Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 10., 14. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10., 22. nr.; 2008, 13., 14., 23. nr.; 2009, 7., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16. nr.; 2012, 56., 100., 186. nr.; 2013, 142., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 124., 222. nr.; 2016, 31., 115., 254. nr.; 2017, 196., 222. nr.; 2018, 132. nr.) šādus grozījumus:

1.  154. pantā:

papildināt pirmās daļas 2. apakšpunktu ar vārdiem "izņemot izmaksas par tiem ieguldījumiem, kuri veikti, izmantojot ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāli, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc tam kad pilnībā segtas šā panta pirmajā daļā minētās izmaksas un kreditoru prasījumi, pārējie nenodrošināto kreditoru prasījumi tiek segti Maksātnespējas likumā noteiktajā kreditoru prasījumu segšanas kārtībā, tostarp prasījumi, kas izriet no emitēta parādu vērtspapīra, kura sākotnējais dzēšanas termiņš saskaņā ar prospektu ir vismaz viens gads, kurš nav uzskatāms par atvasinātu finanšu instrumentu, kurā nav ietverts atvasināts finanšu instruments un attiecībā uz kuru prospektā ir noteikta zemāka prioritāte nekā tiem kreditoru prasījumiem, kas ir līdzīgi šā panta pirmajā daļā noteiktajiem. Emitētu parāda vērtspapīru ar mainīgu procentu likmi, kas nosakāma, pamatojoties uz finanšu tirgū vispāratzīti lietotu bāzes procentu likmi, un emitētu parāda vērtspapīru, kas nav izteikts emitenta valsts valūtā, ar nosacījumu, ka pamatsumma, atmaksas summa un procentu likme ir izteikta vienā un tajā pašā valūtā, neuzskata par tādu emitētu parāda vērtspapīru, kurā ietverts atvasināts finanšu instruments tikai šajā teikumā minēto pazīmju dēļ.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kreditoru prasījumi par līdzekļiem, kurus kreditori aizdevuši ieguldījumu brokeru sabiedrībai uz noteiktu laiku ar nosacījumu, ka pirms termiņa tos var pieprasīt vienīgi ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidācijas gadījumā, tiek segti pēc šā panta trešajā daļā noteikto prasījumu segšanas."

2. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 41. punktu šādā redakcijā:

"41) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra direktīvas (ES) 2017/2399, ar ko groza direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 28. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 14. martā

28.03.2019