Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 167

Rīgā 2019. gada 9. aprīlī (prot. Nr. 18 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. oktobra rīkojumā Nr. 499 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2019. gada budžeta apstiprināšanu"

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 10. oktobra rīkojumā Nr. 499 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2019. gada budžeta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 201. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt rīkojuma pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2019. gada budžeta ieņēmumus 475 337 euro apmērā un izdevumus 632 869 euro apmērā (tai skaitā 157 532 euro no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019. gada 1. janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam."

2. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. oktobra
rīkojumam Nr. 499

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
2019.-2021. gadam

(euro)

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods Grupas, apakšgrupas kods Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods Programmas/ apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums 2017. gada izpilde 2018. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi 2019. gada plāns 2019. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi 2020. gada pieprasījums 2021. gada pieprasījums
P0   17000-21700 Resursi izdevumu segšanai 475 337 475 337 475 337 475 337 475 337 475 337
A300 3.0. 21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, citi finansējuma avoti 475 337 475 337 475 337 475 337 475 337 475 337
B000   1000-9000 Izdevumi - kopā 651 154 636 798 475 337 632 869 475 337 475 337
B100 1.0. 1000-4000;
6000-7000
Uzturēšanas izdevumi 619 688 615 332 453 871 611 403 453 871 453 871
B110 1.1. 1000-2000 Kārtējie izdevumi 619 688 615 332 453 871 611 403 453 871 453 871
1000 1.1. 1000 Atlīdzība 355 018 355 172 330 178 362 172 330 178 330 178
2000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 264 670 260 160 123 693 249 231 123 693 123 693
B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 31 466 21 466 21 466 21 466 21 466 21 466
PIM   17000-21700-[1000-9000] Finansiālā bilance -175 817 -161 461   -157 532    
    F 00 00 00 00 Finansēšana 175 817 161 461   157 532    
    F21010000 Naudas līdzekļi 175 817 161 461   157 532    
    F210100001 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 175 817 161 461   157 532  

"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

09.04.2019