Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā

Izdarīt Publiskās un privātās partnerības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 140. nr.; 2013, 183., 194. nr.; 2017, 84. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38) pircēja profils - internetā publiski pieejama publiskā partnera vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā publiskais partneris ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem un pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteikto informāciju;";

papildināt pantu ar 39. punktu šādā redakcijā:

"39) elektroniskais rēķins - rēķins, kurš izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt."

2. 37. pantā:

izteikt pirmās daļas 6. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kurš izpaužas kā:";

izteikt otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar publisko partneri noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;".

3. Papildināt 62. pantu ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"271) nosacījumu, ka tad, ja piegādātājs vai - ja publiskais partneris vai tā pārstāvis ir paredzējis tiešos maksājumus apakšuzņēmējiem saskaņā ar šā likuma 33.1 panta piekto daļu - apakšuzņēmējs iesniedz elektronisko rēķinu, tas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību. Publiskās un privātās partnerības līgumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību var paredzēt papildu pamatelementus, kas obligāti norādāmi elektroniskajā rēķinā;".

4. Papildināt likumu ar 122. pantu šādā redakcijā:

"122. pants. Elektroniskie rēķini

Publiskais partneris vai tā pārstāvis pieņem elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību un, ja tas paredzēts publiskās un privātās partnerības līgumā, ietver papildu pamatelementus atbilstoši minētajiem normatīvajiem aktiem. Ministru kabinets nosaka piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Šā likuma 62. panta 27.1 punktu un 122. pantu tiešās pārvaldes iestādes piemēro to publiskās un privātās partnerības līgumu apmaksai, kuriem publiskā un privātā partnerība uzsākta ar 2019. gada 18. aprīli, pārējie pasūtītāji - ar 2020. gada 18. aprīli."

6. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa direktīvas 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās."

Likums stājas spēkā 2019. gada 18. aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 21. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 5. martā

18.04.2019