Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.309

Valmierā 2018.gada 27.septembrī (prot. Nr.11. 14.§)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1. punktu, 24.pantu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. aizstāt 1.6.1.1.7.apakšpunktā vārdus "Sabiedrisko attiecību nodaļa" ar vārdiem "Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa";

2. aizstāt 1.6.1.5.apakšpunktā vārdus "Attīstības un būvniecības pārvalde" ar vārdiem "Attīstības pārvalde";

3. svītrot 1.6.1.5.2.apakšpunktu;

4. papildināt noteikumus ar jaunu 1.6.1.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6.1.5.1 Valmieras pilsētas Būvvalde (Lāčplēša iela 2, Valmiera)";

5. aizstāt 1.6.3.8.apakšpunktā vārdus "Valmieras Mākslas vidusskola" ar vārdiem "Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola";

6. aizstāt 2.10.punktā vārdus "Attīstības un būvniecības pārvalde" ar vārdiem "Attīstības pārvalde";

7. papildināt 2.10.punktu aiz vārdiem "Valmieras pilsētas pašvaldības policija" ar vārdiem "Valmieras pilsētas Būvvalde";

8. aizstāt 4.9. punktā vārdus "Attīstības nodaļa" ar vārdiem "Attīstības pārvalde".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.309 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.273 (protokols Nr.9, 6.§) "Par iestādes "Attīstības un būvniecības pārvalde" reorganizāciju" (turpmāk - Lēmums Nr.273), lēmumu Nr.274 (protokols Nr.9, 7.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienības "Sabiedrisko attiecību nodaļa" nosaukuma maiņu" (turpmāk - Lēmums Nr.274) un lēmumu Nr.279 (protokols Nr.9, 12.§) "Par izglītības iestādes "Valmieras Mākslas vidusskola" nosaukuma maiņu" (turpmāk - Lēmums Nr.279).
2. Īss projekta satura izklāsts Ar Pašvaldības Lēmumu Nr.273 reorganizēta Pašvaldības iestāde "Attīstības un būvniecības pārvalde", izveidojot iestādes "Attīstības pārvalde" un "Valmieras pilsētas Būvvalde". Saskaņā ar Lēmumu Nr.274 mainīts Pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienības "Sabiedrisko attiecību nodaļa" nosaukums uz "Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa" un Lēmumu Nr.279 mainīts Pašvaldības dibinātās profesionālās vidējās izglītības iestādes "Valmieras Mākslas vidusskola" nosaukums uz "Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola".

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt Pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošos noteikumus Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

28.09.2018