Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/11

Smiltenē 2011. gada 24. februārī

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 9/10 "Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2011. gada 24. februāra lēmumu (prot. Nr. 3, 7. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 4. punktu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu

Izdarīt saistošos noteikumos Nr. 9/10 "Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi" šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 17.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas".

2. Papildināt noteikumus ar 18.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2.3. Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas".

3. Papildināt noteikumus ar 18.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4.3. Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas".

4. Papildināt noteikumus ar 19.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3. Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus var apstrīdēt vai pārsūdzēt Smiltenes novada Pašvaldības policijas nolikumā vai Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa noteiktajā kārtībā".

5. Izteikt 20.1. punktu šādā redakcijā:

"20.1. Par spļaušanu un dabisko vajadzību nokārtošanu uz ielas, zaļajā zonā, dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos bēniņos, pagalmos un citur tam speciāli neparedzētās vietās uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 50.00".

6. Papildināt noteikumus ar 26.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. Par grilēšanu daudzdzīvokļu ēku balkonos un lodžijās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15.00".

7. Papildināt noteikumus ar 26.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.4. Par 26.3. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 25.00".

8. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Iedzīvotāju miera traucēšana

27.11. Par tīšu trokšņa radīšanu pilsētas vai ciemu teritorijā, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23:00 līdz 6:00, remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, ja darbības nav saskaņotas Smiltenes novada domē, uzliek naudas sodu līdz Ls 50.00.

27.12. Par 27.11. punktā izdarītajām darbībām, ja darbības nav saskaņotas Smiltenes novada domē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 100.00."

9. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Nepilngadīgo rotaļāšanās uz ceļa, būvlaukumos vai būvobjektos

Par nepilngadīgo rotaļāšanos uz ceļa vai tuvu ceļam atrodošās bīstamās vietās, būvlaukumos vai būvobjektos bērnu vecākiem, aizbildņiem vai likumiskajiem pārstāvjiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 25.00".

10. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Nepilngadīgas personas vecumā līdz 15 gadiem atrašanās publiskās vietās bez likumiska pārstāvja klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 un nepilngadīgas personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem atrašanās publiskās vietās bez nepilngadīgās personas pārstāvja klātbūtnes no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00

31.11. Par nepilngadīgās personas vecumā līdz 15 gadiem atrašanos publiskās vietās bez nepilngadīgās personas pārstāvja klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 30.00.

31.12. Par 31.11. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 50.00 nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem.

31.13. Par nepilngadīgas personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem atrašanos publiskās vietās bez nepilngadīgas personas pārstāvja klātbūtnes no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00 nepilngadīgai personai vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 30.00.

31.14. Par 31.13. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 50.00 nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem."

11. Izteikt 33.1. punktu šādā redakcijā:

"33.1. Par automašīnu un citu transporta līdzekļu mazgāšanu, profilaktisko apkopi (eļļas vai citu motoru šķidrumu maiņa) šim nolūkam neparedzētās vietās (daudzdzīvokļu ēku pagalmi, ielas, ūdenskrātuvju aizsardzības zonas) uzliek naudas sodu no 10.00 līdz Ls 50.00".

12. Izteikt 34.1. punktu šādā redakcijā:

"34.1. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, parku un publisko vietu soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais apgaismojums), skeitlaukuma konstrukciju, bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju, labiekārtojuma elementu, novada laukumu un ceļu apzīmēšana ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem, skrāpēšanu, griešanu, dedzināšanu un aplīmēšanu ar košļājamām gumijām uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 100.00".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis

30.04.2011