Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 624

Rīgā 2018. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 46 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 6. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 157., 200. nr.; 2017, 5. nr.; 2018, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 17.1. apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "31.2. apakšpunktā" ar skaitli "32.1".

2. Svītrot 20. punktu.

3. Papildināt noteikumus ar 21.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1.1 būves kadastra apzīmējums, ja esošu būvi sadala vairākās būvēs vai vairākas būves apvieno vienā būvē;".

4. Svītrot 21.7. apakšpunktu.

5. Izteikt 21.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.9. vismaz viens būves punkta numurs;".

6. Papildināt 21.10. apakšpunktu aiz vārdiem "aptuvenās atrašanās vietas" ar vārdiem "(atbilstoši sistēmā pieejamam ģeotelpiskās informācijas mērogam)".

7. Svītrot 23. punktā skaitli "20.".

8. Papildināt noteikumus ar 24.2.3., 24.3., 24.4. apakšpunktu un 24.1 un 24.2 punktu šādā redakcijā:

"24.2.3. informāciju par būvēm, kas dzēstas no kadastra:

24.2.3.1. būves kadastra apzīmējums;

24.2.3.2. būves dzēšanas datums no kadastra;

24.3. no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas tiešsaistē sniedz apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kam nosaka aizsargjoslas;

24.4. no Valsts zemes dienesta digitālās dokumentu krātuves sniedz uzkrātās būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietas.

24.1 Sistēmas pārzinis nodrošina, ka sistēmā šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minētajiem Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datiem pārlūkojamā veidā (skatīšanās režīmā) piekļūst būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, bet tehnisko vai īpašo noteikumu izdevējs - datiem par teritoriju, uz kuru attiecas būvniecības iecere.

24.2 Sistēmas pārzinis nodrošina, ka šo noteikumu 24.4. apakšpunktā minētajām Valsts zemes dienesta digitālajā dokumentu krātuvē uzkrātajām būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietām pārlūkojamā veidā (skatīšanās režīmā) piekļūst institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai būvvalde - par konkrētajam būvniecības procesam nepieciešamo būvi vai telpu grupu."

9. Papildināt noteikumus ar 31.1.4.9., 31.1.4.10., 31.1.4.11., 31.1.4.12. un 31.1.4.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.1.4.9. gada apgrozījums par iepriekšējiem trim pārskata gadiem;

31.1.4.10. saimnieciskās darbības veicēja rīcībā esošie apgrozāmie līdzekļi un īstermiņa parādsaistības saskaņā ar iesniegtajiem gada pārskatiem (pa gadiem) par iepriekšējiem trim gadiem;

31.1.4.11. saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla īpatsvars aktīvos saskaņā ar iesniegtajiem gada pārskatiem (pa gadiem) par iepriekšējiem trim gadiem;

31.1.4.12. nodokļu samaksas saistību izpilde atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumam;

31.1.4.13. pie saimnieciskās darbības veicēja strādājošo vidējie mēneša darba ienākumi (pa gadiem) par iepriekšējiem trim gadiem."

10. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sistēmai no Sodu reģistra par būvniecības noteikumu pārkāpumiem tiešsaistē sniedz šādu informāciju:

32.1 1. par administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu:

32.1 1.1. normatīvā akta pants, daļa un punkts, kurā paredzēts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības;

32.1 1.2. administratīvā pārkāpuma protokola numurs;

32.1 1.3. administratīvā pārkāpuma lietas numurs;

32.1 1.4. institūcija, kura pieņēmusi lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, un lēmuma numurs;

32.1 2. par personas izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem:

32.1 2.1. Krimināllikuma pants, daļa un punkts, pēc kura kvalificēts noziedzīgais nodarījums;

32.1 2.2. krimināllietas numurs;

32.1 2.3. iestāde, kas būvkomersantam piemēroja piespiedu ietekmēšanas līdzekli;

32.1 2.4. iestāde, kura pieņēmusi lēmumu krimināllietā vai priekšrakstu par sodu."

11. Papildināt 34. punkta ievaddaļu aiz vārda "tiešsaistē" ar vārdiem "(izņemot datus par objektiem, kas neatbilst būvju klasifikācijai)".

12. Izteikt 34.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.1.3. vismaz viens būves punkta numurs;".

13. Papildināt 34.1.4. apakšpunktu aiz vārdiem "aptuvenās atrašanās vietas" ar vārdiem "(atbilstoši sistēmā pieejamam ģeotelpiskās informācijas mērogam)".

14. Papildināt noteikumus ar 34.1.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.1.5.1 papildus, ja tādi dati ir pieejami, var norādīt šādu informāciju:

34.1.5.1 1. būves virszemes stāvu skaits;

34.1.5.1 2. būves pazemes stāvu skaits;

34.1.5.1 3. būves apbūves laukums;

34.1.5.1 4. būves ārsienu materiāls;".

15. Svītrot 34.1.6., 34.1.7., 34.1.8. un 34.1.9. apakšpunktu.

16. Svītrot 34.2.4. apakšpunktu.

17. Papildināt noteikumus ar 34.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.4. par būves neesību:

34.4.1. būvniecības lietas numurs;

34.4.2. būves kadastra apzīmējums;

34.4.3. pazīme par to, ka būve nojaukta vai nav saglabājusies."

18. Svītrot 38.4. apakšpunktu.

19. Papildināt 38.5. apakšpunktu aiz vārdiem "aptuvenās atrašanās vietas" ar vārdiem "(atbilstoši sistēmā pieejamam ģeotelpiskās informācijas mērogam)".

20. Papildināt noteikumus ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Šo noteikumu 4.7. apakšpunktā minētie dalībnieki sistēmas lietošanu uzsāk pēc tam, kad noslēgta vienošanās ar sistēmas pārzini."

21. Papildināt noteikumus ar 44.1 un 44.2 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Sistēma šo noteikumu 24.2.3., 24.3. un 24.4. apakšpunktā noteikto funkcionalitāti ar Valsts zemes dienesta uzturētajām sistēmām un uzkrātajiem datiem nodrošina ne vēlāk kā ar 2019. gada 1. janvāri.

44.2 Informācijas nodošanu par būves neesību Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai saskaņā ar šo noteikumu 34.4. apakšpunktu uzsāk līdz 2019. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

12.10.2018