Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 776

Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība"

Izdoti saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma
84. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208. nr.; 2013, 215. nr.; 2014, 42. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Azartspēļu un izložu organizētājs (turpmāk - kapitālsabiedrība) nodrošina grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem grāmatvedības uzskaiti kapitālsabiedrībās reglamentējošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.";

1.2. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Grāmatvedības reģistros azartspēļu neto ieņēmumus, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu (inkasācijas aktu, kazino kases bilanci, bingo spēles maiņas kopsavilkuma pārskatu, totalizatora un derību likmes pieņemšanas vietas pārskatu, ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību organizētās azartspēles norises pārskatu, veiksmes spēles pa tālruni norises pārskatu), un izložu neto ieņēmumus, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu (izlozes norises kopsavilkumu), iegrāmato saimnieciskās darbības ieņēmumos. Ja azartspēļu vai izložu neto ieņēmumi ir negatīvi, tos uzskaita speciālā ieņēmumus samazinošā kontrpasīva kontā.";

1.3. svītrot 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktu;

1.4. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Ieņēmumus no azartspēļu automātiem pamato attaisnojuma dokuments - inkasācijas akts. Uz inkasācijas akta pamata vai nu izraksta kases ieņēmumu orderi, saskaņā ar kuru saņemto skaidro naudu iemaksā kasē, vai skaidro naudu nodod kredītiestādē.";

1.5. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Azartspēļu automātu inkasāciju atbilstoši vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas uzkrātajiem datiem un faktiskajam naudas daudzumam katrā azartspēļu automātā veic kapitālsabiedrības noteiktā kārtībā. Azartspēļu automātu inkasācijas kārtību ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tās apstiprināšanas kapitālsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk - inspekcija).";

1.6. svītrot 20. punktu;

1.7. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Aktu par naudai pielīdzināmo priekšmetu izņemšanu (ja tādi priekšmeti atrodas azartspēļu automātā) vai uzskaites kļūdas korekcijām vienotajā azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmā aizpilda vienlaikus ar inkasācijas aktu, un tajā norāda šādu informāciju:

21.1. datums, kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, inkasācijas vietas nosaukums un adrese;

21.2. tā azartspēļu automāta identifikācijas numurs, kurā tika atrasti naudai pielīdzināmie priekšmeti vai veiktas uzskaites kļūdu korekcijas;

21.3. naudai pielīdzināmo priekšmetu skaits;

21.4. negūtais ienākums euro no naudai pielīdzināmajiem priekšmetiem;

21.5. vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas uzskaites kļūdas apraksts un skaitītāja rādījuma atbilstība faktiskajam naudas daudzumam;

21.6. inkasatora vārds, uzvārds un paraksts.";

1.8. svītrot 23. punktu;

1.9. svītrot 24.3.5., 24.3.6., 24.3.7., 24.3.8. un 24.4. apakšpunktā vārdu "mehānisks" (attiecīgā locījumā);

1.10. izteikt 24.4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4.7. izmaksāts uzkrātais papildspēles laimests, kas veidojas elektroniskajai sistēmai pieslēgtā vienā vai vairākos azartspēļu automātos un kura lielums ir tieši atkarīgs no šai sistēmai pieslēgtajos azartspēļu automātos saņemtā likmju daudzuma (turpmāk - džekpots);";

1.11. izteikt 26.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.7. tā spēļu zāles kasiera vārds, uzvārds un paraksts, kurš ir atbildīgs par visām viņa darba dienas laikā notikušajām kases operācijām, tai skaitā par ārvalstu valūtas operācijām un kredītkaršu autorizāciju.";

1.12. svītrot 28. punktu;

1.13. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Veidlapas kazino darbības uzskaitei aizpilda aprīkotā telpā, kas paredzēta naudas darījumiem kazino darbības nodrošināšanai (turpmāk - kazino kase), līdz kazino darba dienas beigām un izmanto ierakstu veikšanai grāmatvedības reģistros. Aizpildīto kazino kases bilances veidlapu un galda rezultāta akta veidlapu līdz nākamajai inkasācijai glabā kazino kasē, pēc tam tās nodod un uzglabā kapitālsabiedrības grāmatvedībā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.";

1.14. aizstāt 32. punktā vārdus "Stingrās uzskaites dokuments "Kazino kases bilance" (turpmāk - kazino kases bilance)" ar vārdiem "Kazino kases bilance";

1.15. izteikt 34. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"34. Kazino kases bilances veidlapu (3. pielikums), atverot un aizverot kazino, aizpilda kazino kasieris, kurš ir atbildīgs par visām viņa darba dienas laikā notikušajām kases operācijām, tai skaitā par skaidras naudas maiņu pret žetoniem un otrādi, par ārvalstu valūtas operācijām un kredītkaršu autorizāciju (turpmāk - kasieris). Kazino kases bilancē kasieris norāda šādu informāciju:";

1.16. svītrot 50. punktu;

1.17. svītrot 66. punktā vārdus "un tā ir pamats ar izložu nodokli apliekamās summas aprēķināšanai";

1.18. svītrot 1. pielikuma 2. tabulas nosaukumā vārdu "mehānisko".

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

01.01.2019