Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 442

Rīgā 2018. gada 24. jūlijā (prot. Nr. 35 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 13. pantu un
likuma "Par piesārņojumu"
32.6 panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 67. nr.; 2009, 49. nr.; 2011, 103. nr.; 2012, 102. nr.; 2016, 73. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konsultatīvās padomes nolikums".

2. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13. pantu un likuma "Par piesārņojumu" 32.6 panta septīto daļu".

3. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "klimata pārmaiņu finanšu instruments" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "klimata pārmaiņu finanšu instruments un emisijas kvotu izsolīšanas instruments" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdu "tīmekļvietnē".

5. Izteikt 4.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4.1 Likuma "Par Latvijas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 12. panta piektās daļas 2. punktā un likuma "Par piesārņojumu" 32.6 panta ceturtās daļas 2. punktā noteiktās biedrības un nodibinājumi, kas darbojas zemkopības, transporta, enerģētikas, mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas, rūpniecības un citās tautsaimniecības nozarēs (turpmāk - biedrības (nodibinājumi)), pārstāvjus padomē deleģē šādā kārtībā:".

6. Izteikt 4.1 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1 3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtē attiecīgās biedrības (nodibinājuma) atbilstību likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 8. panta pirmajā daļā un likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 4.4 daļas 1. punktā minētajām darbības nozarēm. Ja biedrība (nodibinājums) atbilst minētajām darbības nozarēm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņem šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minēto attiecīgās biedrības (nodibinājuma) iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, ja neatbilst, - ministrija nosūta attiecīgajai biedrībai (nodibinājumam) argumentētu atteikumu pieņemt šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minēto iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu;".

7. Papildināt 4.1 7.5. apakšpunktu aiz vārdiem "astotajā daļā" ar vārdiem un skaitli "un likuma "Par piesārņojumu" 32.6 panta sestajā daļā".

8. Aizstāt 7. punktā vārdus "divas reizes" ar vārdiem "vismaz reizi".

9. Papildināt noteikumus ar 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz 2019. gada 10. janvārim ministrijas tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē uzaicinājumu biedrībām (nodibinājumiem) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajā termiņā (kas nav īsāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma publicēšanas dienas) deleģēt pārstāvjus dalībai padomē."

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

27.07.2018