Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 222

Rīgā 2019. gada 28. maijā (prot. Nr. 26 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 693 "Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās
drošības likuma 38.1 panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 693 "Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 242. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā, izņemot 9. punktu, vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "paziņojums" (attiecīgā locījumā);

1.2. svītrot 7.2. apakšpunktā vārdus "vai deklarētā dzīvesvietas adrese, ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona";

1.3. svītrot 7.6. apakšpunktā vārdus "atbildīgā persona";

1.4. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra
noteikumiem Nr. 693

Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojuma sniedzēja paziņojums par saimnieciskās darbības uzsākšanu

I. Informācija par pakalpojuma sniedzēju

1. Juridiskai personai:

1.1. firma  
1.2. reģistrācijas numurs           
1.3. reģistrācijas datums   .   .     .
1.4. juridiskā adrese  
  (iela, mājas nosaukums vai numurs, dzīvokļa numurs,
pilsēta vai ciems, pagasts, novads, pasta indekss)

2. Fiziskai personai:

2.1. vārds, uzvārds  
2.2. personas kods vai
personas identifikācijas numurs
      -     
2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (attiecināms, ja nav personas koda vai personas identifikācijas numura)           

II. Informācija par skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu

3. Pakalpojuma sniegšanas vietas (salona/kabineta) nosaukums  
   
4. Pakalpojuma sniegšanas vietas adrese
(mobilo skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējam norādīt adresi, kurā iespējams veikt pakalpojuma higiēnas prasību ievērošanas kontroli)
 
  (iela, mājas nosaukums vai numurs, kabineta vai dzīvokļa numurs, pilsēta vai ciems, pagasts, novads, pasta indekss)
5. Kontaktinformācija saziņai ar Veselības inspekciju:
5.1. tālruņa numurs  
5.2. e-pasts  
5.3. tīmekļvietne  
   
6. Kad (norādīt laikposmu) plānots sniegt pakalpojumu Latvijas teritorijā (aizpilda tikai citas Eiropas Savienības dalībvalsts īslaicīgais pakalpojuma sniedzējs)  

III. Sniegtie pakalpojumi (atzīmēt nepieciešamo)

  frizieris
  manikīrs (izņemot ārstniecisko manikīru)
  pedikīrs (izņemot ārstniecisko pedikīru)
  kosmetoloģija, skaistumkopšana, masāža (izņemot ārstniecisko masāžu)
  kosmētiskās injekcijas:
    biorevitalizācija
    mezoterapijas mikroinjekciju procedūras
    cits (norādīt)  
  solārijs
  tetovēšana
  skarifikācija
  mikropigmentācija
  pīrsings (tai skaitā ausu caurduršana)
  publiskas lietošanas peldbaseins
  publiskas lietošanas pirts

Apliecinu, ka visi paziņojumā sniegtie dati ir patiesi.

Apņemos nodrošināt sniegto skaistumkopšanas vai tetovēšanas pakalpojumu atbilstību epidemioloģijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Apliecinu, ka pakalpojuma sniegšanu veic personas, kuru zināšanas atbilst higiēnas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Paziņojumu aizpildīja      
  (vārds, uzvārds)   (paraksts*)
Paziņojuma aizpildīšanas datums*   .   .     .

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Veselības ministre I. Viņķele

01.07.2019