Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā

Izdarīt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 12. nr.; 1998, 15. nr.; 2000, 23. nr.; 2002, 15. nr.; 2004, 5. nr.; 2006, 20. nr.; 2008, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2017, 47. nr.; 2018, 105. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Saeimas vēlēšanām, Eiropas Parlamenta vēlēšanām un tautas nobalsošanai, ievērojot vēlēšanu likumu nosacījumus, Centrālā vēlēšanu komisija var izveidot vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs:

1) Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs - pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma;

2) uz kuģiem ar Latvijas karogu, kas pierakstīti Latvijas Republikā, - pēc kuģa īpašnieka priekšlikuma;

3) citās piemērotās vietās - pēc vismaz 36 vēlētāju priekšlikuma."

2. Papildināt likumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:

"1.1 pants. (1) Priekšlikums par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs iesniedzams Centrālajai vēlēšanu komisijai ne agrāk kā 120 dienas un ne vēlāk kā 75 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas. Centrālā vēlēšanu komisija nosaka priekšlikuma noformēšanas prasības un priekšlikumā norādāmo informāciju.

(2) Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs izveido ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas un pieņemto lēmumu paziņo priekšlikuma iesniedzējam piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(3) Informāciju par ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem Centrālā vēlēšanu komisija iesniedz Ārlietu ministrijai, kas par to informē šo iecirkņu atrašanās vietu valstis."

3. 5. pantā:

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Iecirkņu komisijas ārvalstīs apstiprina un to skaitlisko sastāvu nosaka Centrālā vēlēšanu komisija attiecīgi pēc Ārlietu ministrijas, kuģa īpašnieka vai vēlētāju priekšlikuma. Iecirkņa komisiju ārvalstīs veido no Latvijas pilsoņiem un tajā nedrīkst būt mazāk par trim un vairāk par septiņiem locekļiem.

(4) Eiropas Parlamenta vēlēšanām ārvalstīs Centrālā vēlēšanu komisija ieceļ iecirkņa komisiju balsošanai pa pastu un nosaka tās skaitlisko sastāvu, ievērojot šā panta trešajā daļā noteikto minimālo un maksimālo iecirkņa komisijas locekļu skaitu.";

izslēgt piekto daļu.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 28. decembrī

11.01.2019