Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 174

Rīgā 2019. gada 28. martā

Grozījumi Latvijas Bankas 2017. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 158 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu"

Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas novēršanas likuma
7. panta 1.1 daļu un 47. panta trešo daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2017. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 158 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr. 222) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 3. punktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas vai izplatīšanas (tālāk tekstā - proliferācija)";

1.2. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Kapitālsabiedrība, veicot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējumu, ņem vērā riskus, kuri:

4.1. identificēti Eiropas Savienības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumā;

4.2. identificēti nacionālajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumā;

4.3. identificēti sektorālajā risku novērtējumā;

4.4. raksturīgi attiecīgās kapitālsabiedrības darbībai.";

1.3. papildināt 5.3.3. apakšpunktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "vai proliferācijas";

1.4. 7. punktā:

1.4.1. papildināt ar 7.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2.7. metāllūžņu iepirkšanu un pārdošanu;";

1.4.2. papildināt ar 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

7.3. klienta saimnieciskajai darbībai nav raksturīgi darījumi ārvalstu valūtā.";

1.5. 8. punktā:

1.5.1. papildināt 8.1. apakšpunktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "vai proliferācijas";

1.5.2. papildināt ar 8.6. un 8.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.6. valsts vai teritorija, kurā notiek aktīva militārā darbība;

8.7. valsts vai teritorija, kura uzticamā avotā norādīta kā tāda, kas nodrošina vai atbalsta proliferāciju.";

1.6. papildināt 10.1. un 10.2. apakšpunktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "un proliferācijas";

1.7. 13. punktā:

1.7.1. papildināt aiz vārda "likuma" ar vārdiem "un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma";

1.7.2. papildināt aiz vārdiem "vai terorisma" ar vārdiem "vai proliferācijas";

1.8. 14. punktā:

1.8.1. izteikt 14.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.5. kārtību, kādā kapitālsabiedrība atturas no tāda darījuma veikšanas, kurš saistīts vai par kuru vai par kurā iesaistītajiem naudas līdzekļiem ir pamatotas aizdomas, ka darījums ir saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu, vai ir pamatotas aizdomas, ka darījumā iesaistītie naudas līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma vai proliferācijas finansēšanu vai šāda noziedzīga nodarījuma mēģinājumu;";

1.8.2. papildināt 14.8., 14.9., 14.10. un 14.11. apakšpunktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "un proliferācijas";

1.9. aizstāt 15. punktā vārdus "terorisma finansēšanas novēršanas" var vārdiem "terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas";

1.10. papildināt 16.3. apakšpunktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "vai proliferācijas";

1.11. 20. punktā:

1.11.1. papildināt 20.1. apakšpunktu aiz vārda "darbībās" ar vārdiem "vai proliferācijā";

1.11.2. papildināt 20.4. apakšpunktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "vai proliferācijas";

1.12. papildināt 22. punktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "vai proliferācijas";

1.13. papildināt 26. punktu aiz vārdiem "avotu un" ar vārdu "saglabā";

1.14. aizstāt 33. un 34. punktā vārdus "legalizāciju un terorisma finansēšanu" var vārdiem "legalizāciju, terorisma vai proliferācijas finansēšanu";

1.15. papildināt 43., 46., 51., 52. un 55. punktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "vai proliferācijas";

1.16. papildināt ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Ja attiecībā uz darījumā iesaistīto personu ir noteikti finanšu ierobežojumi, kapitālsabiedrība rīkojas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 5. pantā noteiktajā kārtībā.";

1.17. papildināt 66. punktu aiz vārda "likuma" ar vārdiem "un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma";

1.18. papildināt 68. un 72. punktu, XVI nodaļas nosaukumu un 74., 75., 76. un 77. punktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "un proliferācijas".

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

01.04.2019