Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 160

Rīgā 2019. gada 9. aprīlī (prot. Nr. 18 5. §)

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu un 45. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē šā rīkojuma pielikumā minētos valstij piekrītošos nekustamos īpašumus.

2. Valsts ieņēmumu dienestam nodot un valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārņemt valdījumā šā rīkojuma pielikumā minētos valstij piekrītošos nekustamos īpašumus.

3. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā.

4. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 

Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 9. aprīļa
rīkojumam Nr. 160

Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi

Nr. p. k.

Adrese

Īpašuma sastāvs

1.

Ventspils iela 19-1A
Daugavpils
dzīvokļa īpašums Nr. 1A (kadastra Nr. 0500 901 7397), kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr. 1A (telpu grupas kadastra apzīmējums 0500 003 3013 001 055) un 10470/229344 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0500 003 3013 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 003 3013)

2.

"Lauksaimniecības Skola 5"-8
Jaungulbene
Jaungulbenes pagasts
Gulbenes novads
dzīvokļa īpašums Nr. 8 (kadastra Nr. 5060 900 0015), kas sastāv no dzīvokļa Nr. 8 (telpu grupas kadastra apzīmējums 5060 004 0311 001 009) un 881/6190 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0311 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0311)

3.

Mazā Nometņu iela 1-28
Rīga
50/1000 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr. 28 (kadastra Nr. 0100 909 5242), kas sastāv no nedzīvojamās telpas (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 057 0026 001 028), trim neizbūvētām telpām (telpu grupas kadastra apzīmējumi 0100 057 0026 001 036, 0100 057 0026 001 037 un 0100 057 0026 001 038), sardzes telpām (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 057 0026 001 039) un 64/1000 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 057 0026 001)

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

09.04.2019