Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 477

Rīgā 2018. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 794 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 794 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 257. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

3. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu un attiecīgo standartu pielikumus, kurus piemēro Latvijas būvnormatīva LBN 204-14 izpildei."

2. Aizstāt būvnormatīva 2. punktā vārdus "interneta vietnē www.lvs.lv ir publicējusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"" ar vārdiem "savā tīmekļvietnē ir publicējusi nacionālā standartizācijas institūcija".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

14.08.2018