Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 827

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 62. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 16. un 22. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 39., 163., 188. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 4. punktu aiz vārda "programmu" ar vārdiem "kā arī profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoriem";

1.2. papildināt 6. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "profesionālās izglītības iestāžu" ar vārdiem "izņemot profesionālās vidējās izglītības iestādes";

1.3. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālās vidējās izglītības iestādes, un interešu izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem mēneša darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs ne mazāk kā 80 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes, bet struktūrvienību vadītājiem - ne mazāk kā 60 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes. Profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs ne mazāk kā 80 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 2. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes.";

1.4. izteikt 1. pielikuma 2. tabulu šādā redakcijā:

"2. tabula

Nr.

p. k.

Pedagoga amata nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1. Direktors koledžā un profesionālās vidējās izglītības iestādē, kurā ir šāds izglītojamo skaits:
1.1. no 3001 un vairāk

2720

1.2. no 2501 līdz 3000

2480

1.3. no 2001 līdz 2500

2260

1.4. no 1501 līdz 2000

2060

1.5. no 1001 līdz 1500

1835

1.6. no 501 līdz 1000

1469

1.7. līdz 500

1286

2. Direktora vietnieks koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:
2.1. no 3001 un vairāk

1767

2.2. no 2501 līdz 3000

1611

2.3. no 2001 līdz 2500

1468

2.4. no 1501 līdz 2000

1338

2.5. no 1001 līdz 1500

1192

2.6. no 501 līdz 1000

954

2.7. līdz 500

836

3. Studiju daļas vadītājs koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:
3.1. no 3001 un vairāk

1589

3.2. no 2501 līdz 3000

1448

3.3. no 2001 līdz 2500

1320

3.4. no 1501 līdz 2000

1203

3.5. no 1001 līdz 1500

1076

3.6. no 501 līdz 1000

858

3.7. līdz 500

751

4. Docents

978

5. Lektors

782

6. Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs

782

7. Asistents

625"

1.5. aizstāt 1. pielikuma 3. tabulā vārdus "Izglītības iestādes vadītājs" ar vārdiem "Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālās vidējās izglītības, un interešu izglītības iestādes vadītāju".

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministra
pienākumu izpildītājs,
labklājības ministrs Jānis Reirs

01.01.2019