Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 195

Rīgā 2019. gada 14. maijā (prot. Nr. 24 2. §)
Konkurences padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu

1. Konkurences padome ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Konkurences padome saskaņā ar Konkurences likumā, Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā, Reklāmas likumā un citos normatīvajos aktos noteikto kompetenci īsteno valsts politiku konkurences attīstības un aizsardzības jautājumos.

3. Konkurences padomi vada Konkurences padomes priekšsēdētājs (turpmāk – priekšsēdētājs). Priekšsēdētājs pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un Konkurences likumā noteiktās priekšsēdētāja funkcijas.

4. Konkurences padomes uzdevumu izpildi nodrošina:

4.1. koleģiāla un neatkarīga lēmējinstitūcija – padome;

4.2. izpildinstitūcija, kas organizē autonomu lietu izpēti;

4.3. citas Konkurences padomes struktūrvienības.

5. Konkurences padomes darbības tiesiskumu nodrošina priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs ir atbildīgs par iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

6. Konkurences padomes lēmumus var pārsūdzēt Konkurences likumā noteiktajā kārtībā. Konkurences padomes faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

7. Konkurences padome reizi gadā sagatavo publisko pārskatu un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē sabiedrību par tās darbību.

8. Konkurences padome sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijā normatīvajos aktos noteiktos pārskatus par Konkurences padomes darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumus Nr. 795 "Konkurences padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 153. nr.; 2010, 49. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro
17.05.2019