Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Jēkabpilī 2018.gada 13.septembrī

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi"

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes 13.09.2018. lēmumu Nr.372 (prot. Nr.21, 3.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
4., 5., 6., 9., 10., 11. un 13.punktu, Pirotehnisko izstrādājumu
aprites likuma
17.panta piekto daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.46; 2015, Nr.133, 2015, Nr.234, 2016, Nr.160, 2018, Nr.70) šādu grozījumu:

Aizstāt saistošo noteikumu 7.32. apakšpunktā skaitli un vārdu "31.maijam" ar skaitli un vārdu "15.maijam".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

 

Jēkabpils pilsētas domes 13.09.2018. saistošo noteikumu Nr.24 "Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 1.septembra saistošie noteikumi Nr.26 "Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikums" paredz, ka makšķerēšana no laivas ir atļauta no 15.maija. Lai novērstu pretrunu saistošajos noteikumos, nepieciešams precizēt datumu 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi".
2. Īss projekta satura izklāsts Precizēts datums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

09.10.2018