STRĀDNIEKI, MĒBEĻU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

753 APĢĒRBU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

754 CITI AMATNIEKI UN STRĀDNIEKI

A2

811 IEGUVES UN MINERĀLU APSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI

A2

812 METĀLA APSTRĀDES UN METĀLA VIRSMAS APSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI

A2

813 ĶĪMISKO UN FOTOIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI

A2

814 GUMIJAS, PLASTMASAS UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

815 TEKSTILA, KAŽOKĀDAS UN ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

816 PĀRTIKAS UN LĪDZĪGU PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

817 KOKSNES APSTRĀDES UN PAPĪRA RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

818 CITU RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI

A2

821 MONTIERI

A2

831 VILCES LĪDZEKĻA VADĪTĀJI (MAŠĪNISTI) UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

832 TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJI

A2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

8322 05

Taksometra VADĪTĀJS

B1

8322 06

Mikroautobusa VADĪTĀJS
833 SMAGO KRAVAS AUTOMOBIĻU UN AUTOBUSU VADĪTĀJI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

8332 01

Atkritumvedēja VADĪTĀJS

A2

8332 02

Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS

8332 03

Kravas automobiļa VADĪTĀJS

8332 04

Paškrāvēja/automobiļa VADĪTĀJS

8332 05

Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS

8332 06

Ielu laistīšanas/automobiļa VADĪTĀJS

8332 07

Ielu kaisīšanas/automobiļa VADĪTĀJS

8332 08

Specializētā/automobiļa VADĪTĀJS

8332 09

Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS

8332 10

Betona maisītāja/sūkņa VADĪTĀJS

8332 11

Ledus atjaunošanas mašīnas VADĪTĀJS

8332 12

Lidmašīnas servisa iekārtu un lidostas tehnikas OPERATORS
834 LAUKSAIMNIECĪBAS, ZEMES DARBU, CELŠANAS UN CITU KRAUŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

835 KUĢA KOMANDAS UN TĀM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

8350 02

Kuģa BOCMANIS (iekšlietu jomā)

C1

911 MĀJU, VIESNĪCU UN BIROJU APKOPĒJI UN PALĪGI

A1

912 TRANSPORTLĪDZEKĻU, LOGU UN VEĻAS MAZGĀTĀJI UN CITU AR ROKĀM VEICAMU TĪRĪŠANAS DARBU IZPILDĪTĀJI

A1

921 LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKI

A1

931 RAKTUVJU UN BŪVNIECĪBAS STRĀDNIEKI

A1

932 RŪPNIECĪBAS UN CITI STRĀDNIEKI

A1

933 TRANSPORTA STRĀDNIEKI UN KRĀVĒJI

A1

941 PĀRTIKAS PRODUKTU SAGATAVOŠANAS PALĪGSTRĀDNIEKI

A1

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

9412 01

PAVĀRA PALĪGS

B1

951 IELU STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A1

952 IELU PĀRDEVĒJI (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRECES)

A2

961 ATKRITUMU SAVĀCĒJI

A1

962 CITI VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI

A1

Piezīmes.

1 Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumi Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām".

2 Mazākumtautību kultūras biedrības valdes locekļa valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi saskaņo ar Valsts valodas centru.

3 Prasības neattiecas uz ārvalstniekiem, ja viņi strādā studiju programmās, kurās Augstskolu likuma 56. panta trešajā daļā paredzēti izņēmumi attiecībā uz studiju valodu.

4 C2, ja darbs saistīts ar tekstu sagatavošanu latviešu valodā.

5 C2, ja darbs saistīts ar tekstu lasīšanu latviešu valodā valsts radio un televīzijā.

6 C2, ja strādā iekšlietu jomā."

10. Svītrot 2. pielikumu.

11. Izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 7. jūlija
noteikumiem Nr. 733

 
 

(vārds (vārdi))

 

(uzvārds (uzvārdi))

 

(personas kods)

 

(dzimšanas datums)

 

(dzīvesvietas adrese, pasta indekss)

 

(tālruņa numurs)

 

(e-pasta adrese)

iesniegums
valsts valodas prasmes pārbaudei

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" vēlos kārtot ___________ līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudi

________. gada ___. _____________  

(norādīt datumu)

 

(norādīt pilsētu, kurā vēlas kārtot pārbaudi).

Valsts valodas prasmes pārbaude nepieciešama (vajadzīgo atzīmēt ar X):

- profesionālo un amata pienākumu veikšanai    
- pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai  
- Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai  

Informāciju par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt ar X):

- ierakstītā vēstulē pa pastu    
- elektroniskā dokumenta formā  

Valsts valodas prasmes apliecību vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt ar X):

- personīgi    
- ierakstītā vēstulē pa pastu  
   
Iesniegumam pievienoju ārsta rehabilitologa atzinumu pārbaudes kārtošanai ar atvieglojumiem (ja pievieno, atzīmēt ar X)  

Esmu informēts/a un piekrītu, ka:

šajā iesniegumā minēto personas datu apstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 2. punktam;

personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības satura centrs (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tālrunis 67216500, fakss 67223801, e-pasts visc@visc.gov.lv);

personas dati tiks glabāti pastāvīgi;

man ir tiesības iepazīties ar personas datiem un pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personas datiem vai tiesības iebilst pret nepamatotu datu apstrādi;

man ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu.

 

(iesnieguma aizpildīšanas vieta)

 

(iesniedzēja paraksts*)

 

   

(iesnieguma aizpildīšanas datums*)

   

Aizpilda iesnieguma reģistrētājs

(iesnieguma reģistrācijas numurs, vieta, datums)

(reģistrētāja vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

08.06.2019