Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 20. janvārī.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.320

Valmierā 2019.gada 31.janvārī (prot. Nr.2, 45.§)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr.79, 2017, Nr.40, 2018, Nr.29) šādus grozījumus:

1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu tiek noteikts ar Pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.";

2. svītrot pielikumu.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.320 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai varētu savlaicīgi noteikt pašvaldības līdzfinansējuma summu privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, nepieciešams veikt grozījumus Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", kas turpmāk paredzētu, ka līdzfinansējuma summas privātām pirmsskolas izglītības iestādēm tiek noteiktas ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu, ņemot vērā iepriekšējā budžeta gada vidējās izmaksas Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Šāds tiesiskais regulējums samazinās kā pašvaldības administratīvo slogu, tā arī līdzfinansējuma maksas spēkā stāšanās termiņu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumos noteikts, ka pašvaldības apmērs mēnesī norēķiniem ar pirmsskolas privāto izglītības iestādi par vienu bērnu tiek noteikts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu grozījumi ar jauno regulējumu papildus neietekmēs pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Valmieras Izglītības pārvalde".

Saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības jomu.

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Pašvaldības iestādē "Valmieras Izglītības pārvalde".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

20.02.2019