Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 523

Rīgā 2018. gada 14. augustā (prot. Nr. 38 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 1. punktu,
Augstskolu likuma
7. panta ceturto daļu, 10.1 panta ceturto daļu
un 55.1 panta septītās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7. punktā vārdus "doktora zinātnisko grādu" ar vārdiem "zinātnisko doktora grādu".

2. Svītrot 40. punkta trešajā teikumā vārdus un skaitli "un to līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā".

3. Papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Personai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem par promocijas kārtību un kritērijiem iegūs zinātnisko doktora grādu līdz 2019. gada 31. decembrim, var izsniegt diplomu atbilstoši doktora diploma paraugam, kas bija spēkā līdz 2018. gada 17. augustam."

4. Izteikt 5. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Diploma 3. lappuse

O

Ar <augstskolas nosaukums (ģenitīvā)>

promocijas padomes

20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums (ģenitīvā)> lēmumu

Nr.<000>

 

<zinātniskā doktora grāda ieguvēja vārds un uzvārds>

personas kods <>

 

ieguv<-is/-usi>

zinātnisko doktora grādu

 

zinātnes doktors(-e) (Ph.D.)

<zinātnes nozares nosaukums (lokatīvā)>

 

par promocijas darbu "<darba nosaukums>"

 

Z.v.

 

Rektors <vārds, uzvārds, paraksts>

 

Promocijas padomes
priekšsēdētājs <vārds, uzvārds, paraksts>

 

<Diploma izsniegšanas vietas nosaukums (lokatīvā)>

20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums (lokatīvā)>

 

Reģistrācijas Nr.<0000>

 

"

5. Izteikt 7. pielikuma 3.2. apakšpunkta piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Ja studentam ir piešķirti kredītpunkti par ārpus formālās izglītības apgūtajām vai profesionālajā pieredzē iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegtajiem studiju rezultātiem, norāda komisijas lēmuma numuru un datumu un atzīto kredītpunktu skaitu;".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

18.08.2018