Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 444

Rīgā 2018. gada 24. jūlijā (prot. Nr. 35 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 11. panta trešās daļas
3. punktu un Augu aizsardzības likuma
5. panta 5. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 149. nr.; 2010, 93. nr.; 2012, 99. nr.; 2013, 129. nr.; 2014, 110. nr.; 2016, 117. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Lietotājs ik pa septiņiem gadiem nodrošina augšņu agroķīmisko izpēti vai augšņu analīžu paraugu ņemšanu no saimniecībā apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Augsnes agroķīmiskās analīzes veic laboratorijā, kas atbilstošajā jomā ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā. Lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kas atrodas īpaši jutīgajā teritorijā, augšņu agroķīmisko izpēti vai augsnes analīzes nodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem. Vienu augsnes paraugu ņem no platības (lauka), kas nav lielāka par sešiem hektāriem, nodrošinot, ka analīžu rezultātos ir norādīts konkrētā lauka numurs vai nosaukums."

2. Izteikt 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Lietotājs sagatavo kultūraugu mēslošanas plānu, pamatojoties uz šo noteikumu 3.1 punktā minēto augšņu agroķīmiskās izpētes vai augšņu analīžu rezultātu datiem. Lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kas atrodas īpaši jutīgajā teritorijā, mēslošanas plānu izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem."

3. Izteikt 4.9 punkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"4.9 Lietotājs stādāmā materiāla, augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas, kaļķošanas un ģipšošanas līdzekļu pirkumu apliecinošos dokumentus, sēklu kvalitāti apliecinošos dokumentus saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības normatīvajiem aktiem, kā arī šo noteikumu 4.8 punktā minētos uzskaites datus glabā trīs gadus. Augu pases vai etiķetes augļu koku un ogulāju dārziem glabā 10 gadus kopš augļu koku vai ogulāju dārza ierīkošanas."

4. Izteikt 4.27 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"4.27 Augļu koku un ogulāju stādīšanai izmanto pārbaudītu standarta vai sertificētu pavairojamo materiālu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumiem."

5. Papildināt 4.28 punktu aiz vārda "noteikumu" ar skaitli "3.1".

6. Svītrot 7. punkta trešo teikumu.

7. Izteikt 9. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"9. Avenes, kazenes un zemenes nedrīkst stādīt pēc verticilārās vītes saimniekaugiem  - kartupeļiem, tomātiem, rapša, zemenēm vai liniem."

8. Izteikt 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"12. Dzērveņu un krūmmelleņu stādījumus mulčē. Dzērveņu stādījumus katru gadu ķemmē un apgriež dzērveņu stīgas. Krūmmelleņu krūmus retina un izgriež bojātos zarus.

13. Augļu kokiem un ogulājiem veido un kopj vainagus. Augļu koku bojātos, sapuvušos un mumificētos augļus, kā arī slimību un kaitēkļu bojātos zarus utilizē, izvācot tos no augļu dārza. Ogulāju slimību un kaitēkļu bojātos zarus izvāc no dārza."

9. Svītrot 19. punktu.

10. Aizstāt 22. punkta ievaddaļā vārdu "dārzeņus" ar vārdu "kultūraugus".

11. Izteikt 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. audzētājs katru gadu nodrošina substrāta vai augšņu analīzes. Audzējot inertajos substrātos, piemēram, minerālvatē, keramzītā, perlītā, kokosā, dokumentē barības šķīduma sastāvu. Ja kultūraugus audzē kūdras renēs vai substrātā, kam ir zināms sastāvs saskaņā ar iepakojuma marķējumu vai ražotāja specifikāciju, pirmajā audzēšanas gadā augsnes analīzes nav nepieciešamas;".

12. Izteikt 23. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Paraugus analizē laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā akreditētā laboratorijā, vai laboratorijā, kurai pesticīdu noteikšanas jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma "Laba laboratorijas prakse"."

13. Aizstāt 24.2. apakšpunktā vārdus "elektroniskā pasta adresi" ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi".

14. Aizstāt 24., 25., 26., 27. un 28. punktā vārdu "audzētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "persona" (attiecīgā locījumā).

15. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Ja kultūrauga audzēšanas gadā pārbaude nav nepieciešama, audzētājs rakstiski informē dienestu līdz kārtējā gada 22. maijam."

16. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Dienests pieņem lēmumu par audzētāja svītrošanu no reģistra, ja:

29.1. audzētājs ir iesniedzis iesniegumu par svītrošanu no reģistra;

29.2. pie audzētāja divus gadus pēc kārtas nav veikta pārbaude;

29.3. dienests konstatē, ka audzētājs ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem vai ir miris."

17. Aizstāt 30. punktā vārdus "iesnieguma saņemšanas" ar vārdiem "lēmuma pieņemšanas".

18. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Dienests apstrādā personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi), lai identificētu personu un reģistrētu šo noteikumu 4.28 un 23. punktā minētajā reģistrā, nodrošinātu lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu, kā arī paziņotu par audzētāja svītrošanu no reģistra. Personas datus pēc iesnieguma iesniegšanas uzglabā pastāvīgi līdz lēmuma pieņemšanai par audzētāja svītrošanu no reģistra."

19. Svītrot 32.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 19. punktā minētos".

20. Aizstāt 39. punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "4.1 punktā" ar skaitli un vārdu "3.1 punktā".

21. Papildināt 1. pielikumu ar 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"18. Plūškoki (ēdamo augļu šķirnes) 3,5-4 x 5-6 417-570    
19. Aktinīdijas 2-3 x 4-5 400-500    
20. Persiki 3 x 5      
21. Aprikozes 3-4 x 5      
22. Irbenes 3 x 4      
23. Korintes 0,5-1 x 3-5      
24. Sausserži (ēdamo augļu šķirnes) 1,5-2 x 2,5-3      
25. Kizili 1,5-2 x 4      
26. Citronliānas 1-2 x 4      
27. Lazdas (ēdamo augļu šķirnes) 4 x 4
3 x 3
4 x 6
     
28. Valrieksti 12 x 10      
29. Zīdkoki 5 x 6      
30. Ciedru priežu stādījumi (ēdamo augļu šķirnes):
30.1. Eiropas ciedru priede 4 x 4      
30.2. Sibīrijas ciedru priede 5 x 6     "

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

27.07.2018