Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 506

Rīgā 2018. gada 14. augustā (prot. Nr. 38 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumos Nr. 932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
47. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumos Nr. 932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 185. nr.; 2006, 29. nr.; 2009, 203. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Studijas augstskolā vai koledžā vēlākos studiju posmos uzsākamas šādos gadījumos:

2.1. pārejot no vienas augstskolas vai koledžas uz citu augstskolu vai koledžu vai citu studiju programmu tajā pašā augstskolā vai koledžā vai atsākot studijas pēc pārtraukuma;

2.2. ja saskaņā ar noteikumiem par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu ir atzītas ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences vai iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju rezultāti."

2. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Papildus šo noteikumu 4. punktā minētajām personām studijas vēlākos studiju posmos var uzsākt personas, kurām saskaņā ar noteikumiem par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu ir atzītas ārpus formālās izglītības apgūtās un profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences vai iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju rezultāti un piešķirti kredītpunkti. Atzīšanu apliecina augstskolas vai koledžas lēmums par ārpus formālās izglītības apgūto un profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu."

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, iesniedz augstskolā vai koledžā iesniegumu par reģistrāciju studijām noteiktā studiju programmā. Iesniegumam pievieno:

7.1. augstskolas vai koledžas izsniegtu izziņu, kas apliecina studiju programmas vai tās daļas apguvi, ja persona vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu;

7.2. augstskolas vai koledžas lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu, ja persona vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos saskaņā ar šo noteikumu 4.1 punktu."

4. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Šo noteikumu 7. punktā minētos dokumentus persona iesniegumam var nepievienot, ja tā vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos augstskolā vai koledžā, kuras studiju programmu vai tās daļu apguvusi vai kura pieņēmusi lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu."

5. Papildināt 8. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Salīdzināšanu neveic, ja studijas vēlākos studiju posmos uzsāk pēc tam, kad atzītas ārpus formālās izglītības apgūtās un profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju rezultāti."

6. Papildināt 9. punkta otro teikumu aiz vārdiem "salīdzinājuma protokolu" ar vārdiem "vai lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

17.08.2018