Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 95

Rīgā 2019. gada 26. februārī (prot. Nr. 10 28. §)

Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
26. panta pirmo daļu un 27. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 405 "Putnu gripas uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 100. nr.; 2009, 157. nr.; 2010, 25., 164. nr.; 2011, 64. nr.; 2012, 51., 101. nr.; 2013, 169., 250. nr.; 2015, 253. nr., 2018, 18. nr.) grozījumu un papildināt noteikumus ar XVIII3 nodaļu šādā redakcijā:

"XVIII3. Bioloģiskās drošības pasākumi, lai mazinātu augsti patogēnās slimības ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem

188.22 Ņemot vērā epizootoloģisko situāciju valstī, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un tuvumā esošajās trešajās valstīs un uzraudzības programmas izpildes laikā iegūtos rezultātus, dienestam ir tiesības noteikt periodu, kurā ir aizliegtas šādas darbības (turpmāk - augsti patogēnās slimības ierobežojumu periods):

188.22 1. pīļu un zosu turēšana kopā ar citām mājputnu sugām;

188.22 2. mājputnu turēšana ārā;

188.22 3. ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošana mājputniem;

188.22 4. ūdens piegāde mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt savvaļas putni;

188.22 5. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību reģistrētu mājputnu izlaišana medījamo putnu krājumu atjaunošanai.

188.23 Augsti patogēnās slimības ierobežojumu periodā, ja dienests ir izvērtējis epizootoloģisko situāciju un dzīvnieku īpašnieka īstenotos bioloģiskās drošības pasākumus, lai izvairītos no slimības iespējamas izplatīšanās, dienests atļauj:

188.23 1. turēt mājputnus ārā, ja:

188.23 1.1. mājputni ir pasargāti no saskares ar savvaļas putniem (piemēram, zem nojumes, horizontāli pārklāta auduma vai cita piemērota materiāla, kas novērš saskari ar savvaļas putniem);

188.23 1.2. īpašnieks tos baro un dzirdina novietnes telpās vai zem nojumes, kas ir pietiekami liela, lai atturētu savvaļas putnus no nolaišanās un nepieļautu to piekļūšanu mājputniem paredzētajai barībai un ūdenim;

188.23 2. izmantot ārā esošas ūdenskrātuves, ja tās nepieciešamas, lai nodrošinātu konkrētu mājputnu labturību, un tās ir pasargātas no savvaļas ūdensputniem;

188.23 3. pīles un zosis turēt kopā ar citām mājputnu sugām.

188.24 Augsti patogēnās slimības ierobežojumu periodā ir aizliegts rīkot mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu tirgus, izstādes, sacensības un kultūras pasākumus, ja vien dienests nav izvērtējis epizootoloģisko situāciju un atļāvis minēto pasākumu rīkošanu.

188.25 Mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu īpašnieki vai turētāji nekavējoties ziņo attiecīgajai dienesta teritoriālajai struktūrvienībai vai praktizējošam veterinārārstam:

188.25 1. par barības un ūdens patēriņa samazināšanos vairāk nekā par 20 procentiem;

188.25 2. par dējības samazināšanos vairāk nekā par pieciem procentiem, ja tā novērojama ilgāk par divām dienām;

188.25 3. par mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu mirstību, ja tā nedēļas laikā pārsniedz trīs procentus;

188.25 4. ja mājputniem vai citiem nebrīvē turētiem putniem parādās jebkuras klīniskās pazīmes vai pēc nāves konstatē audu bojājumus, kas rada aizdomas par saslimšanu ar putnu gripu.

188.26 Dienests, ievērojot šo noteikumu 188.22 punktā norādīto augsti patogēnās slimības ierobežojumu periodu un aizliegtās darbības, tās regulāri pārskata un, ja nepieciešams, maina, lai pielāgotu mainīgajai epizootoloģiskajai situācijai, ņemot vērā:

188.26 1. slimības izplatību savvaļas putnu populācijā, īpaši jaunas inficēšanās skaitu laika vienībā, pozitīvu un negatīvu laboratorisko izmeklējumu rezultātu kartējumu un slimības dinamiku;

188.26 2. migrējošo un nometnieku savvaļas putnu sugu, īpaši slimības uzraudzībai noteikto mērķsugu, klātbūtni valstī;

188.26 3. augsti patogēnās slimības uzliesmojumus mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu populācijā, īpaši ja konstatēts primārais uzliesmojuma gadījums;

188.26 4. augsti patogēnās slimības vīrusa apakštipu vai apakštipus, vīrusa attīstību un tā iespējamo ietekmi uz sabiedrības veselību;

188.26 5. augsti patogēnās slimības epizootoloģisko situāciju savvaļas putnu, mājputnu un nebrīvē turētu putnu populācijā valstī, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un tuvumā esošajās trešajās valstīs, kā arī riska novērtēšanas struktūru veiktos riska novērtējumus;

188.26 6. īstenoto bioloģiskās drošības pasākumu efektivitāti."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

01.03.2019