Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-11

Jelgavā 2019.gada 25.aprīlī (prot. Nr.5, 4.p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
10.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas
1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt
pašvaldības nodevas" 16.1 punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 23.nr., 2010, 103., 147.nr., 2012, 144.nr., 2013, 200.nr., 2015, 65., 70.nr., 2016, 143.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Dokumenti, kas apliecina nodevas samaksu, iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, izņemot noteikumu 12. un 24.punktā noteikto nodevu, kuri iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība"."

2. Svītrot 28.7. un 28.13. apakšpunktu.

3. Svītrot 28.14.apakšpunktā vārdus "vai izrakstiem no arhīva".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.19-11 "Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredzēts svītrot pašvaldības nodevas par Dzimtsarakstu nodaļas arhīva izziņu, arhīva izziņu no kapsētu reģistriem un par domes oficiālo dokumentu izrakstiem no arhīva.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Iestāde piemēro maksu par dokumentu sagatavošanu no arhīva vai no datubāzēm saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta apropriētā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

03.05.2019