Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 643

Rīgā 2018. gada 29. novembrī (prot. Nr. 53 44. §)

Par Rīgas 1. medicīnas koledžas reorganizāciju

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 1. punktu un Augstskolu likuma 11. panta otro daļu ar 2019. gada 1. jūliju reorganizēt Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts izglītības iestādi - Rīgas 1. medicīnas koledžu (turpmāk - koledža) - un nodot to atvasinātai publiskai personai - Latvijas Universitātei. Koledža turpina pastāvēt kā Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža" (turpmāk - aģentūra).

2. Noteikt, ka pēc reorganizācijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Māszinības", pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Ārstniecība" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "vecmāte", pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Ārstniecība" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "ārsta palīgs", pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Farmācija", profesionālās vidējās izglītības programmas "Zobārstniecība" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "zobu tehniķis", profesionālās vidējās izglītības programmas "Zobārstniecība" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "zobārstniecības māsa", arodizglītības programmas "Māszinības" (īstenojama pēc pamatizglītības ieguves), arodizglītības programmas "Māszinības" (īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves), arodizglītības programmas "Zobārstniecība", arodizglītības programmas "Sociālā aprūpe" (īstenojama pēc pamatizglītības ieguves), arodizglītības programmas "Sociālā aprūpe" (īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves) un profesionālās pilnveides izglītības programmas "Zobārsta asistenta darba pamatprincipi" īstenošanu, kā arī koledžas funkcijas, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzekļus, bilancē esošo kustamo mantu, lietvedību un arhīvu attiecībā uz minētajām izglītības programmām pārņem aģentūra.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2018. gada 1. decembrim izveidot koledžas reorganizācijas komisiju un iekļaut tajā koledžas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Universitātes pārstāvjus. Reorganizācijas komisijai:

3.1. līdz 2019. gada 1. jūnijam veikt koledžas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, noteikt kustamās mantas vērtību, prasību un saistību apjomu;

3.2. līdz 2019. gada 1. jūlijam nodrošināt koledžas finanšu līdzekļu, bilancē esošās kustamās mantas, lietvedības un arhīva nodošanu Latvijas Universitātei;

3.3. līdz 2019. gada 31. jūlijam nodrošināt slēguma bilances sagatavošanu.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2019. gada 1. maijam iesniegt Ministru kabinetā ar koledžas reorganizāciju saistītos tiesību aktu projektus.

5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai bez atlīdzības nodot Latvijas Universitātes īpašumā izglītības funkcijas īstenošanai šādus valsts nekustamos īpašumus:

5.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 024 0222) - zemes vienību 1,4765 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 024 0222) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 024 0222 002 un 0100 024 0222 006) - Tomsona ielā 37, Rīgā;

5.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 024 2058) - zemes vienību 0,1459 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 024 2058) - Tomsona ielā 39, Rīgā;

5.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 524 0040) - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 024 2058 001) - Tomsona ielā 39, Rīgā.

6. Latvijas Universitātei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijas šā rīkojuma 5. punktā minētos nekustamos īpašumus.

7. Latvijas Universitātei šā rīkojuma 5. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 5. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

8. Latvijas Universitātei, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

8.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Latvijas Universitāte nodrošina šā rīkojuma 5. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

8.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

9. Šā rīkojuma 8.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

10. Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 03.00.00 "Augstākā izglītība" apakšprogrammā 03.11.00 "Koledžas" un budžeta programmas 02.00.00 "Profesionālās izglītības mācību iestādes" apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" koledžai pieejamajiem valsts budžeta līdzekļiem 2019. gadam.

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Izglītības un zinātnes ministra
pienākumu izpildītājs,
labklājības ministrs Jānis Reirs

29.11.2018