Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 634

Rīgā 2018. gada 16. oktobrī (prot. Nr. 48 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
17. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 122. nr.; 2013, 189. nr.; 2014, 233. nr.; 2016, 169. nr.; 2017, 138. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 46.3. un 46.7. apakšpunktu.

2. Svītrot 54. un 58. punktu.

3. Izteikt 66.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.12. pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem saistību atšifrējumu norāda:

66.12.1. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētajiem projektiem - apakšprogrammas līmenim;

66.12.2. Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētiem projektiem un pasākumiem - apakšprogrammas līmenim;

66.12.3. citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem sadalījumā pa ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem - apakšprogrammas līmenim;".

4. Izteikt 74.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.9. aizpilda tabulu "Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no n+1 līdz n+3 gadam", sniedzot skaidrojumu par prioritārajiem pasākumiem n+1 līdz n+3 gadam atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem, norādot prioritāro pasākumu nosaukumu un darbības aprakstu (ja viens pasākums attiecas uz vairāk nekā vienu budžeta programmu (apakšprogrammu), sniedz arī norādi uz līdzekļu izlietojumu katrā no tām), kopējo papildus piešķirto finansējumu, kā arī sadalījumu pa budžeta programmām (apakšprogrammām). Pēc valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā tabulu precizē un papildina atbilstoši atbalstītajiem priekšlikumiem (tajā skaitā deputātu, frakciju un citiem priekšlikumiem). Norāda pēc prioritārā pasākuma īstenošanas sagaidāmos darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus (tajā skaitā amata vietu skaitu, kas tiek izveidotas prioritārā pasākuma īstenošanas ietvaros), ja tos iespējams definēt;".

5. Svītrot 78. punkta otro teikumu.

6. Svītrot 79. punkta otro teikumu.

7. Izteikt 104. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"SAP sistēmas lietotāja tiesības piešķir un anulē Finanšu ministrija, pamatojoties uz ministrijas iesniegumā par lietotāja tiesību piešķiršanu vai anulēšanu (veidlapa Nr. 18) norādīto informāciju."

8. Svītrot 105. punktā vārdus "vai maiņu".

9. Svītrot 105.3. apakšpunktu.

10. Svītrot 112.1.2. un 112.2.2. apakšpunktu.

11. Izteikt 114. punktu šādā redakcijā:

"114. SAP sistēmas portālā veidlapās Nr. 1(pb) un Nr. 1(sb) dati veidojas no SAP sistēmā norādītajiem maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma vidējam termiņam datiem. SAP sistēmas portālā veidlapās Nr. 3(pb), Nr. 3(sb), Nr. 19(pb) un Nr. 19(sb) dati veidojas no veidlapu Nr. 1(pb) un Nr. 1(sb) atbilstošajās ievadformās norādītajiem datiem."

12. Svītrot 1. un 2. pielikumā dokumenta rekvizītu zonu:

"Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
 
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Sagatavotājs  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ______________

E-pasts ______________".

13. Svītrot 3. un 7. pielikumu.

14. Svītrot 11., 12., 13. un 14. pielikumā dokumenta rekvizītu zonu:

"Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
 
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Sagatavotājs  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ______________

E-pasts ______________".

15. Svītrot 23., 24., 25., 26. un 28. pielikumā dokumenta rekvizītu zonu un piezīmi:

" Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Sagatavotājs      
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

 

Tālrunis ______________

E-pasts ______________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

16. Izteikt 30. pielikumu šādā redakcijā:

"30. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 18

Iesniegums vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanas tiesību piešķiršanai vai anulēšanai

1. Informācija par ministriju (citu centrālo valsts iestādi):

ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) nosaukums
 
adrese

2. Informācija par pilnvaroto personu:

vārds, uzvārds
 
struktūrvienība
 
amats
 
tālruņa numurs
 
e-pasta adrese

3. Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanas tiesības (vajadzīgo atzīmēt ar x):

piešķirt

anulēt

4. Pilnvarotā persona    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

           
5. Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Finanšu ministrija, reģ. Nr. 90000014724, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: +371-67095405, e-pasts: pasts@fm.gov.lv

Personas datu apstrādes nolūks: lietotāja tiesību pārvaldība

Papildu informācija par personas datu apstrādi Finanšu ministrijā ir pieejama Finanšu ministrijas tīmekļvietnē www.fm.gov.lv".

17. Svītrot 31. un 32. pielikumā dokumenta rekvizītu zonu:

"Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
 
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Sagatavotājs  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ______________

E-pasts ______________".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

19.10.2018