Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 27

Rīgā 2019. gada 15. janvārī (prot. Nr. 2 35. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 82., 149. nr.; 2017, 11., 107. nr.; 2018, 96., 206. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7. punkta ievaddaļā:

1.1. skaitli "104 224 880" ar skaitli "105 726 688";

1.2. skaitli "15 633 732" ar skaitli "17 135 540".

2. Aizstāt 7.1. apakšpunktā:

2.1. skaitli "81 772 181" ar skaitli "83 273 989";

2.2. skaitli "12 265 827 " ar skaitli "13 767 635".

3. Aizstāt 9. punktā:

3.1. skaitli "97 867 162" ar skaitli "99 368 970";

3.2. skaitli "14 680 074" ar skaitli "16 181 882".

4. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir valsts dibināta profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāde, kas reģistrēta (vai kuras dibinātājs reģistrēts) Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā un ir minēta šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.5., 15.1.6., 15.1.7., 15.1.8., 15.1.9., 15.1.10., 15.1.11., 15.1.12., 15.1.13., 15.1.14., 15.1.15., 15.1.16., 15.1.19., 15.2.1., 15.2.2., 15.2.3. un 15.2.4. apakšpunktā, vai pašvaldība, kas ir šo noteikumu 15.1.17. un 15.2.6. apakšpunktā minētās profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes (turpmāk - labuma guvējs) dibinātāja. Specifiskā atbalsta ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu, izņemot šo noteikumu 15.1.8. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju, kas var īstenot vairākus projektus."

5. Izteikt 15.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.8. Priekuļu tehnikumam - 3 581 483 euro projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 "Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk - projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/002) īstenošanai un 3 310 460 euro projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/003 "Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija" (turpmāk - projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003) īstenošanai;".

6. Svītrot 15.1.18. apakšpunktu.

7. Aizstāt 16.1. apakšpunktā skaitli "15.1.8." ar skaitļiem un vārdiem "15.1.8. (attiecībā uz projektu Nr. 8.1.3.0/16/I/002)".

8. Papildināt noteikumus ar 16.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1.1 pirmajā atlases kārtā šo noteikumu 15.1.8. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/003 īstenošanai noteiktais maksimāli pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir pieejams saskaņā ar šo noteikumu 16.3.2. un 16.4. apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem;".

9. Izteikt 16.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"16.3. pirmajā atlases kārtā šo noteikumu 15.1.17. apakšpunktā minētajam labuma guvējam un šo noteikumu 15.1.8. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/003 īstenošanai un otrajā atlases kārtā šo noteikumu 15.2.1. un 15.2.6. apakšpunktā minētajam labuma guvējam maksimāli pieejamais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim nepārsniedz:".

10. Izteikt 16.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3.2. Priekuļu tehnikumam - 1 443 576 euro projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/003 īstenošanai;".

11. Svītrot 16.5. apakšpunktā skaitli "16.3.2.".

12. Svītrot 33. punktā vārdu un skaitli "un 15.1.18.".

13. Svītrot 38. punktā vārdu un skaitli "un 15.1.18.".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministra
pienākumu izpildītājs,
labklājības ministrs Jānis Reirs

18.01.2019
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.