Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā

Izdarīt Latvijas valsts karoga likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 182. nr.; 2012, 181. nr.; 2018, 90. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa. Nobeiguma noteikumi".

2. Izteikt 20. un 21. pantu šādā redakcijā:

"20. pants. Atbildība par Latvijas valsts karoga lietošanas noteikumu pārkāpšanu

(1) Par Latvijas valsts karoga zaimošanu vai klajas necieņas izrādīšanu pret to vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Par Latvijas valsts karoga zaimošanu vai klajas necieņas izrādīšanu pret to uzskatāmas arī darbības, kas vērstas pret dekoratīvos nolūkos lietotu Latvijas valsts karogu vai Latvijas valsts karoga attēlu.

(3) Par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtības pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(4) Par lietošanas kārtības pārkāpšanu uzskatāmas arī atkāpes no normatīvajos aktos noteiktā Latvijas valsts karoga platuma, garuma, krāsu toņiem vai sarkanbaltsarkano svītru attiecības.

21. pants. Atzinums par Latvijas valsts karoga, dekoratīvos nolūkos lietota Latvijas valsts karoga vai Latvijas valsts karoga attēla atbilstību normatīvo aktu prasībām

(1) Valsts iestādēm atbilstoši to kompetencei ir tiesības prasīt Valsts heraldikas komisijai atzinumu par Latvijas valsts karoga, dekoratīvos nolūkos lietota Latvijas valsts karoga vai Latvijas valsts karoga attēla atbilstību normatīvo aktu prasībām.

(2) Valsts heraldikas komisija sniedz atzinumu par Latvijas valsts karoga, dekoratīvos nolūkos lietota Latvijas valsts karoga vai Latvijas valsts karoga attēla atbilstību normatīvo aktu prasībām, ja to pieprasa saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem.

(3) Valsts heraldikas komisija nesniedz atzinumu par tirgum paredzēta Latvijas valsts karoga atbilstību šā likuma un Ministru kabineta noteiktajām prasībām."

3. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

"21.1 pants. Latvijas valsts karoga izgatavošana un tā izplatīšanas uzraudzība

(1) Latvijas valsts karogu izgatavo, ievērojot šā likuma un uz šā likuma pamata izdotu Ministru kabineta noteikumu prasības.

(2) Aizliegts izplatīt tirgū Latvijas valsts karogu, kas neatbilst šā likuma un uz šā likuma pamata izdotu Ministru kabineta noteikumu prasībām.

(3) Izplatīšanai tirgū paredzēta no auduma izgatavota Latvijas valsts karoga atbilstību šā likuma un uz šā likuma pamata izdotu Ministru kabineta noteikumu prasībām uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

(4) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs aizliegt šā likuma un uz šā likuma pamata izdotu Ministru kabineta noteikumu prasībām neatbilstoša no auduma izgatavota Latvijas valsts karoga izplatīšanu tirgū un pieprasīt tā izņemšanu no tirgus, pieņemot par to attiecīgu lēmumu. Lēmums ir spēkā no tā pieņemšanas brīža, un šādu lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(5) Kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs novērtē Latvijas valsts karoga atbilstību šā likuma un uz šā likuma pamata izdotu Ministru kabineta noteikumu prasībām, tostarp veic pārbaudei nepieciešamo paraugu izņemšanu, ekspertīžu organizēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek segti ar ekspertīzes veikšanu saistītie izdevumi, nosaka Ministru kabinets.

(6) Šā panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas noteikumi attiecināmi arī uz Latvijas valsts karoga vimpeļa izplatīšanas tirgū uzraudzību."

4. 22. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) Latvijas valsts karoga auduma krāsu toņu kodus, auduma biezumu, virsmas blīvumu, krāsnoturību un citus Latvijas valsts karoga izgatavošanas tehniskos parametrus;";

papildināt pirmo daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"11) Latvijas valsts karoga vimpeļa izgatavošanas prasības, kā arī Latvijas valsts karoga attēla toņus atbilstoši materiālam un tehnikai;

12) Latvijas valsts karoga sēru noformējumam nepieciešamās sēru lentes auduma krāsas toņa kodu un citus tehniskos parametrus;";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izstrādājot šā panta pirmās daļas 1., 1.1 un 1.2 punktā minētos noteikumus, Ministru kabinets ņem vērā Valsts heraldikas komisijas atzinumu."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. septembrim izdod šā likuma 21.1 panta piektajā daļā un 22. panta pirmajā daļā (par Latvijas valsts karoga, Latvijas valsts karoga vimpeļa, Latvijas valsts karoga attēla un karoga sēru lentes izgatavošanas prasībām) paredzētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 6. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 21. septembrī

01.10.2018