Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"

Izdarīt likumā "Par valsts pensijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24. nr.; 1997, 3., 13. nr.; 1998, 1., 24. nr.; 1999, 11., 23. nr.; 2002, 2. nr.; 2004, 6. nr.; 2005, 13., 24. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 7., 10., 14. nr.; 2009, 8., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 16., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 104. nr.; 2013, 112., 137., 194. nr.; 2014, 75. nr.; 2015, 122. nr.; 2016, 57., 241. nr.; 2017, 128. nr.; 2018, 87. nr.) šādus grozījumus:

1. 26. panta ceturtajā daļā:

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2) 70 procentus - ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;";

papildināt daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) 80 procentus - ja stāžs ir 45 gadi un vairāk."

2. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1. punkta ievaddaļas pirmajā teikumā skaitli "2.1";

izteikt 1. punkta 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2) dienests Latvijas Republikas armijā, Latvijas pilsoņiem - arī dienests PSRS Bruņotajos spēkos;";

izslēgt 1. punkta 2.1 apakšpunktu;

izteikt 2. punkta 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2) dienests Latvijas Republikas armijā, Latvijas pilsoņiem - arī dienests PSRS Bruņotajos spēkos;";

papildināt pārejas noteikumus ar 41.5 punktu šādā redakcijā:

"41.5 Katra gada 1. oktobrī nosaka apmēru piemaksai pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, iepriekš noteiktajam piemaksas apmēram piemērojot faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, kas noteikti atbilstoši Ministru kabineta paredzētajai kārtībai, kādā pārskata valsts pensijas apmēru. Ja kopējais faktisko patēriņa cenu indekss un iemaksu algas indekss ir mazāks par skaitli "1", piemaksas apmēru konkrētajā gadā nepārskata. Ministru kabinets nosaka piemaksas apmēra aprēķināšanas, noteikšanas un pārskatīšanas kārtību.

2019. gada 1. oktobrī attiecīgo indeksu piemēro piemaksas apmēram viens euro par katru līdz 1995. gada 31. decembrim uzkrāto apdrošināšanas stāža gadu un piemaksas apmēram 1,50 euro par katru līdz 1995. gada 31. decembrim uzkrāto apdrošināšanas stāža gadu, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.

Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumos ar 2019. gada 1. janvāri iekļauj valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no Labklājības ministrijas pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, lai nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas pārskatīšanu un izmaksu attiecīgi no valsts pensiju speciālā budžeta un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta.";

papildināt pārejas noteikumus ar 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. maijam izdod šo pārejas noteikumu 41.5 punktā minētos noteikumus par piemaksas apmēra aprēķināšanas, noteikšanas un pārskatīšanas kārtību."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 27. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. oktobrī

01.01.2019