Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 132

Rīgā 2019. gada 26. martā (prot. Nr. 16 14. §)

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
5. panta otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas 7. un
14. punktu un ceturto daļu, 7. pantu, 8. panta otro daļu un
 10. panta trešo daļu, Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.) grozījumu un papildināt noslēguma jautājumus ar 228. punktu šādā redakcijā:

"228. Dienests atbilstoši šo noteikumu 4.8. nodaļā minētajiem nosacījumiem atlīdzina izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri Lielbritānijā un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē saņemti vai to saņemšana uzsākta līdz dienai, kad Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste izstājusies no Eiropas Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

29.03.2019