Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 149

Rīgā 2019. gada 9. aprīlī (prot. Nr. 18 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma
3. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 107. nr.; 2013, 88. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.5. un 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. piesārņotas barības detoksikāciju, izmantojot fiziskās, ķīmiskās vai bioloģiskās detoksikācijas procesu atbilstoši Komisijas 2015. gada 19. maija Regulas (ES) 2015/786, ar ko nosaka pieņemamības kritērijus detoksikācijas procesiem, kas piemēroti dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/32/EK (turpmāk - Regula 2015/786), 1. panta 1. punktam un 6. panta 1. punktam;

3.6. insektu pavairošanu, audzēšanu un nogalināšanu dzīvnieku barībā izmantojama proteīna ieguvei."

2. Izteikt 4. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Dienests saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu reģistrē uzņēmumu, kas darbojas jebkurā no barības ražošanas, apstrādes, uzglabāšanas, transportēšanas vai izplatīšanas stadijām, tostarp nodarbojas ar:".

3. Aizstāt 4.4. apakšpunktā vārdu "blakusproduktus" ar vārdiem "pārstrādes produktus".

4. Papildināt noteikumus ar 4.10. un 4.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.10. cilvēku patēriņam neatbilstošas pārtikas laišanu dzīvnieku barības apritē;

4.11. trešajā valstī reģistrēta barības ražotāja pārstāvēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 183/2005 24. pantu, ja dzīvnieku barība ražota trešajā valstī un no tās importēta uz Latviju un ir aizpildīta šo noteikumu 1.1 pielikumā norādītā deklarācija."

5. Papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Ja trešajā valstī reģistrēta dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma pārstāvis ir reģistrēts kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, dienests to atkārtoti nereģistrē.

4.2 Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk - datu centrs) saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu reģistrē uzņēmumus, kas dzīvnieku barības primārās ražošanas jomā veic Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 5. panta 1. punktā noteiktās darbības."

6. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Dienests atzītos un reģistrētos uzņēmumus iekļauj dienesta uzraudzības objektu reģistrā (turpmāk - dienesta reģistrs), bet datu centrs reģistrētos uzņēmumus iekļauj barības ražotāju reģistrā."

7. Izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. augu izcelsmes produktu pirmapstrādes un uzglabāšanas uzņēmumu, kā arī uz uzņēmumu, kas veic graudu termisko apstrādi un ir iekļauts dienesta reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtību."

8. Aizstāt 11. punkta ievaddaļā vārdus "normatīvo aktu prasībām" ar vārdiem "normatīvo aktu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 prasībām".

9. Izteikt 16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5. uzņēmuma darbības vai atsevišķa saimnieciskās darbības veida pārtraukšanu."

10. Aizstāt 22.2. apakšpunktā vārdus "pagaidu numuru" ar "pagaidu atzīšanas numuru".

11. Izteikt 26.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.5. uzņēmuma darbības vai atsevišķa saimnieciskās darbības veida pārtraukšanu."

12. Aizstāt 1. pielikumā vārdus "(e-pasta adrese)" ar vārdiem "(oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adrese)".

13. Papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr. 730

Uzņēmuma deklarācija trešajā valstī reģistrēta barības ražošanas uzņēmuma pārstāvēšanai

1. Informācija par trešajā valstī reģistrētu barības ražošanas uzņēmumu

(nosaukums)
(reģistrācijas numurs trešajā valstī)
(faktiskās atrašanās vietas adrese)
(juridiskā adrese)
(kontakttālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, tīmekļvietne, ja ir)
(attiecīgais saimnieciskās darbības veids saistībā ar barības apriti)

2. Informācija par trešajā valstī reģistrēta barības ražošanas uzņēmuma pārstāvi - fizisku personu

(vārds, uzvārds)
(personas kods)
(deklarētā dzīvesvieta)
(telefona numurs, oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, vai elektroniskā pasta adrese)
(pasta adrese)

3. Informācija par trešajā valstī reģistrēta barības ražošanas uzņēmuma pārstāvi - juridisku personu

(nosaukums)
(reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā)
(faktiskās atrašanās vietas adrese)
(juridiskā adrese)
(uzņēmuma kontakttālruņa numurs, oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, vai elektroniskā pasta adrese,
tīmekļvietne, ja ir)
(cita informācija)"

14. Aizstāt 2. pielikumā vārdus "(e-pasta adrese)" ar vārdiem "(oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adrese)".

15. Papildināt 2. pielikuma 3. nodaļas II apakšnodaļu ar 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Cilvēku patēriņam neatbilstošas pārtikas laišana dzīvnieku barības apritē "

16. Papildināt 2. pielikuma 3. nodaļu ar IV apakšnodaļu šādā redakcijā:

"IV. Darbības, ko veic atzītā uzņēmumā un kas nav minētas šīs tabulas I sadaļā
19. Piesārņotas barības detoksikācija, izmantojot fiziskās, ķīmiskās vai bioloģiskās detoksikācijas procesu atbilstoši Regulas 2015/786 1. panta 1. punktam un 6. panta 1. punktam  
20. Insektu pavairošana, audzēšana un nogalināšana dzīvnieku barībā izmantojama proteīna ieguvei "

17. Aizstāt 3. pielikumā vārdus "(e-pasta adrese)" ar vārdiem "(oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adrese)".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

12.04.2019