Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 437

Rīgā 2018. gada 24. jūlijā (prot. Nr. 35 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 200. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi 586 934 euro apmērā;".

2. Izteikt 4.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.2. iznākuma rādītājs - bērnu skaits ar saskarsmes grūtībām, kuriem izstrādātas atbalsta programmas, - 1000;".

3. Svītrot 4.2.3. apakšpunktā vārdu "specifiskais".

4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 2 408 097 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 2 046 882 euro un valsts budžeta finansējums - 361 215 euro."

5. Papildināt 18.2.4. apakšpunktu aiz vārdiem "minētajam personālam" ar vārdiem un skaitli "ja tās nav iekļautas šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā".

6. Izteikt 19.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.6. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam."

7. Aizstāt 30.3. apakšpunktā vārdu "mērķgrupas" ar vārdiem "mērķa grupas".

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Labklājības ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

27.07.2018