Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 251. nr.; 2016, 2., 91., 241., 254. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156., 236., 242. nr.; 2018, 36. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Padziļinātās sadarbības programma

(1) Padziļinātās sadarbības programmas mērķis ir veicināt nodokļu maksātāju un nodokļu administrācijas ciešāku un efektīvāku sadarbību un mazināt administratīvo slogu.

(2) Padziļinātās sadarbības programmā iekļautajam nodokļu maksātājam (turpmāk - programmas dalībnieks) ir tiesības saņemt programmas dalībniekam piemērojamās priekšrocības un atvieglojumus, kurus:

1) nosaka attiecīgi normatīvie akti;

2) piemēro attiecīgas iestādes, kas informāciju par to noteiktajām priekšrocībām un atvieglojumiem publicē savā mājaslapā internetā.

(3) Valsts ieņēmumu dienests uztur programmas dalībnieku sarakstu un nodrošina šā saraksta publisku pieejamību savā mājaslapā internetā.

(4) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā nodokļu maksātāju iekļauj Padziļinātās sadarbības programmā;

2) kritērijus programmas dalībnieka statusa iegūšanai;

3) kritērijus programmas dalībnieka brīdināšanai par neatbilstību un izslēgšanai no Padziļinātās sadarbības programmas;

4) kārtību, kādā programmas dalībnieku brīdina par neatbilstību un izslēdz no Padziļinātās sadarbības programmas;

5) kārtību, kādā informāciju par programmas dalībnieku publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 210., 211., 212. un 213. punktu šādā redakcijā:

"210. Grozījums šā likuma 7.1 pantā attiecībā uz tā izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

211. Ministru kabinets šā likuma 7.1 panta ceturtajā daļā (redakcijā, kas stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī) paredzētos noteikumus izdod līdz 2018. gada 1. novembrim.

212. Lai no 2019. gada 1. janvāra būtu nodrošināta šā likuma 7.1 pantam (redakcijā, kas stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī) atbilstoša Padziļinātās sadarbības programmas darbība, Valsts ieņēmumu dienests līdz 2018. gada 31. decembrim veic dalībnieku iekļaušanai minētajā programmā nepieciešamos pasākumus.

213. Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam, kas iekļauts Padziļinātās sadarbības programmā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību" noteiktajiem kritērijiem, attiecīgās priekšrocības un atvieglojumi ir piemērojami līdz 2018. gada 31. decembrim."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 27. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 5. oktobrī

19.10.2018