Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 722

Rīgā 2018. gada 27. novembrī (prot. Nr. 56 2. §)
Konsulārā reģistra noteikumi

1. Noteikumi nosaka Konsulārajā reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļaujamo ziņu apjomu un iekļaušanas kārtību, kā arī kārtību, kādā Ārlietu ministrija konsulārās palīdzības sniegšanā izmanto reģistrā esošo informāciju.

2. Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, personas, kuras Latvijā atzītas par bezvalstniekiem, kā arī personas, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss Latvijā, kuras uzturas vai paredz uzturēties ārvalstī uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus (turpmāk – personas), ziņas reģistrā sniedz brīvprātīgi, izmantojot e-pakalpojumu vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (turpmāk – portāls) vai citā Ārlietu ministrijas piedāvātajā tiešsaistes rīkā.

3. Reģistrā norāda šādas ziņas:

3.1. par personu:

3.1.1. vārds;

3.1.2. uzvārds;

3.1.3. personas kods;

3.1.4. dzīvesvietas valsts;

3.1.5. dzīvesvietas adrese;

3.1.6. tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

3.2. par kontaktpersonu ārkārtas situācijā:

3.2.1. vārds;

3.2.2. uzvārds;

3.2.3. dzīvesvietas valsts;

3.2.4. dzīvesvietas adrese;

3.2.5. tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

3.3. par paredzamo uzturēšanos ārvalstī (ceļojuma informācija):

3.3.1. valsts;

3.3.2. paredzamais uzturēšanās ilgums ārvalstī;

3.3.3. plānotā apmešanās vieta vai adrese ārvalstī;

3.3.4. apdrošināšanas komersants;

3.4. par personu, kura uzturēsies ārvalstī kopā ar personu, kas iesniedz informāciju (informācija par līdzceļotāju):

3.4.1. vārds;

3.4.2. uzvārds;

3.4.3. personas kods;

3.4.4. dzīvesvietas valsts;

3.4.5. dzīvesvietas adrese;

3.4.6. tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

3.5. par ceļojuma kontaktpersonu (piemēram, viens no vecākiem, likumiskais pārstāvis, grupas vadītājs, ceļojuma vai brauciena organizētājs, tūrisma operatora nodarbinātais):

3.5.1. vārds;

3.5.2. uzvārds;

3.5.3. dzīvesvietas valsts;

3.5.4. dzīvesvietas adrese;

3.5.5. tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

3.5.6. ceļojuma kontaktpersonas piekrišana saņemt informāciju (piemēram, par ārkārtas situāciju);

3.6. piezīmes (cita ar plānoto uzturēšanos ārvalstī saistīta informācija).

4. Šo noteikumu 3.1.4., 3.1.5., 3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4., 3.5. un 3.6. apakšpunktā minētās ziņas persona var nenorādīt.

5. Persona, kas iesniegusi ziņas reģistrā, var veikt tajās izmaiņas vai tās dzēst. Šo noteikumu 3.2., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētās personas var pieprasīt Ārlietu ministrijai veikt izmaiņas ziņās, kas par tām norādītas reģistrā, vai tās dzēst.

6. Lai organizētu un sniegtu konsulāro palīdzību saistībā ar saņemtajām ziņām par ārkārtas situāciju ārvalstī vai personas atrašanos ārkārtas situācijā ārvalstī, konsulārā amatpersona:

6.1. pārbauda reģistrā iekļautās ziņas par personu atrašanos ārvalstī;

6.2. sazinās ar personu vai norādīto kontaktpersonu, lai apzinātu nepieciešamās konsulārās palīdzības apjomu;

6.3. veic nepieciešamās darbības konsulārās palīdzības sniegšanai.

7. Konsulārās amatpersonas izmanto reģistrā iekļautās ziņas atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajam mērķim un kārtībai. Konsulāro palīdzību sniedz, ievērojot starptautiskos līgumus, Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu, Ārlietu ministrijas noteikto kārtību un citus normatīvos aktus.

8. Ārlietu ministrija reģistrā iekļautās ziņas par personas īslaicīgu uzturēšanos ārvalstī glabā vismaz vienu mēnesi pēc norādītā uzturēšanās beigu datuma un dzēš ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc minēto ziņu glabāšanas termiņa beigām.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
30.11.2018