Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/13

Smiltenē 2013. gada 30. oktobrī

Grozījumi 2010. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9/10 "Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (prot. Nr. 18, 8. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9/10 "Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 16.1.2. apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus "Ls 250.00 (divi simti piecdesmit lati)" ar skaitli un vārdu "350 euro";

1.2. aizstāt 16.1.3. apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus "Ls 1000.00 (viens tūkstotis lati)" ar skaitli un vārdu "1400 euro";

1.3. aizstāt 18.5. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 20,00" ar skaitli un vārdu "30 euro";

1.4. aizstāt 20.1. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdu "Ls 10.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "15 līdz 75 euro";

1.5. aizstāt 20.2. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdu "Ls 25.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "35 līdz 75 euro";

1.6. aizstāt 21.1. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdu "Ls 5.00 līdz Ls 25.00" ar skaitļiem un vārdiem "10 līdz 40 euro";

1.7. aizstāt 21.1. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdu "Ls 25.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "40 līdz 75 euro";

1.8. aizstāt 22.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 25.00" ar skaitli un vārdu "40 euro";

1.9. aizstāt 22.2. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdu "Ls 10.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "15 līdz 75 euro";

1.10. aizstāt 23.1. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdu "Ls 5.00 līdz Ls 45.00" ar skaitļiem un vārdiem "10 līdz 65 euro";

1.11. aizstāt 23.2. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdu "Ls 25.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "40,00 līdz 75 euro";

1.12. aizstāt 24.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 30.00" ar vārdu un skaitli "45 euro";

1.13. aizstāt 24.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdus un skaitļus "Ls 30.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "45 līdz 75 euro";

1.14. aizstāt 25.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 15.00" ar skaitli un vārdu "25 euro";

1.15. aizstāt 25.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdus un skaitļus "Ls 15.00 līdz Ls 25.00" ar skaitļiem un vārdiem "25 līdz 40 euro";

1.16. aizstāt 26.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 100" ar skaitli un vārdu "145 euro";

1.17. aizstāt 26.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus " Ls 50.00 līdz Ls 250.00" ar skaitļiem un vārdiem "75 līdz 350 euro";

1.18. aizstāt 26.3. apakšpunktā vārdu un skaitli "Ls 15.00" ar vārdu un skaitli "25 euro";

1.19. aizstāt 26.4. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 5.00 līdz Ls 25.00" ar skaitļiem un vārdiem "10 līdz 40 euro";

1.20. aizstāt 27.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 15.00" ar skaitli un vārdu "25 euro";

1.21. aizstāt 27.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 15,00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "25 līdz 75 euro";

1.22. aizstāt 271.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 50,00" ar skaitli un vārdu "75 euro";

1.23. aizstāt 271.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 50.00 līdz Ls 100.00" ar skaitļiem un vārdiem "75 līdz 145 euro";

1.24. aizstāt 28.1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 15.00 līdz Ls 25.00" ar vārdiem un skaitļiem "25 līdz 40 euro";

1.25. aizstāt 28.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdus un skaitļus "Ls 25.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "40 līdz 75 euro";

1.26. aizstāt 29.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 50.00" ar skaitli un vārdu "75 euro";

1.27. aizstāt 29.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 10.00 līdz Ls 70.00" ar skaitļiem un vārdiem "15 līdz 100 euro";

1.28. aizstāt 29.3. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 25 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "40 līdz 75 euro" un apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 50.00 līdz Ls 100.00" ar skaitļiem un vārdiem "75 līdz 145 euro";

1.29. aizstāt 29.4. apakšpunktā apzīmējumu, vārdu un skaitļus "Ls 50.00 līdz 100.00" ar skaitļiem un vārdiem "75 līdz 145 euro" un apzīmējumu, vārdu un skaitļus "Ls 100.00 līdz 150.00" ar skaitļiem un vārdiem "145 līdz 215 euro";

1.30. aizstāt 30.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 10.00" ar skaitli un vārdu "15 euro";

1.31. aizstāt 30.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 10.00 līdz Ls 20.00" ar skaitļiem un vārdiem "15 līdz 30 euro";

1.32. aizstāt 30.3. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 25.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "40 līdz 75 euro" un apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 50.00 līdz Ls 75.00" ar skaitļiem un vārdiem "75 līdz 110 euro";

1.33. aizstāt 30.4. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus Ls "25.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "40 līdz 75 euro", apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 50.00 līdz Ls 75.00" ar skaitļiem un vārdiem "75 līdz 110 euro" un apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 75.00 līdz Ls 100.00" ar skaitļiem un vārdiem "110 līdz 145 euro";

1.34. aizstāt 31. punktā apzīmējumu un skaitli "Ls 25.00" ar skaitli un vārdu "40 euro";

1.35. aizstāt 31.11. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 30.00" ar skaitli un vārdu "45 euro";

1.36. aizstāt 31.12. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 10.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "15 līdz 75 euro";

1.37. aizstāt 31.13. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 30.00" ar skaitli un vārdu "45 euro";

1.38. aizstāt 31.14. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 10.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "15 līdz 75 euro";

1.39. aizstāt 32. punktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 5.00 līdz Ls 35.00" ar skaitļiem un vārdiem "10 līdz 50 euro";

1.40. aizstāt 33.1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 10.00 līdz Ls 50.00" ar skaitļiem un vārdiem "15 līdz 75 euro";

1.41. aizstāt 33.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 30.00 līdz Ls 100.00" ar skaitļiem un vārdiem "45 līdz 145 euro";

1.42. aizstāt 34.1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 25.00 līdz Ls 100.00" ar skaitļiem un vārdiem "40 līdz 145 euro";

1.43. aizstāt 34.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 100.00 līdz Ls 250.00" ar skaitļiem un vārdiem "145 līdz 350 euro";

1.44. aizstāt 35.1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 25.00 līdz Ls 100.00" ar skaitļiem un vārdiem "40 līdz 145 euro";

1.45. aizstāt 35.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 100.00 līdz Ls 250.00" ar skaitļiem un vārdiem "145 līdz 350 euro";

1.46. aizstāt 36.1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 5 līdz Ls 50" ar skaitļiem un vārdiem "10 līdz 75 euro";

1.47. aizstāt 36.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 50 līdz Ls 250" ar skaitļiem un vārdiem "75 līdz 350 euro";

1.48. aizstāt 37.1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 25.00 līdz Ls 75.00" ar skaitļiem un vārdiem "40 līdz 110 euro" un apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 50.00 līdz Ls 150.00" ar skaitļiem un vārdiem "75 līdz 215 euro";

1.49. aizstāt 37.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus "Ls 75.00 līdz Ls150.00" ar skaitļiem un vārdiem "110 līdz 215 euro" un apzīmējumus, vārdu un skaitļus " Ls 100.00 līdz Ls 250" ar skaitļiem un vārdiem "145 līdz 350 euro".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis

01.01.2014