Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Vēstnesis, 2018, 84. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 2. panta trešajā daļā vārdu "komercnoslēpumu".

2. Izteikt 8. panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Valsts un Eiropas Savienības atbalstu sabiedrība var saņemt, ja tā ir ieguvusi atbilstības statusu. Atbilstības statusu sabiedrībai piešķir, ja tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par sabiedrības pārvaldi, peļņas sadali, biedru skaitu un to statusu, sabiedrības darbības tiesiskumu, nodokļu (nodevu) parāda pieļaujamo apmēru, maksātnespējas vai likvidācijas procesa neesību, sabiedrības darbības veidu un ilgumu, saražotās produkcijas izcelsmi, sabiedrības preču un pakalpojumu apgrozījuma veidu un apjomu, kā arī citiem sabiedrības saimnieciskās darbības kvantitatīvajiem kritērijiem.

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) sabiedrības atbilstības kritērijus;

2) atbilstības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību;

3) termiņu, uz kādu piešķir atbilstības statusu;

4) atbilstīgās sabiedrības darbības uzraudzības kārtību;

5) maksas pakalpojumu cenrādi par atbilstības statusa piešķiršanu sabiedrībai.

(3) Zemkopības ministrija piešķir un anulē atbilstības statusu, kā arī īsteno atbilstīgās sabiedrības darbības uzraudzību. Zemkopības ministrija attiecīgos valsts pārvaldes uzdevumus var deleģēt privātpersonai saskaņā ar deleģēšanas līgumu."

3. Aizstāt pārejas noteikumu 18. punktā skaitli un vārdu "30. jūnijam" ar skaitli un vārdu "31. jūlijam".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 30. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 4. jūnijā

05.06.2019