Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 438

Rīgā 2018. gada 24. jūlijā (prot. Nr. 35 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus"

Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma
74. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 102. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Zvērināts tiesu izpildītājs var atteikt dokumentu piegādi, ja nav samaksāta amata atlīdzība takses apmērā un ar dokumentu piegādi saistītie izdevumi."

2. Izteikt 4.1.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.3.1. veidu (ja dokuments ir Civilprocesa likumā noteiktais parādnieka brīdinājums par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu vai tiesas brīdinājums par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu, tas norādāms īpaši);".

3. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. dokumentu un vienu tā kopiju;".

4. Svītrot 4.3. apakšpunktu.

5. Svītrot 7. punktā vārdus "kurš atbildīgs par dokumentu saņemšanu".

6. Papildināt 9. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Civilprocesa likumā noteikto parādnieka brīdinājumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai brīdinājumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, kā arī tiesas brīdinājumu par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu izsniedz tikai adresātam personīgi."

7. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Adresāts vai šo noteikumu 9. punktā minētā persona, kurai dokuments izsniegts nodošanai adresātam, uz dokumenta kopijas ar parakstu apliecina dokumenta saņemšanu. Ar šo brīdi dokuments uzskatāms par piegādātu."

8. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, zvērināts tiesu izpildītājs adresātu informē par dokumenta veidu un izskaidro atteikuma sekas, kas iestājas saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu. Ar šo brīdi dokuments uzskatāms par piegādātu."

9. Svītrot 13. punkta otro un trešo teikumu.

10. Izteikt 14. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"14. Par dokumenta nodošanu adresātam, adresāta atteikumu pieņemt dokumentu vai to, ka dokumentu nav bijis iespējams piegādāt, kā arī visām darbībām, ko zvērināts tiesu izpildītājs veicis, lai piegādātu dokumentu, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu, norādot šo darbību veikšanas datumu, laiku un vietu, kā arī ievērojot citas zvērināta tiesu izpildītāja lietvedību regulējošajās tiesību normās noteiktās prasības. Papildus zvērināts tiesu izpildītājs aktā norāda:".

11. Svītrot 14.4. apakšpunktu.

12. Papildināt noteikumus ar 14.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.7. informāciju par šo noteikumu 13. punktā norādīto darbību veikšanu un to, vai adresāts zvērināta tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā ieradies zvērināta tiesu izpildītāja birojā saņemt dokumentu."

13. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Aktu paraksta zvērināts tiesu izpildītājs."

14. Svītrot 16. punktu.

15. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Akta oriģināleksemplāru, kuram pievienota dokumenta kopija, zvērināts tiesu izpildītājs glabā šo noteikumu 6. punktā minētajā mapē. Akta norakstu zvērināts tiesu izpildītājs izsniedz iesniedzējam, bet, ja dokuments ir tiesas brīdinājums par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu, iesniedz rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļai, kura brīdinājumu sagatavojusi. Ja dokumenta piegāde nav iespējama vai adresāts atteicies pieņemt dokumentu, zvērināts tiesu izpildītājs kopā ar akta norakstu iesniedzējam, bet, ja dokuments ir tiesas brīdinājums par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļai, kura brīdinājumu sagatavojusi, izsniedz dokumenta oriģinālu."

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

27.07.2018