Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 209

Rīgā 2019. gada 21. maijā (prot. Nr. 25 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"

Izdoti saskaņā ar Filmu likuma
9. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 172. nr.; 2013, 173. nr.; 2018, 252. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. Latvijas spēlfilmu, dokumentālo filmu un animācijas filmu projektu producēšanai, pirmsproducēšanai (scenāriju rakstīšanai un projektu izstrādei) un izplatīšanai, tai skaitā filmu projektu popularizēšanai, kuru izmaksas saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - regula Nr. 651/2014), 54. pantu ir uzskatāmas par kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Atbalsta shēmas kopējais budžets nepārsniedz regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "aa" apakšpunktā norādīto robežvērtību, un atbalsta shēmu īsteno, ievērojot regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "a" un "b" apakšpunktu attiecībā uz atbalsta programmas vidējo gada budžetu;".

2. Izteikt 19.1. un 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. kopējais piešķirtā finansējuma apmērs neatkarīgi no finansējuma avota nepārsniedz 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ne mazāk kā 80 % no piešķirtā finansējuma tiek izlietots, lai samaksātu par pakalpojumiem Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem;

19.2. sarežģītas filmas veidošanai kopējais piešķirtā finansējuma apmērs neatkarīgi no finansējuma avota nepārsniedz 80 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ne mazāk kā 80 % no piešķirtā finansējuma tiek izlietots, lai samaksātu par pakalpojumiem Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem;".

3. Izteikt 34. un 35. punktu šādā redakcijā:

"34. Izvērtējot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto Latvijas filmas veidošanas projektu un sniedzot atzinumu Nacionālā kino centra vadītājam par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu, komisija ņem vērā šo noteikumu 18. un 19. punktā minētos nosacījumus par pieļaujamo projekta finansējuma intensitāti, kā arī projekta pieteikumā norādīto informāciju par citu projektam piešķirto vai plānoto finansējumu.

35. Ievērojot komisijas sniegto atzinumu, Nacionālā kino centra vadītājs pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu. Par finansējuma piešķiršanas brīdi uzskatāms datums, kad tiek pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai. Finansējumu piešķir to projektu īstenošanai, kuri ieguvuši augstāku vērtējumu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kamēr ir pietiekams projektu konkursam paredzētais finansējums."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministre D. Melbārde

24.05.2019