Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-12

Jelgavā 2019.gada 25.aprīlī (prot. Nr.5, 5.p.)

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16-12 "Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un
ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa
noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai
" 13.punktu, Ministru kabineta
2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678 "Klaiņojošu suņu
un kaķu izķeršanas prasības
" 16.punktu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16-12 "Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.97) grozījumu un aizstāt 11.punktā vārdus "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"" ar vārdiem "sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.19-12 "Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16-12 "Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16-12 "Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā" paredz, ka turpmāk klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu, to nogādāšanu dzīvnieku patversmē un, ja nepieciešams, eitanāziju Jelgavas pilsētā organizēs sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO".
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Sakarā ar to, ka pienākums organizēt klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu, to nogādāšanu dzīvnieku patversmē un, ja nepieciešams, eitanāziju, tiek deleģēts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO", precizēta Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.16-12 "Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā" 11.punkta redakcija.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta apropriētā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2019.gada 1.jūlijā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

01.07.2019