Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā

Izdarīt Solidaritātes nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 248. nr.; 2017, 156. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 6.1 un 6.2 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Nodokļa likme

Nodokļa likme ir 25,50 procenti.

6.2 pants. Nodokļa maksāšana taksācijas un pēctaksācijas periodā

(1) Nodokļa objektam taksācijas periodā piemēro tādu pašu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (turpmāk - obligāto iemaksu likme) kā obligāto iemaksu objektam.

(2) Par nodokļa objektu, kuram taksācijas periodā piemērota obligāto iemaksu likme, kas noteikta saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18. pantu, Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1. septembrim veic nodokļa maksātājam pārmaksātā nodokļa atmaksu. Pārmaksātā nodokļa atmaksas apmēru nosaka kā starpību starp taksācijas periodā samaksāto nodokli, piemērojot obligāto iemaksu likmi, kas noteikta saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18. pantu, un rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli, piemērojot šā likuma 6.1 pantā noteikto nodokļa likmi.

(3) Pārmaksātā nodokļa atmaksa tiek veikta tikai darba devējam, ja obligāto iemaksu likme tiek dalīta starp darba ņēmēju un darba devēju atbilstoši likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18. pantā noteiktajam.

(4) Pārmaksātā nodokļa atmaksas rezumējošā kārtībā aprēķināšanas metodiku un atmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets."

2. Papildināt 7. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam aprēķina pārmaksātā nodokļa atmaksas apmēru atbilstoši šā likuma 6.2 pantā noteiktajam."

3. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Nodokļa sadalīšana

Nodoklis tiek sadalīts šādi:

1) viena procentpunkta apmērā - veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai;

2) 14 procentpunktu apmērā - valsts pensiju speciālajā budžetā;

3) 10,50 procentpunktu apmērā - iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē."

4. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

"9. pants. Nodokļa ieskaitīšana

(1) Nodoklis tiek sadalīts, ievērojot šā likuma 8.1 pantā noteikto secību.

(2) Nodokļa daļa veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai tiek pārskaitīta atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam.

(3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz pārskata mēnesim sekojošā trešā mēneša piecpadsmitajam datumam nodokļa daļu par pārskata mēnesi pārskaita:

1) 14 procentpunktu apmērā - valsts pensiju speciālajā budžetā, reģistrējot nodokļa maksātāja personīgajā kontā saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām";

2) 10,50 procentpunktu apmērā - iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē."

5. Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina aprēķinātā un samaksātā nodokļa uzskaiti, sadalīšanu un ieskaitīšanu atbilstoši šā likuma 8.1 un 9. pantā noteiktajam un pārmaksātā nodokļa atmaksas uzskaiti atbilstoši šā likuma 6.2 pantā noteiktajam."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"4. Šā likuma 6.1 un 6.2 pants, 7. panta trešā daļa, 8.1 pants, grozījumi 9. pantā un 11. panta otrajā daļā piemērojami attiecībā uz nodokli, kas maksājams par taksācijas periodu, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim faktiski samaksāto nodokli ieskaita atbilstoši šā likuma 9. panta redakcijai, kas bija spēkā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Ja par minēto periodu faktiski samaksātais nodoklis vai nodokļa objekts triju gadu laikā pēc precizēšanas tiek palielināts vai samazināts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic pārrēķinu atbilstoši šā likuma 8. panta redakcijai, kas bija spēkā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

6. Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. jūnijam izdod šā likuma 6.2 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

7. Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumi Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis" redakcijā, kas ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra, piemērojami attiecībā uz nodokli, kas samaksāts par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 2. janvārī

03.01.2019