Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"

Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 13. nr.; 2006, 1., 24. nr.; 2008, 3., 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 99. nr.; 2011, 24., 62., 65., 103. nr.; 2013, 250. nr.; 2015, 235. nr.; 2016, 42. nr.; 2017, 47., 75. nr.; 2018, 132. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. panta septīto daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) uz profesionālo darbību autotransporta un civilās aviācijas jomā."

2. 18. pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt sesto un septīto daļu.

3. Izslēgt 19. pantu.

4. Izslēgt 23. pantu.

5. Izslēgt 25. pantu.

6. 34. panta pirmajā daļā:

izslēgt 1. punkta "b" apakšpunktu;

izslēgt 4. punktu.

7. Izslēgt 41. panta ceturtajā daļā vārdus "to skaitā attiecīgajām mehānisko transportlīdzekļu vadītāju profesijām".

8. Papildināt 45. pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Reglamentētajās profesijās veselības aprūpes jomā šā panta septīto daļu piemēro attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī iegūto profesionālo kvalifikāciju."

9. Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

"51. pants. Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana dzelzceļa un jūrniecības jomas profesijās

(1) Dzelzceļa un jūrniecības jomas profesijās, kurām kvalifikācijas prasības nosaka Saeimas apstiprinātie starptautiskie līgumi un Eiropas Savienības tiesību akti, ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju atzīst saskaņā ar šiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

(2) Eiropas Savienības dalībvalsts izsniegtā vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un kompetences apliecība ir izmantojama, neveicot šajā likumā noteiktās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūras, bet ievērojot Dzelzceļa likumā noteiktās prasības."

10. Izslēgt 52. pantu.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 11. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 30. aprīlī

14.05.2019