Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2

Rēzeknē 2019. gada 17. janvārī (prot. Nr. 51, 8. p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 205; 2013, Nr. 195; 2013, Nr. 243; 2015, Nr. 33; 2016, Nr. 242; 2017, Nr. 65; 2017, Nr. 255) šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.1. apakšpunktu.

2. Izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, iesniedz Pārvaldē:

4.3.1. iesniegumu;

4.3.2. miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

4.3.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu kopiju, uzrādot oriģinālu."

3. Izteikt 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. Apbedīšanas pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirto apbedīšanas pabalsta apmēru. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmērs ir vienāds vai pārsniedz apbedīšanas pabalstu, tad to nepiešķir."

4. Papildināt 5.64. apakšpunktu aiz vārda "apguvi" ar vārdiem "ja informācija nav Pārvaldes rīcībā".

5. Svītrot 6.1. apakšpunktu.

6. Svītrot 6.3. un 6.4. apakšpunktu.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2017. saistošie noteikumi Nr. 10 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka pašvaldības brīvās iniciatīvas papildu materiālo palīdzību pašvaldības iedzīvotājiem un tās saņemšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Materiālās palīdzības pabalstu apmērs un saņemšanas nosacījumi tiek pārskatīti, izvērtējot Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotāju vajadzības.
3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek paplašināts personu loks, kurām tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu, un tiek precizēts tā apmērs un saņemšanas nosacījumi.

Līdz šim apbedīšanas pabalstu nebija tiesības saņemt personai, ja tai ir tiesības saņemt valsts sociālo pabalstu - apbedīšanas pabalstu, kuru administrē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - VSAA apbedīšanas pabalsts).

Turpmāk apbedīšanas pabalstu būs tiesības saņemt arī personām, kurām ir tiesības uz VSAA apbedīšanas pabalstu, izņemot, ja VSAA apbedīšanas pabalsta apmērs būs vienāds vai pārsniegs pašvaldības apbedīšanas pabalstu. Apbedīšanas pabalsta apmēru samazinās par VSAA apbedīšanas pabalsta apmēru.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Apbedīšanas pabalsta piešķiršanai 2019. gadā ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi 2800,00 euro apmērā, pavisam apbedīšanas pabalsta izmaksas 2019. gadā nodrošināšanai būs nepieciešami 11 726,00 euro.

Citi saistošo noteikumu grozījumi precizē materiālās palīdzības saņemšanas kārtību bez finansiālas ietekmes.

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 1. punkts, 43. panta trešā daļa, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pants, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punkts.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapas www.rezekne.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

24.01.2019