Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 3. novembra noteikumus Nr. 210 "Normatīvie noteikumi par valodas lietošanu pamatinformācijas dokumentā par komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 54

Rīgā 2019. gada 26. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 3. p.)
Normatīvie noteikumi par valodas lietošanu pamatinformācijas dokumentā par komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu
Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma
7. panta pirmās daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par valodas lietošanu pamatinformācijas dokumentā par komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu" (tālāk tekstā – noteikumi) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (tālāk tekstā – Regula Nr. 1286/2014) 7. panta prasībām nosaka valodu un tās lietošanas nosacījumus, nodrošinot privātiem ieguldītājiem pamatinformācijas dokumentu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (tālāk tekstā – PRIIP) izplatīšanas gadījumā.

2. Noteikumi ir saistoši visām iestādēm, kas ir PRIIP izveidotājas, un personām, kuras sniedz konsultācijas par PRIIP vai pārdod tos un uz kurām attiecas Regulas Nr. 1286/2014 prasības.

3. Noteikumos lietotie termini atbilst Regulā Nr. 1286/2014 lietotajiem terminiem.

II. PRIIP pamatinformācijas dokumentā lietojamā valoda

4. PRIIP, kas tiek izplatīti Latvijas teritorijā, pamatinformācijas dokumentu sagatavo latviešu valodā vai, ja tas ir sagatavots citā valodā, nodrošina tā tulkojumu latviešu valodā. Papildus latviešu valodai PRIIP pamatinformācijas dokuments var tikt piedāvāts jebkurā citā valodā.

5. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes Finanšu instrumentu tirgus likuma 101. panta otrās un trešās daļas izpratnē, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, ja šīm ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kredītiestādēm un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem ir saistošas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2018. gada 28. augusta normatīvo noteikumu Nr. 139 "Normatīvie noteikumi par ieguldījumu produktu pārvaldības prasībām" (tālāk tekstā – normatīvie noteikumi Nr. 139) prasības un to PRIIP izplatīšanas darbība neatbilst normatīvo noteikumu Nr. 139 3.3.2.3.3.7. punktā minētajām pazīmēm, ir tiesīgi latviešu valodas vietā nodrošināt pamatinformācijas dokumentu angļu valodā, ja klients ir devis rakstveida piekrišanu saņemt to angļu valodā un ar savu parakstu apliecinājis, ka pārvalda angļu valodu pietiekamā līmenī, lai izprastu pamatinformācijas dokumentā sniegto informāciju. Papildus angļu valodai PRIIP pamatinformācijas dokuments var tikt piedāvāts jebkurā citā valodā.

6. Ja atbilstoši Regulas Nr. 1286/2014 14. panta nosacījumiem pamatinformācijas dokuments tiek nodrošināts uz pastāvīga informācijas nesēja, kas nav papīrs, vai tīmekļa vietnē un klients ir izvēlējies elektronisku saziņu, noteikumu 5. punktā minētā klienta piekrišana saņemt pamatinformācijas dokumentu angļu valodā var tikt noformēta elektroniski.

7. Piekrišana saņemt pamatinformācijas dokumentu angļu valodā tiek noformēta, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. lūgumu dot piekrišanu norāda tā, lai to varētu skaidri atšķirt no citiem jautājumiem, saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu;

7.2. piekrišana tiek sniegta ar skaidri apstiprinošu darbību, kas nozīmē brīvi sniegtu, konkrētu, apzinātu un viennozīmīgu norādi par klienta piekrišanu;

7.3. klusēšana, jau iepriekš atzīmēti laukumi vai atturēšanās no darbības netiek uzskatīta par piekrišanu.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības tiesību normām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Regulas Nr. 1286/2014 prasībām.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P. Putniņš
09.04.2019