Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 2000, 3., 14., 15. nr.; 2001, 6. nr.; 2003, 17. nr.; 2005, 13. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 3., 7., 21. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 1., 7., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151. nr.; 2011, 46., 99., 201., 204. nr.; 2012, 41., 200. nr.; 2013, 243. nr.; 2014, 186., 228. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 90., 113., 231. nr.; 2018, 84., 196. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 8. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Laikā, kad uz ceļa vai tā tiešā tuvumā Valsts policijai vai Valsts robežsardzei nepieciešams īstenot normatīvajos aktos noteiktos kontroles (uzraudzības) pasākumus, ceļu satiksmi var ierobežot minēto iestāžu amatpersonas."

3. 16. pantā:

Izteikt 5.3 daļu šādā redakcijā:

"(53) Latvijā un ārvalstīs iepriekš nereģistrētam autobusam un autoapmācībai paredzētam un attiecīgi reģistrētam transportlīdzeklim pirmreizējo valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tam, kad transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē. Otro valsts tehnisko apskati minētajiem transportlīdzekļiem veic ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc pirmās valsts tehniskās apskates, bet turpmākās valsts tehniskās apskates - reizi sešos mēnešos, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē.";

papildināt pantu ar jaunu 5.4 daļu šādā redakcijā:

"(54) Latvijā un ārvalstīs iepriekš nereģistrētam M1 kategorijas transportlīdzeklim, kuru izmanto pasažieru komercpārvadājumos, pirmreizējo valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tam, kad transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē. Otro un trešo valsts tehnisko apskati minētajiem transportlīdzekļiem veic ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc pirmās un otrās valsts tehniskās apskates, bet turpmākās valsts tehniskās apskates - reizi sešos mēnešos, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē.";

uzskatīt līdzšinējo 5.4 daļu par 5.5 daļu.

4. Izteikt 23. panta devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Speciālo militāro tehniku ir tiesīgs vadīt profesionālā dienesta karavīrs vai zemessargs, kuram piešķirta TR1 vai TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība vai B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība."

5. 25. pantā:

izteikt panta pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) vadītāja apliecība vai personu apliecinošs dokuments (transportlīdzekļa vadītājam, par kura tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli, pārvietojoties Latvijas teritorijā, izdarīts ieraksts transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā);

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti, izņemot transportlīdzekļa vadītājus, kuri pārvietojas Latvijas teritorijā ar transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā reģistrētiem transportlīdzekļiem;";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums pārliecināties, vai ir samaksāti tie normatīvajos aktos noteiktie nodokļi vai nodevas, kas maksājami pirms dalības ceļu satiksmē."

6. 31.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"31.1 pants. Tahogrāfa uzstādīšana, pārbaude, remonts un plombēšana";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tahogrāfu transportlīdzeklī uzstāda, pārbauda, remontē un plombē inspicēšanas institūcija (darbnīca), kura akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību un kura atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra regulai (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā īsteno inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbību un tās uzraudzību, nosaka Ministru kabinets."

7. Papildināt likumu ar 31.3 pantu šādā redakcijā:

"31.3 pants. Tahogrāfa darbības kontrole

(1) Tahogrāfa darbību uz ceļiem kontrolē Valsts policija. Ja ir pamatotas aizdomas par tahogrāfā veiktām manipulācijām, Valsts policija attiecīgo transportlīdzekli nosūta papildu pārbaudei inspicēšanas institūcijā (darbnīcā).

(2) Kārtību, kādā inspicēšanas institūcijā (darbnīcā) veicama tahogrāfa darbības papildu pārbaude un sedzami papildu pārbaudes izdevumi, nosaka Ministru kabinets."

8. Papildināt 38. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šā likuma 8. panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, lai nodrošinātu satiksmes drošību, attiecīgi Valsts policija vai Valsts robežsardze nodrošina atbilstošu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un to savlaicīgu noņemšanu. Par veiktajiem ceļu satiksmes ierobežojumiem Valsts policija un Valsts robežsardze informē ceļa pārvaldītāju."

9. Aizstāt 43.5 panta pirmajā daļā vārdus "Valsts robežsardzes darbinieki" ar vārdu "robežsargi".

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Ministru kabinets līdz 2019. gada 31. jūlijam izdod nepieciešamos noteikumus, kas mopēdiem un motocikliem atļauj pārvietoties pa ceļa joslu, kura paredzēta pasažieru sabiedriskajam transportam."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 25. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 9. maijā

23.05.2019